sourze.se

Svensk statsfeminism – legitim könsrasism!

"Endast kvinnan har problem av politiskt intresse, och problemet är mannen. Därför negligerar vi mannens problem, utom skulden, samt fokuserar på att endast kvinnan har problem..."

Politisk perpetuum mobile... Eller så här: "Klart lilla gumman att vi skall kvotera fram din jämställdhet. Och vi fattar väl att du är arg och lappar till honom ibland, alltså inget att orda om. Sedan förstår vi självklart att kvinnan inte kan ställas till svars för prostitutionen, ni är ju inte såna!"

Så låter det mellan raderna i svensk politisk könsopportunism, även kallat "jämställdhet" och så har också en ekonomisk symptompolitik anpassats efter "kvinnors utsatthet". Det handlar om tiotals miljoner eller mer per år.

Det finns idag i detta land nog inte ett enda "kvinnligt problem", som inte skylls på mannen! Det visas därför ingen som helst förståelse offentligt för mer komplexa orsaker därför att det är över politikers kompetens? där båda könen är involverade. Ta till exempel kvinnors egna historiska påverkan på gott och ont, här faktiskt "osynliggjord" med feministspråkbruk, av taktiska skäl förstås!

Är det till exempel möjligt att kvinnan även själv kan orsaka sina problem? Ja till och med att hon kan vara en del av mannens, eller barnens, problem? Eller att de kanske skapar varandras problem? Tabubelagt resonemang! Således är "mäns våld mot kvinnor" inte en sanning, ungefär som "kvinnors prostitution mot män", utan en lögnaktigt vinklad politisk slogan, en stämpel användbar även för att kontrollera män, men som provocerar fram mer problem! En av många klyschor för att bevara en reaktionär och falsk feministisk kvinno- OCH manssyn utifrån en traditionell biologisk och historisk grund: "Kvinnor är svaga, män är destruktiva."

Att inse de numera förändrade spelreglerna för politisk makt tycks ändå vara för svårsmält för en del. Vissa män feministiska? vill visst hellre se sig som "det överordnade patriarkatet", än att förstå att det delvis kan vara precis tvärtom, vilket även forskning och statistik påvisar. Men feminismen med sina ytliga slagord ger förstås politiker, kvinnor som män, helt bekvämt ökad makt, fastän "feminism" inte är synonymt med kvinnan eller hennes engagemang, och inte med kvinnorörelsen heller. Ändå blir vinklad feministpolitik ofta kontraproduktiv, en enköns-subjektiv analys ger ingen bra lösning ens på "kvinnors problem" – ökande skilsmässor, kriminalitet, våld som tredubblats bland kvinnor de senaste 10 åren, alkohol- och medicinmissbruk, flickors och barns sämre mående. Fast pojkar mår visst inte alls... Och ju mer och fler hunsade, bortglömda och frustrerade unga män genom överordnad !, riktad feministpolitik, visst bäddar man alltså på sikt för ännu värre problem! Dessutom råder här ett allvarligt demokratiskt underskott hos våra valda politiker, som oavsett kön eller ideologi vägrar att representera och värna även om män och pojkar.

Självklart kan man inte lösa kvinnors problem genom att opedagogiskt sparka på män och inte lösa deras problem! Båda könens problem måste rimligen analyseras och lösas samtidigt, tillsammans. Ett exempel på när detta inte skett ser vi i den rättsvidriga och könsdiskriminerande sexköpslagen Beatrice Asks sosseärvda snuttefilt, med nyligen sågad "utredning". Att ansvarsbefriade unga kvinnor går ner sig i prostitution, tar alltså inte heller staten ansvar för! Att skapa mer manlig skuld står nämligen i fokus, alltså: "Hororna behövs, annars kan vi ju inte sätta dit alla dessa torskar!" Denna lag hyllas också av feministinsyltad svensk media, vilka i problematiken man – kvinna helt glömt bort sin mot politiken kritiskt granskande uppgift. I media och politik får man idag ljuga om mannen "jämställdhetsdebatt", men inte tala sanning om kvinnan "mossig kvinnosyn". Detta är mansförakt OCH en faktisk björntjänst åt kvinnan.

Utan medlöpande, fjäskiga män med makt, således ingen statsfeminism! Hur denna manligt sanktionerade politiska feminism fungerar ger nedanstående exempel klara belägg för.

Här hör vi Reinfeldt, mot förslaget delat barnbidrag vid skilsmässa: ”Delat barnbidrag får s-kritik”, DN.se, 2011-06-09

"Det finns kvinnor som separerat från män med alkoholproblem som på det här sättet kan tvinga till sig halva barnbidraget för att finansiera fortsatt alkoholmissbruk."


Ja så säger han. "Jämställt", eller småbarnslogik? Och som sagt, "problemet mannen", kvinnor shoppar visst aldrig bort barnbidrag...? Så här sprider landets ledande könsmarionett fördomar om pappor som "motivering" för att ALLA pappor skall bestraffas kollektivt! Demokrati? Medan han fegt tiger om den allvarligaste diskrimineringen vid skilsmässor, den att tiotusentals frånskilda pappor inte får umgås alls eller otillräckligt med sina barn! De blir upprepade gånger bortsorterade genom statlig socialtjänsts ensidiga stöd till mammor ”Jurist sågar socialtjänsten”, skanskan.se, 1 juni 2010 , ett brott mot FN:s "Barnkonvention" respektive "Mänskliga rättigheter" för pappor.

Vidare, statsfeministern har ordet:

"Det är en frihetsinskränkning att en väldigt stor del av kvinnorna tvingas arbeta deltid för att ta ett stort ansvar för oavlönat arbete i hemmet".


"TVINGAS arbeta deltid"? Bevis? Stackars hunsade, oavlönade ? kvinnor... Och stackars Reinfeldt, så krystat och fegt!

En man med ambitioner att BLI statsfeminister vill förstås inte vara sämre, han säger så här:

"70 procent av världens fattiga är kvinnor. Det saknas mer än 100 miljoner kvinnor på jorden. Så många kvinnor hade fått leva om kvinnor hade haft samma tillgång till vård, mat och fysisk trygghet som män. 100 miljoner! Det är en makaber siffra. Det här kriget talar vi sällan om – att hålla tillbaka halva mänskligheten är det största resursslöseriet som världen över huvud taget ägnar sig åt."
”Juholt: Socialdemokratin måste förstå den nya världen”, Newsmill 2011-03-26


Alltså, när det gäller argumentet "kvinnor" behövs visst inga bevis för en "makaber siffra"... Och allt manligt kneg genom historien då? Allt detta ofta livsfarliga arbete som bedrivits i gruvor och fabriker, allt byggande, hus, borgar, städer, vägar, de händer som grävde Göta Kanal! Fiskare och sjömän på havet och unga män som oftast slavar som kanonmat, hur många har gått åt? Utnyttja män "hålla tillbaka" kvinnor? Vad yrar karln S! om? Sina egna privilegier, inte om sin särbo väl...? Juholt fjäskar genom historieförfalskning/revisionism. Generellt anklagande män med annan etnicitet, således även ren smygrasism!

Skulle liknande påståenden fast mer sanna! FÖR män, MOT kvinnor vara politiskt möjliga? Icke! För enligt statsfeministisk doktrin är kvinnor, mammor och flickor oskyldiga, felfria och jätteduktiga. Att även kvinnan som kön har brister är onämnbart! Det är tabu att kritisera kvinnan, som alltid är drabbad av den generellt skurkaktige och missunnsamme mannen – det vill säga vi vanliga män! Politikens män verkar vrida sig i plågor njutbara? över allsköns kvinnligt lidande, medan de negligerar allt manligt dito; över män och manliga väljare öser de hellre förakt.

Så här håller de på i könspolitiken, från kommunal nivå till riksdag, och i vår media, press, radio och TV. Och vidare då i praktiken, från lagstiftning till offentlig sektor, liksom i utbildning, från dagis/förskolans läroplan till universitet. Allt ska genuscertifieras. Detta kanske förklarar varför 62 på högskolan idag är kvinnor, nästan dubbelt så många som män! En annan anledning är förstås den löpande diskrimineringen mot pojkar i skolbetygen, genom ett feministkontaminerat skolverk och en feminiserad skola, i fritt fall! ”Pojkar missgynnas i betygsättningen”, Lärarnas tidning 2011-02-09 Men så här kan alltså verklig könsdiskriminering mot manligt kön fortgå. Tystnad råder dock i riksdag och mediedebatt, "fel kön" är drabbat...

För media är medlet. Och inget medium kan ha bidragit mer till fjäskig statsfeminism än DN. Här ett nytt exempel av DN:s alla tusentals inställsamma påståenden under tre decennier, för kvinnor – mot män och här mot pojkar, ja mot barn! I detta fall om ett fritidshem på Gotland som på Kvinnodagen den 8 mars gav bara flickorna semlor ! DN-ledare genom Eric Helmersson: ”Rättvisepanik om flicksemlor”, DN.se, 2011-03-15

"Ja, just i dag fick bara flickorna semlor. Det är ett sätt att visa att kvinnor i hela världen varje dag utsätts för fruktansvärda orättvisor. De får sämre utbildning, om ens någon, de förhindras att jobba, de gifts bort mot sin vilja, de misshandlas av sina män och de mördas av sina släktingar för att de älskar fel person."


Har man hört! Små pojkar skall alltså skuldbeläggas och straffas för kvinnors här totalt upphaussade problem? Ni kvinnor och mammor!, hur orkar ni läsa!? "Sämre utbildning", vem, var? Var tog män "i hela världen" och deras problem vägen? Borde rentav småflickor straffas för dessa problem? Jo, det är mot dem som det anklagande pekfingret riktas. Även här smygrasistiskt, mot män i andra länder! Mycket mer relevant vore väl då vatten och bröd åt vuxna män med makt "vita, medelålders, heterosexuella", som DN:s ledarskribent. FÖREGÅ MED GOTT EXEMPEL MÄN MED MAKT, NI SOM ANKLAGAR VANLIGA MÄN OCH SKULDBELÄGGER SMÅPOJKAR!

Doris Lessing:

“Jag var i ett klassrum med nio- och tioåringar, flickor och pojkar, medan en ung kvinna höll på att berätta för barnen att anledningen till att vi har krig är mäns våldsamma natur. Man kunde se de små flickorna, uppblåsta av självgodhet och självbelåtenhet, medan de små pojkarna satt där ihopsjunkna och närmast bad om ursäkt för sin existens, i tron att detta skulle bli ett återkommande mönster i deras liv."


"Uppblåsta och självgoda små flickor", "småpojkar som ber om ursäkt för sin existens". Generellt en rätt adekvat beskrivning även av dagens vuxna svenska kvinnor och män...

Att slentrianmässigt förhärliga och idealisera ena halvan av befolkningen och höja dem över all kritik och samtidigt ljuga om och skuldbelägga den andra halvan, det är en form av rasism. Således här ovan även mot folk i andra länder, ja mot män alltså. Och en fortsatt statsfeministisk negligering av och diskriminering mot män blir förstås ett problem även för kvinnorna! All tokfeminism skämmer ut kvinnan, samtidigt som ständigt överdriven statlig enkönspolitik skapar ett kvinnoförakt. Fast ju mer misslyckad sådan politik, desto mer statsfeminism, för så kräver den enögda makten, som nu med sina höjda straff vid sexköp, där Ask helst vill vidga begreppet till "när män bjuder"! ”De mest jämställda", Schyman, Borgström med flera kräver nu att skadestånd ska betalas ut i en sån situation! Feminismens kärna har blivit alltmer patologiskt hatisk, en form av fascism eller "feminazism" med alla sina upprepade könsegocentriska behov av hånfulla förolämpningar och skitsnack om mannen: "Gubbslem, kastrering, slita dig i stycken, utrota mannen" och så vidare. Men statligt hänger man på, inte minst Alliansen! Och så Nordiska rådets litteraturpris till den svenska bok som hyllar Valerie Solanas...

En genomgång av all manlig problematik och jämförd med kvinnlig låter sig ej göras här. Livslängd, dödsfall i arbetet, ohälsa, skilsmässor med vårdnadsproblem/utslagning, våld mot män, fängelse/högre straff, självmord, kvardröjande fenomen som värnplikt och försörjningsplikt är bara början. Och så då samhällets ointresse och skuldbeläggande ovanpå allt, dessvärre hittills lojt accepterat av majoriteten svenska tämligen omedvetna män, "förtryckarna"... Ingen negligerar idag kvinnlig problematik, framförd till övermåtta! Varför negligeras och även förlöjligas då manlig problematik, av ovanstående politiker och i media?

Det finns idag heller ingen formell diskriminering mot kvinnan i till exempel lagstiftning, tvärtom. Men det finns de facto mot män! Värnpliktslagen, all kvotering på mängder av områden, vid kroppsvisitering !, sexköps- och kvinnofridslagen, egentligen även i arvs- och pensionslagen, och så vidare. Intresset för "mansfrid" är obefintligt, i allt ifrån påhopp och våldsproblemen till själva livet, synen på män som umbärliga. "Kvinnor och barn" nämns ofta för sig, medan drabbade, skadade eller dödade män i nyheter mer benämns som "människor". Men när den dagen är här, då män bemöts med samma empati som kvinnor och mäns kroppar och liv värderas upp till kvinnlig nivå, ja då blir det svårare även för kvinnliga statschefer att TVINGA ut unga män i krig som kanonmat! Och observera: Då har även drömmen om fred kommit närmare.

Kvinnorollen har fått allt större valfrihet, "modern eller manlig" roll, ELLER kanske den gamla vanliga, "svag/förtryckt", såsom det passar för stunden? Kvinnor kan äta kakan och behålla den! För mansrollen råder däremot ett moment 22, varken macho eller svaghet accepteras officiellt. En konsekvens är att lojaliteten gentemot pappor har minskat ifrån både mammor och barn. Att ge män/pappor all skuld, avskaffa kvinnors/mammors självkritik, samt ge barnen en makt de ej kan hantera, detta skapar obalans och negativa konsekvenser för hela familjen.

Den senaste ensidiga politiska skuldbeläggningen mot män gäller miljöproblemen. Men det är ett faktum att den mesta konsumtionen slutar i hemmet där oftast kvinnan styr, inte minst för sin egen bekvämlighet, trygghet och status. De flesta män är faktiskt lika goda medborgare och människor som de flesta kvinnor, även män i andra länder, Juholt och DN! Så all denna hets mot män från media och maktens män och kvinnor, varför? För detta är alarmerande, med hjälp av denna idag totalitära politik, vad kan då bli nästa förljugna och maktmissbrukande steg, i morgon?

Enögd statsfeminism är könsdiskriminerande och kontraproduktiv, den har sprängt alla anständiga gränser och är totalt omodern! Men genom ett fritt internet ökar ständigt kritiken och ilskan även från kvinnor!, både mot feminismen som sådan och mot den förljugna enkönspolitiken. De feministiska könsmyterna är avslöjade, och den idag faktiska diskrimineringen mot främst män går inte längre att dölja. Och till slut når ändå den sanna verkligheten någonstans fram till makten. Danska kvinnliga Jämo Lyycke Friis sa inför 8:e mars i dansk press: ”Lykke Friis til kvinder: Stop kønskampen”, Politiken.dk 26 feb 2011 "Stoppa könskampen", samt "jämställdhet inte bara skall handla om kvinnor". Hon vill även tillsätta en manspanel.

Medan USA:s förra utrikesminister Madeleine Albright myntade den könsfascistiska sloganen: "Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte stödjer kvinnor", så har president Obama nu flaggat för en framtida könspolitik som demokratiskt omfattar både män och kvinnor. Med ett mansråd, för att: "Kartlägga både uppenbara och underliggande problem som drabbar pojkar och män i samhället." Två mycket viktiga politiska markeringar!

Den politiska könsdebatten med sikte på nästa riksdagsval 2014 bör således inte bara gälla klyschor om "kvinnors jämställdhet", utan även avhandla en modern, rättvis och könsneutral politik. För vill vi verkligen behålla en enögd, ovetenskaplig och misslyckad könspolitik, som medverkar till allt fler skilsmässor, ökade ! könsklyftor, mer könsrelaterad kriminalitet och sämre psykisk hälsa hos våra barn? Medan de inställsamma herrarna Reinfeldt, Juholt eller DN:s ledare, plus diverse narcissistiska och maktfixerade damer, tillåts upprepa sina lögnaktiga och barnsliga vinklingar som de ovan nämnda, om ANDRAS skuld – det vill säga uteslutande mäns? Detta för att av egna maktskäl kunna hävda en fortsatt enfaldig, könsrasistisk och odemokratisk statsfeminism, bland annat med hjälp av hela den kvinnodominerade, ineffektiva, offentliga sektorn varifrån mycket av makten praktiskt verkställs. Eller vill vi ha en human och nydanande politik för människors lika värde, som någorlunda förstår och värnar om både män och kvinnor, två sårbara kön av mänsklighetens oskiljbara båda delar? Det är hög tid att börja fundera på allvar, svenska kvinnor och män! Hela vägen fram till valet 2014!

På båda könens villkor, för båda könens bästa.


Om författaren

Författare:
Joakim Steneberg

Om artikeln

Publicerad: 09 jun 2011 12:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: