sourze.se

Sverige sämst på att integrera invandrare

"Förklaringen är inte enbart den omständigheten att Sverige har tagit emot många flyktingar i behov av humanitärt skydd, eländet bottnar också i en kombination av missriktad politisk välvilja och diskriminering."

I denna artikel utgår jag från två artiklar om invandringen. Dels är det Richard Floridas artikel "Why immigrants help your city stay crime free" och dels Per T.Ohlssons "Det stora misslyckandet". Den förstnämnda artikeln var publicerad Financial Times den 1 juli 2011 och den senare artikeln var Per T Ohlssons söndagsartikel från den 3 juli 2011.

Florida skriver att graden av brottslighet i amerikanska städer är den lägsta på femtio år. Gamla tätbefolkade förstäder har sett brottsligheten minska mer än mindre tätbefolkade delar av städerna. Något som minskat kriminaliteten anses vara 70-talets fria aborter som kan ha minskat antalet oönskade barn. Svåra tider som 30-talets depression innebar lägre kriminalitet medan 60-talets mera utsvävande livsstil innebar högre kriminalitet. Man talar också om en Obama-effekt. Genom att de svarta kan få större självförtroende kan kriminaliteten bland dessa fås att minska när självaktningen ökar.

Per T Ohlsson skriver följande om invandringen:

"Bland jämförbara länder är Sverige sämst på att integrera invandrare mätt som skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda. I Sverige uppgick den 2009 till 14,7 procentenheter. Det kan jämföras med 8,5 procentenheter i Danmark, 4,5 i Storbritannien och 3,8 i Kanada enligt OECD-statistiken. Skillnaden är särskilt stor bland kvinnor."


Förklaringen är inte enbart den omständigheten att Sverige har tagit emot många flyktingar i behov av humanitärt skydd, eländet bottnar också i en kombination av missriktad politisk välvilja och diskriminering. För varje procentenhet högre sysselsättning bland invandrare förstärks de offentliga finanserna med 0,14 procent. Om sysselsättningen bland invandrare ökar till samma nivå som bland infödda svenskar tillförs statskassan 34 miljarder varje år.

Vad bör göras? Man bör underlätta eget företagande, effektivisera utvärderingen av utländska utbildningar och genomföra riktade stödinsatser till skolor med många nyanlända flyktingar. Man bör justera i trygghetssystemen där föräldrapenningen blir en passiviserande försörjning för utlandsfödda kvinnor och vårdnadsbidraget bör avskaffas av samma anledning..


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 08 jul 2011 09:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: