sourze.se

Sju saker du inte kan göra som relativist

Det här är en motskrift mot alla som tror sig vara relativister men som inte är det när frågan ställs på sin spets. Vågar du och jag stå för relativismens konsekvenser fullt ut?

Relativismen är egentligen den enklaste världsbild som du kan anta. Kort sagt innebär det att lämna alla andra ifred och kräva att de gör samma sak för dig. Men det finns sju saker som du inte kan göra som relativist.

Följ bara reglerna nedan och du blir lycklig för alltid:

1 Relativister kan inte kritisera andra. Relativismen förnekar att det finns absoluta värden och de hävdar att moral är en fråga om personlig smak. Därför kan du inte kritisera andras handlingar eller åsikter. Du kan heller inte kämpa för mänskliga rättigheter, eftersom relativismen förkastar objektiva universella principer som kan antas av alla människor.

2 Relativister kan inte gnälla på ondskans problem. Det onda i världen är ett av de främsta argumenten mot guds existens. Argumentet lyder ungefär så här: "Om Gud är allsmäktig då skulle han kunna förhindra det onda". Men en relativist kan inte hålla med om detta eftersom det inte finns något som är ont eller gott. Allt är relativt! I själva verket kan ingenting kallas för ont, inte ens nazismens judeutrotning, eftersom det skulle krävas en universell moralisk standard av absoluta värden som förklarar att detta är moraliskt förkastligt för alla människor.

3 Relativister kan inte påstå att något är orättvist eller ojämlikt. Begreppen rättvisa och jämlikhet är helt meningslösa för relativismen. För att människor ska behandlas rättvist och jämlikt måste det baseras på en objektiv standard för vad som är rätt och fel, och som jag tidigare har sagt, så får du inte tro på något som är objektivt rätt eller fel.

4 Relativister kan inte anklaga andra eller acceptera beröm. Begreppen beröm och klander är helt meningslösa i relativismen, eftersom det inte finns någon moralisk standard för att bedöma om något ska berömmas eller fördömas. Relativismen avfärdar alla absoluta värden som kan bedöma om något är dåligt, bedrövligt eller tragiskt. Inte heller kan det finnas något som är ytterst gott, värdigt och ädelt, eller berömvärt. Allt dessa värden är förlorade i en gråzon och i ett moralisk intet. Men de som påstår sig vara relativister är alltid inkonsekventa i detta fall, de fördömer ofta andra och de accepterar gärna beröm, så var försiktig med vad du säger om du vill bli lycklig!

5 Relativister kan inte förbättra sin egen moral. För alla som säger sig tillhöra relativismen är moralisk förbättring en omöjlighet. Visst kan relativister ändra på sin personliga moral, men de kan aldrig bli moraliska människor, eftersom moraliska reformer innebär någon form av objektiva regler om gott uppförande och en objektiv standard att sträva efter. Men denna regel förnekas av relativister, eftersom det inte finns något som kan motivera människor att höja sig över sig själva, det finns inte ett något "större" att sträva efter.

6 Relativister kan inte hålla meningsfulla diskussioner om moral. Relativismen gör att det blir omöjligt att diskutera moral. Vad finns det egentligen att tala om? En moralisk diskussion innefattar alltid en jämförelse om fördelar och nackdelar för att ta reda på vilken moral som är bäst. Men om moralen är relativ, och om alla åsikter är lika giltiga, betyder det att inget sätt att tänka är bättre än något annat. Det finns egentligen ingen moral som är lämplig eller bristfällig, orimlig, oacceptabel, eller till och med barbarisk. Faktum är att om moraliska samtal ska bli meningsfulla mellan olika parter där moralen är objektiv, så måste relativismen leva i tystnad. Du kan alltså inte säga "Det är fel av dig att tvinga på din moral på andra."

7 Relativister kan inte vara toleranta. Principen om tolerans anses vara den allra viktigaste fördelen med relativismen. Moralen är, enligt relativismen, individuell och därför måste du tolerera andra genom att inte kritisera andras beteenden och åsikter. Men detta är en självmotsägelse, eftersom det enlig relativismen inte kan finnas några universella moraliska regler att följa som kräver tolerans som en objektiv moralisk princip. Men du kan naturligtvis tvinga denna motsägelse på andra, liksom många journalister och politiker gör dagligen. Men då är det viktigt att inte vara öppen om din moraliska läggning för andra.
Om författaren

Författare:
Johannes Forsblom

Om artikeln

Publicerad: 26 feb 2011 13:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: