sourze.se

Fuskbyggarna i TV4 fuskjournalistik

"Det är oroande och ett hot mot demokratin om inte starka mediekrafter kan hantera sin makt. Varför har förresten TV4, som privatägd kommersiell TV-kanal i Sverige, fördelar som inte andra kommersiella TV-kanaler verkar ha?"

Förra onsdagen, den 12 januari kl 21.00 visades första avsnittet i den nya säsongen av TV4:s programserie Fuskbyggarna. Jag såg det och säkert cirka en miljon andra svenskar. Det handlade om Johan och Anette Philipson och deras familj som hade vuxit ur radhuset och satsat på en nybyggd villa i Märsta, norr om Stockholm.

Huvudämnet för programmet gällde fallet i badrummet på övervåningen i villan, alltså lutningen på golvet där, så att vattnet från duschen kunde rinna ner i avloppet. Poängen var att vattnet rann åt fel håll. Ett antal gånger under programmet fick tittarna se hur man satte på duschen en bit in i badrummet och hur vatten snart började rinna ut från duschplatsen, under duschväggarna och ut mot badrumsdörrens trätröskel och mot golvlisten vid väggen. Det såg inte bra ut, helt klart.

Men ärendet var prövat i tingsrätten och husägarna förlorade målet och blev därmed tvungna att betala både sina egna och byggbolaget Järntorgets rättegångskostnader på sammanlagt 1,4 miljoner kronor.

Nu började showen: gråtande husägare som var "barskapade" efter alla utgifter för att processa mot "fuskbolaget" Järntorget, set up för att fånga dess VD på en brygga där han inte kunde komma undan och Lennart Ekdals jakt på honom med kamera och laptop med uppspelande av ett filmklipp med rinnande vatten på badrumsgolvet och ett hotfullt upprepande av frågan "Tycker du att det ser ut som ett bakfall eller inte som ett bakfall?".

Jag anade ugglor i mossen så jag gick direkt efter programmet till datorn och mailade VD i Järntorget, Martin Arkad, för att erbjuda honom att försvara sig i Sourze. Han svarade inte, men nästa dag publicerade Svenska Dagbladet en artikel av honom där han gick till hårt angrepp på TV4 för dess oseriösa journalistik. Man får en lite annan bild när även den anklagade får säga sitt, det är ju lite av meningen med ett demokratiskt rättsystem.

Den fjärde januari, cirka en vecka för sändning, hade Marin Arkad fått se en nästan färdigredigerad version av det kommande programmet:

"Jag lämnade Nordisk Film i chock efter visningen. Programmet innehöll så många direkta felaktigheter, oseriösa vinklingar och lösryckta misskrediteringar att det var svårt att tro att det var sant. Det är omöjligt att veta om det är medvetna lögner från TV4 men deras brist på intresse att kontrollera uppgifterna med oss talar sitt tydliga språk. TV4 har uppenbarligen tappat bort sin etiska kompass och inser inte, i sin jakt på häftiga program, att de agerar fullständigt orimligt. Det känns märkligt att som företag bli i allt väsentligt friad i en svensk tingsrätt men istället dömd på bästa sändningstid som fuskbyggare."


Jag bad idag Martin Arkad om ett ex av tingsrättsdomen och fick den. På sidan arton finns svaret på hur vattnet kan rinna fel och Järntorget ändå ha rätt:

"Den då gällande byggnormen, BBR 10 avsnitt 6:534, föreskrev att de delar som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning, dvs golvet inne i duschzonen, skall ha fall mot avloppet medan övriga delar av golvet inte får vara behäftade med bakfall. Lutningen på ett golv skall inte mätas på korta sträckor utan från vägg till vägg. Att fall föreskrivs innebär inte något annat eller mera än att golvet i duschzonen inte får vara helt plant. Det skall alltså i någon mån luta mot golvbrunnen. Vad som utöver kravet i BBR kan anses utgöra ett lämpligt fall beror på hur utrymmet skall användas, önskad tillgänglighet, förekomsten av duschväggar mm. Ju större fallet är på ett golv eller i den dusch, desto större är t ex halkrisken. Även vid förhållandevis kraftiga golvlutningar torde man få räkna med att viss skrapning eller torkning krävs på grund av kvarstående vatten. PER:s branschregler GVK:s anvisningar rörande lämpligt fall har ändrats under åren och är för övrigt inte helt likalydande.

Golvet i badrummet på övervåningen är normenligt och fackmässigt utfört. Något bakfall finns inte. Innanför duschzonen finns visst fall. I badrummet fanns tidigare en lokal svacka där vatten blev stående. Järntorget lät genom plattsättaren Anders Eriksson åtgärda svackan genom att i december 2006 lägga om ett antal golvplattor. Johan Philipsson var med då omläggningen skedde och var nöjd med denna. Makarna Philipsson ändrade sig senare och lät själva göra om arbetet. Det påstådda bakfallet uppkom då och är således ett direkt resultat av makarna Philipsons egna åtgärder.

I vart fall har makarna Philipson själva orsakat att vatten kommer ut på golvet utanför duschzonen genom sitt val av duschkonstruktion. Makarna Philipson har valt en duschkonstruktion som i sig förutsätter ett annat fall mot golvbrunnen än vad som faktiskt förekommer. Konstruktionen består av två frihängande glasdörrar utan list mot golvet eller släplist mot dörrarna. Detta är en olämplig konstruktion vid den relativt svaga lutningen som är i badrummet. Lutningsförutsättningarna var uppmätbara och iakttagbara för makarna Philipson inför deras val och montering av duschkonstruktionen. Om de istället hade valt en duschkonstruktion som den på undervåningen hade det påstådda problemet aldrig uppstått.

Den eventuella olägenhet som kan ha uppkommit kan enkelt åtgärdas genom byte av duschkonstruktion. Kostnaden för en lämplig sådan uppgår till cirka 10 000 kr. Det är även möjligt att montera släplister i befintliga dörrars underkant.

Att golvet är i det närmaste plant är något som är lätt att se med blotta ögat. Om makarna Philipson ansett att det utgjort ett fel borde det ha reklamerats vid slutbesiktningen. Så har inte skett. Påståendet att golvet är plant och därmed felaktigt har framförts i en skrift daterat 10 maj 2010. Förhållandet får därför inte göras gällande."


Sammanfattningsvis har tingsrätten ansett att husägarna har fel eftersom de själva har ändrat i golvet, samt valt duschväggar som inte hindrar vattnet alls och som därmed inte är anpassade för den relativt lilla lutning som golvet i duschen hade, en lutning som ändå var helt ok enligt byggnormer. För övrigt har de klagat alldeles för sent.

Domen kanske blir annorlunda om hovrätten tar upp det, det vet vi inte, men just nu är det tingsrättens dom som gäller.

Angående husägarnas kostnader för målet skriver tingsrätten i domen:

"Målet har på grund av makarna Xs processföring kommit att bli mycket omfattande. Deras talan har ändrats vid ett flertal tillfällen under målets handläggning. Fel som gjorts gällande har frånfallit och nya har tillkommit".


Man undrar ju hur husägarnas ombud har resonerat med sin klient som landar på 1,4 miljoner kronor i processkostnader för något som kanske skulle kosta max 100 000 kronor att rätta till. Jag skrev själv i Sourzes microblogg före programmet, att ett alternativ till namnet Fuskbyggarna på programmet möjligen är Klantbeställarna.

Här är Martin Arkads egen version av hur själva konfrontationen i TV på bryggan i Hammarbysjöstad gick till:

"Rätt vad det är säger han TV4:s set-up intervjuare, red anm något i stil med, det finns några här som vill prata med dig. Jag vrider huvudet och ser Lennart Ekdal tillsammans med flera kameramän och tekniker komma ut på bryggan och i princip stänger de vägen framför mig.

Jag börjar gå emot dem. Lennart Ekdal frågar om jag vill titta på en bild. Jag avböjer och försöker gå förbi. Han fortsätter fråga om det skall se ut så här och om det är rimligt att en sådan här fråga skall avgöras i en tingsrätt. Jag fortsätter att avböja och menar att konfrontationen är fullständigt oseriös att han får boka ett möte och att jag inte vill tala med honom oförberedd på detta sätt. Han frågar sedan om vi är ett seriöst byggföretag, jag svarar med ett kort absolut. Jag kan inte tänka klart och jag försöker koncentrera mig på att gå långsamt.

Som gammal löpare är jag van vid långa lopp men dessa 150 meter till bilen känns som det längsta lopp jag har genomfört. De följer mig och filmar mig extremt närgånget hela vägen. Framme vid bilen vill de boka ett möte istället. Jag svarar självklart och tar fram min kalender. Kameramannen bredvid mig lägger sin kamera över min axel och börjar filma rakt ner i min kalender. Jag vill inget annat än att rycka undan kalendern eftersom det känns så privat. Jag minns att jag tänker att jag inte kan rycka undan den för då verkar det som att jag försöker dölja något så jag står istället kvar med öppen kalender och skakar. Efter att vi har bokat en tid två dagar senare sätter jag mig i bilen och kör så sakta jag bara kan ifrån platsen, medan en kameraman filmar mig närgånget. När jag har kört en liten bit därifrån så stannar jag bilen. Jag är helt enkelt rädd att jag skall köra på någon, det trycker över bröstet och jag har svårt att andas.

Veckan efter konfrontationen sov jag i snitt två timmar per natt. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Det kändes som jag blivit utsatt för ett övergrepp där jag inte hade någon som helst chans att få försvara mig vad jag än gjorde. Månaderna efter har sömnproblemen fortsatt.

Visserligen är jag VD och ansvarig för en verksamhet som bygger cirka 200 bostäder om året men; jag blev inte tillfrågad att medverka, jag har inte brutit mot några lagar och avtal, jag har aldrig tagit hem en spik från ett bygge, jag är inte fälld i någon domstol, vi är inte ett börsnoterat bolag, jag är inte en offentlig person, jag har inte fuskat, jag har inte vad jag kan minnas träffat eller ens pratat med kunden. I min värld kan det inte finnas något oavvisligt allmänintresse, som det enligt TV4s sändningsregler skall finnas, att konfrontera mig oförberedd på detta extremt obehagliga sätt och sedan hänga ut mig i programmet som fuskbyggare. Det som gör mig mest ledsen är att mina barn, som är i skolåldern, påverkas när TV4 skapar sin egen skeva verklighetsbild."


Det är oroande och ett hot mot demokratin om inte starka mediekrafter kan hantera sin makt. Varför har förresten TV4, som privatägd kommersiell TV-kanal i Sverige, fördelar som inte andra kommersiella TV-kanaler verkar ha? TV4 ingår ju i normalt ”skogs-TV-utbud”, dvs utan extra kostnad för tittarna och har därmed samma tittarmängdnivå och maktposition som SVT. Men tar TV4 samma ansvar som SVT? Är det förenligt med rimliga krav på konkurrens i en marknadsekonomi, att en enda privat kommersiell TV-kanal har den makt som TV4 har? Tveksamt.


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 18 jan 2011 17:16

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: