sourze.se

Kungen stöder tysk energiextremism

Nästa vecka skall Sverige hylla den extremistiska tyska energiomställningen med de högsta hedersbetygelser. Något svenska elkonsumenter kommer att få känna av med ett skyhöga "Kungliga" elpriser.

Kungen, Nobelpristagare och Kungliga Vetenskapsakademin skall ära den nye tyska samhällsorganisatören och klimatgurun Hans-Joachim Schellnhuber. Tysklands energiproduktion och därmed välfärdssamhälle är den första måltavlan för deras nya världsutopi. Schellnhubers roll som förgrundsfigur för den tyska energiomställningen är som ledare för den tyska regeringens Vetenskapliga råd för globala miljöförändringar WBGU, som just har publicerat sin chockerande plan kallad: "Sammanfattning för beslutsfattare: Värld i förändring: Ett samhällskontrakt för en stor omställning".

Schellnhubers utopiska självmordsdröm stöds nu av ledningen för alla etablerade tyska partier, vilka förbereder en snabbavveckling inte bara av kärnkraften, utan också av kol, olja och gas. Tyskland skall gå först och dra med sig andra länder som vill haka på. Man har anpassat sig till fiaskot för klimatpolitiken i Köpenhamn och kräver nu inte att alla länder skall anta denna politik samtidigt.

Det "Tredje Nobelpristagarsymposiet för global hållbarhet", som spektaklet kallas, skall typiskt nog delvis hållas på Kungliga Dramaten. Detta Symposium är initierat av Schellnhuber med ett första Nobelpristagarsymposium 2007 i Berlin. Det andra hölls i London där miljötokige prins Charles skänkte kunglig glans åt eventet, som hölls i S:t James Palats. Den brittiska vetenskapsakademin Royal Society håller i trådarna i Symposiernas styrgrupp och är glada att återigen ha funnit en tysk som de kan använda för att trycka ned det tyska folket – och att de kan få låna Nobelprisets glans för detta.

Den 16-19 maj hålls symposiet i Kungliga Vetenskapsakademins KVA:s lokaler i Frescati i Stockholm med Schellnhuber om mötesordförande, tillsammans med den bleke svenske värden Johan Rockström. Kungen bjuder alla deltagare till slottsmiddag. Ett tjugotal hitlockade tidigare nobelpristagare skall skriva på symposiets slutdeklaration. Finlands president och en FN-panel skall ta emot den. Kungliga Dramatiska teatern deltar. Alla presentationer av symposiet andas Schellnhubers högdragna och skruvade jargong. Slutmålet är den "stora omställningen" som än en gång ska lämna Tysklands välfärdssamhälle i ruiner och därefter spridas som en pest över hela välden. Det hela skall vara genomfört till 2050 så det finns ingen tid till diskussion för dem som inte håller med.

Vad skall bli kvar? Enbart "förnybar energi". Och hur det skall försörja en växande världsbefolkning, bryr man sig inte om att förklara. Med sådana ineffektiva energikällor kan endast en till två miljarder människor överleva. Det är ett folkmord man egentligen talar om och det skall genomdrivas uppifrån med enorma pålagor på nuvarande elproduktion och genom att demokratin sätts ur spel med övernationell kontrollapparat.

KVA har som tradition att driva Tyskland i fördärvet och har helt skamlöst i sin park, där symposiedeltagarna kan vandra omkring, behållit ett minnesmärke över detta. Det är en staty över Anders Retzius, svenska "rasvetenskapens" fader och skallmåttets uppfinnare. KVA knyter omedvetet på detta pedagogiska sätt an till hur hela vetenskapsetablisemanget gick överstyr med "rasvetenskapen", precis som man nu gör med "klimatvetenskapen". Det är dessutom inte så stor skillnad, eftersom båda bygger på samma brittiskt Malthusianska grundförutsättning, vilket formulerades i första fallet som begränsat "Lebensraum" och nu som begränsad "hållbarhet" för jordens resurser.

Det svenska och brittiska kungahusets närvaro, knyter också an till deras vurm för dessa idéer. Inte för inte var kungens morfar en brittisk prins, som blev hertig Karl Eduard av Sachsen-Coburg-Gotha och en aktiv nazist. Det finns böcker som berättar om hur hertigen bland annat såg till att staden Coburg blev den först "nazifierade" staden i Tyskland, redan innan Hitlers makttillträde. Och vidare hur kungens far mördades med en flygplansolycka, när han efter kriget ansågs omöjlig som arvprins.

Det kan inte vara det svenska kungahusets och regeringens uppgift att driva fram en ny tysk katastrof. Schellnhubers Nietscheanska kreativa förstörelse "Den Stora omställningen" kommer att slå sönder tyska industrin och deras för världens industrialisering och fattigdomsbekämpning så viktiga maskinindustri.

En tysk industriledare har i affärstidningen Handelsblatt pekat på att elpriserna kommer att stiga med 212 procent i Tyskland. Det kommer att slå tillbaka på Sverige och hela världen. Vattenfalls VD Öystein Löseth sa på Rapport den 5 maj att de tyska elpriserna kommer att slå igenom i Sverige. Han såg inte ledsen ut och framställde det som en naturlag då Sverige är sammankopplat med Tyskland genom många elkablar. De som däremot kommer att bli ledsna av denna kungliga politik är alla svenska undersåtar. De kommer att tvingas betala ännu högre elräkningar med pengar som skulle gått till mat och annan nödtorft.

Men det är inte bara elbolagsdirektörer som ser plinget i den nya tyska "Stora omställningen". För en massa spekulanter i utsläppsrätter och det nu sammanfallande finanssystemet är dessa nya penningflöden mer än välkomna. Gigantiska skogar, som Amazonas naturparker, skulle kunna säljas utan att huggas ned, som utsläppsrätter. Världsnaturfonden och spekulanter typ Al Gore, som lagt beslag på nu värdelösa utsläppsrätter skulle plötsligt få enorma arbetsfria inkomster. Det finns förhoppningar att denna kortsiktiga finansbubbla helt byggd på luft, skulle kunna tillföra det globala finanssystemet tillräckligt med kapital, utpressat från alla industrier och vanliga medborgare, för att hålla uppe finanssystemets globala bubblor ytterligare en tid. Allt tal om uppoffringar för den "Stora omställningen" skulle också kunna användas för att piska igenom de europeiska krisländernas åtstramningspolitik, så att bankerna får sina pengar från beslutade och kommande "räddningspaket" till Grekland, Irland, Portugal, Spanien, Italien och så vidare.

Det bästa sättet att få stopp på denna lögnaktiga och ondskefulla klimatdebatt, är att dels skratta ut den obeskrivligt uppblåsta klimatgurun Schellnhuber och hans lika högfärdiga supporters. De har redan förlorat den vetenskapliga klimatdebatten och vågar aldrig ta en öppen debatt mot riktiga vetenskapsmän och vetenskapskvinnor och ännu mindre mot några arga elräkningsbetalare. Skriv på Helga Zepp-LaRouches resolution för att stänga Schellnhubers maktbas, det tyska forskningsrådet WBGU.

Det andra man kan göra är att ändra maktförhållandena genom att införa bankdelningslagen Glass-Steagall. Då behövs inte alla lögner för att hålla igång bubblorna och det globala brittiska finanssystemet. Med en bankdelning kan den lilla systemviktiga delen av bankerna hållas igång, även om hundratusentals miljarder kronor försvinner i jättelika finanskonkurser. Folken tar då genom sina regeringar och parlament makten från oligarker, som likt guden Zeus leker med människorna. Investeringar och välfärdsutbyggnad kan fortsätta, och snabbt kommer, i stället för Schellnhuber, en Prometheus göra sig gällande med ständigt ny kreativitet, det vill säga en fortgående skapelseprocess, för att lösa mänsklighetens och naturens råvarubrist.

Läs om KVA:s symposium här.


Om författaren

Författare:
Ulf Sandmark

Om artikeln

Publicerad: 13 maj 2011 12:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: