sourze.se
Artikelbild

Treenigheten dekrypterad

Treenigheten är kanske den mest omdebatterade symboliska definitionen av Gud som existerat genom historien. Men nu är den löst.

Jag anser att treenigheten härstammar ifrån Egypten och är en mycket rationell och enkel skapelse. Visheten bakom symboliken är troligen mycket äldre, men det är först i Egypten vi finner de första symboliska spåren efter den. Motiven till höger är i sin komposition mycket vanlig i Egyptisk symbolik. I de äldsta källorna kan den se lite annorlunda ut. Enkelt beskriven, så representerar ormen överst kaoset, verkligheten, den objektivt upplevda och halvmånen underst representerar skapelsen, tinget, saken, det subjektivt tolkade.

Exempel: Pekar du på en cykel så representerar ormen det du pekar på och halvmånen undertill abstraktionen "cykel". Mellan kaos och ordning finner vi treenigheten som förvaltar och utvecklar förevigar ordningen.


Treenighetens första del: "wAs" – Fadern, ögat, härskarstaven

Den första delen symboliseras av den så kallade Wasstaven. Studerar du lite Egyptisk symbolik, så kommer du upptäcka att staven ofta är med. Maat som är sanningen personifierat, håller till exempel oftast i den. Detta är en symbol för makt och skall tolkas enligt: "Det du har möjlighet att uppfatta styr dig". Därav ögat i den kristna symboliken, vilket representerar möjligheten att se, uppfatta, ta in. Ögat i sig är ett arv ifrån Egyptiska Ra. Den som håller staven bestämmer alltså hur omvärlden skall uppfattas, om det skulle råda några tvivel om det. Wasstaven användes inom Egyptisk symbolik från fördynastisk tid den äldsta källan är cirka 5 500 år gammal tills att de sista egyptiska symbolerna graverades. Det var en Wasstav som Moses kastade framför Farao, när han kom för att hämta Israeliterna.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Hör upp, lyssna, lär.


Treenighetens andra del: "Djed" – Sonen, lammet, yttrandet, Ordet

Djed är symbolen för upprätthållaren av ordning. "Osiris ryggrad" som den även kallas, är egentligen fyra stycken lindande papyrusstjälkar som symboliskt upprätthåller ordningen. Den symboliken har sin rot i att ordningen skrevs och förmedlades på papyrus. Skaparen, Ptah, kallas även för Noble Djed, då han är ytterst ansvarig förvaltare av skapelsen. Det är hans uppgift att se till att ordningen, Ordet, förs vidare. Därav relateras Djed och Ptah med Ordet och den Kristendomens symboliska son vars existens berättigas av uppgiften att föra den goda ordningen vidare. Ptahs symboliska uppgift är delegerad till Faraon. Det är via Ptah som visdomen är inom räckhåll, liksom det är via Sankte Pers nycklar som man kan öppna dörrarna till himlen och via Kristus nå herren. Rent praktiskt bygger den Egyptiska teologin på samma sätt som teologi i allmänhet på lärandet. Den Kristna läran, nya testamentet, vilar på det gamla testamentet som i sin tur vilar på i första hand det Egyptiska arvet.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Förklara, berätta, lära ut.


Treenighetens tredje del: "Ankh" – Den helige anden, duvan, tanken, medvetandet

Det Egyptiska korset, Ankh, är enligt eniga forskare den symbol som det Kristna korset är hämtat ifrån. Enligt tradition symboliserar Ankh evigt liv. Rent praktiskt representerar Ankh kartan du använder för att förstå din omgivning. Kartan är individuell, men har formats i kommunikationen med din omgivning. När du säger något till någon så använder du kartan för att formulera dig på ett sätt så att mottagaren kan förstå. Mottagaren i sin tur använder sin karta för att tolka det du säger. Genom att bägge parters kartor har utvecklats under liknande förutsättningar, så fungerar kommunikationen. Kartan är din ande, ditt medvetande, du. Sammanräknat, så utgör alla människors kartor tillsammans den helige anden, vilket alltså inbegriper all mänskligt levande kunskap, insikt, visdom som just nu existerar den totala kartan. Keruberna och duvan i den Kristna symboliken ovan har sitt ursprung i Egyptiska Ba/Akh.

Symbolisk gest i den kristna symboliken ovan: Det tolkade, tänkta och förstådda.

Alltså: Mellan kaos och ordning finner vi treenigheten som förvaltar och utvecklar förevigar den goda ordningen. Hur svårt behöver vi göra det för oss egentligen?


Om författaren

Författare:
Roberth Edberg

Om artikeln

Publicerad: 31 maj 2011 11:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: