sourze.se

Barn omhändertas på tveksamma grunder

"Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna. Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns."

Vi vänder oss till er som har barn eller som själva är barn som omhändertagits på mycket tveksamma grunder och utan att få någon rimlig förklaring. I dag är det de barn som har det bra i det egna hemmet som blir omhändertagna, medan socialtjänsten inte ser de barn som verkligen far illa. Vi anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp som finns att få, så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker. Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att en lång resväg inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.

Vi finns till för samtliga som drabbats av sociala myndigheters sjabblande och deras brist på ansvarskänsla. I dagens Sverige verkar ju sanningen inte vara en primär prioritet hos dem som har beslutande befattning eller hos dem som gör underlagen för beslut om placering. Denna brist på sanningshalt i utredningar leder till att många barn och föräldrar traumatiseras för resten av sina liv. Att försöka få en rättelse till stånd är i det närmaste omöjligt, då utredarna snart har omplacerats och de som tar över har ryggen fri och kan säga "det var inte jag som gjorde utredningen" eller "jag kan tyvärr inte uttala mig för jag var inte med vid det aktuella tillfället".

Uppgifter som ligger till grund för utredningar och omhändertaganden är allt som oftast andra- och tredjehandsuppgifter och kan därför inte räknas som fullt tillförlitliga. Ändå används de flitigt för att få till stånd LVU-omhändertaganden. I domstolar i hela Sverige har man en allt för stor tillit till de uppgifter som enskilda handläggare har lagt fram, uppgifter som i många fall tyvärr säger mer om handläggaren själv än om familjen de handlar om. Bristen på tid och äkta engagemang hos både handläggare på socialförvaltningarna och i domstolarna är ett problem och detta problem måste lyftas fram och åtgärdas, för det handlar om människors liv!

Föreningen Socialens Barn vill skapa dels en sammanhållande bild av hur dåligt systemet fungerar i Sverige när det gäller socialens agerande och samtidigt verka som en stödjande och granskande organisation för att hjälpa dem som blir utsatta. Behöver ni stöd och råd, tänk efter en extra gång innan ni kopplar in de sociala myndigheterna. Detta kan kosta er familjen och dra ner er i ett socialt träsk ni inte ens visste fanns. Vi finns till för att ge er information om hjälp som finns att få från andra instanser än socialen, och för att stötta er om socialen redan är inkopplad av en eller annan anledning. Vi fungerar även som stödpersoner och utomstående vittnen vid möten på socialförvaltningen för att se till att de står för sitt ord och inte använder sig av undertryckta hot. Vi har även kontaktpersoner som ni kan vända er till om ni behöver tala med någon om det som är svårt just nu, eller om ni bara vill fråga om något.

Man skulle behöva en ny skyddslag till barnen, men det har inte regeringen råd med. Barn- och äldreminister Maria Larsson menar att man ska lyssna på barnen och minska omhändertagandet av barn. Och det låter visserligen bra, men man måste se att det i verkligheten inte fungerar så. Socialtjänsten måste se över sin personal och utbilda dem bättre.


Om författaren

Författare:
Marie Ringdahl

Om artikeln

Publicerad: 23 feb 2011 11:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: