sourze.se

Reducera fattigdomen med ökad produktivitet

Fria "operativsystem" bör göra det enklare och enklare att sänka kostnaderna för mat och boende. Till exempel genom att så långt som det bara går göra oss oberoende av andras dyrt betalda arbetsinsatser.

Upplevelsen av fattigdom kan rimligtvis inte lösas på något effektivt, rationellt och progressivt sätt med transfereringar och omfördelning mellan rika och fattiga. De som har avsevärt högre inkomster än medianinkomsten exempelvis yrkespolitiker med flera, kan i inte ringa mån påverka sina egna inkomster. Ökas deras skatter så kompenseras detta med råge med ökade inkomster, bonusar och fringisar.

Stolligheten med progressiv skatt påvisades övertydligt med Astrid Lindgrens satiriska Pomperipossasaga som hon skrev när hon upptäckte att hon betalade 102 i skatt! Flinande försökte Gunnar Sträng urskulda med "Men det drabbar ju ingen fattig...!" Det som då återstod, blev försök med omfördelning mellan medianinkomsttagare och låginkomsttagare, omotiverat ökade löner och idéer om löntagarfonder! Följden blev återkommande devalveringar, inflation och vad jag minns 14 ränta på topplånet, med mera.

Just när det sociotekniskt var dags att automatisera bort de omotiverat ökande lönerna som leder till priser som medianinkomsthushållen in mäktar med, så flyttades tillverkningen till låglöneländer och där är vi fortfarande. Det som då måste stanna kvar på hemmaplan var försörjning och förnyelse med de tunga och skrymmande systemen som rimligen inte kan flyttas långväga. Det medför bland annat att byggande och förvaltande av bostäder, anläggningar och infrasystem blir såsom "skyddade verkstäder" inom varje litet land och varje liten region för sig!

Hyran för min omoderna etta i centrala Göteborg som 1960 kostade trettiofemtedelen av vår disponibla månadsinkomst, blev efter rivningsraseri och miljonprogramhysteri till en nybyggd trea på Hisingen, till kostnaden av nästan halva inkomsten. Det som bör kunna underlätta för låg- och medianavlönade är kanske en folkrörelse där "alla" hjälps åt för att drastiskt försöka minska boendeutgifterna. Successivt och steg för steg bör kostnaderna kunna minskas till kanske tiondelen av hushållsinkomsterna. Kanske kan det ske med enträgna, målmedvetna och progressiva automatiseringar, rationaliseringar och produktivitetsökningar?

Byggnadsarbeten kan då kanske utföras av boende som extraknäck då och då. Fortlöpande byggs det ju knappast hela tiden inom samma områden, utan mer pö om pö vid behov och önskemål. Bibehållbarheten utan nämnvärda uppdateringar hos bostäder bör kunna ökas rejält. Men med välplanerad projektering så bör det så småningom kunna bli tillräckliga överskott på bostäder så att priserna successivt kommer att sänkas mer och mer, även på de befintliga bestånden inom de större städerna.

Som exempel på att det bör gå att bygga och bo nästan lika billigt som före 1960-talsprogrammet, hittade jag här ett litet utvecklingsbart embryo till mer och mer "självbygge" www.byggstommar.se som kanske kan bli något som liknar ett uppdaterat IKEA-möbelkoncept där "alla" kan hjälpas åt att enkelt kunna "skruva ihop" vars och ens egna bostäder längs tillfartslederna till städerna med egen odlingsmark eller gårdsbutiker där det så småningom finns nära "hämtställen" av byggmaterial inom varje region.

För att låginkomsttagare skall kunna få det bättre så är det framför allt de basala levnadskostnaderna som ganska "enkelt" bör kunna sänkas om "alla" lever enligt devisen "sharing is caring". Då gäller det inte att via 102 i sammanlagda skatter, representativt via staten, fåfängt försöka omfördela allas disponibla inkomster ingen kan eller bör väl till exempel "slavledes" kunna hindras från att rösta "fotförflyttningsledes"?

Det progressiva etablissemangets möjligheter att med råge kompensera för ökande skatter med mera., leder ju bara till en exponentiellt uppåtgående spiral som ganska snart kommer att förstöra hela planeten. Istället bör "alla" dela med sig av kunskaper för att via internet skapa ett eller flera IRL- och AFK-fria "operativsystem" som successivt gör det enklare och enklare och enklare att sänka levnadskostnaderna för maten och boendet, genom att så långt som det bara går göra sig oberoende av andras dyrt betalda arbetsinsatser, som sedan via skatter, arbetsgivaravgifter, moms och från "jord till bord" ackumulerade räntor blir nästan astronomiska.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 25 feb 2011 11:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: