sourze.se

Längtan efter ordning ligger bakom konspirationsteorierna

"Det är möjligt att förklara i stort sett alla historiska händelser med en konspiration och därmed lyckas man minimera slumpens inverkan."

Vi lever i en kaotisk värld. Förmodligen är världen idag egentligen inte mer kaotisk än den varit tidigare, däremot blir vi hela tiden informerade om vad som händer, mycket till synes utan mening.

Den mänskliga naturen skyr kaos. Vi vill kunna tro att vi vet hur morgondagen kommer att bli, alltför plötsliga förändringar blir ett hot.

Ett stort fartyg förliser en stormig höstnatt på Östersjön och hundratals människor dör. Något som inte skall kunna ske, sker i alla fall. Att katastrofen skulle bero på en kombination av materialutmattning, hårt väder och felaktigt handhavande för hög fart blir omöjligt att smälta, då skulle ju det skedda åter kunna ske, när som helst, utan förvarning på nytt, vilket blir en outhärdlig tanke. En förklaring som baseras på slump, olyckliga omständigheter och mänsklig faktor blir därför liksom för futtig, det måste ju bara finnas en djupare förklaring, en sammansvärjning bakom, en katastrof som kanske bara beror på olyckliga omständigheter blir då dubbelt meningslös.

Sveriges statsminister blir skjuten en höstkväll. Att skjuta en statsminister är nästan som ett angrepp på Sverige som nation. Att då acceptera att ett slumpens möte med en misantropisk amfetaminmissbrukare skulle ligga bakom blir därmed en omöjlighet. En tjackpundare som skjuter statsministern, det blir så futtigt liksom. Ett statsministermord kräver en rejäl sammansvärjning, för att inte tala om ett mord på en president. Att Sveriges utrikesminister skulle ha mördats av en person som borde fått psykiatrisk vård blir som en förolämpning, en dåre och ett slumpens möte, "så banalt".

Caesars död orsakades av en konspiration. Det är historiskt belagt att Brutus och grabbarna hade surnat till på honom och därför dräpte honom. Konspirationer existerar således, helt klart, men en konspirationsteori är något annat, det är misstanken om en konspiration, utan att den visats existera.

Eftersom det till synes inte finns någon övergripande ordning i världen så måste det emotionella behovet av en sådan ordning fyllas av en dold övergripande ordning, om än ond och illasinnad. Klarar man att slå ihop alla mindre konspirationsteorier till en enda Grande Konspiration så gör man därmed världen till ett ordnat system i stället för det kaos som det synes vara.

Många av dagens mer storslagna konspirationsteorier har historiska rötter långt tillbaka. En del ända till korstågen. Under korstågstiden bildades tempelriddarorden, det var riddare som hade till uppgift att skydda pilgrimer under pilgrimsresor till det heliga landet. Som belöning fick de ofta stora förläningar och blev med tiden förmögna. De lånade ut pengar till den franske kungen Filip IV, pengar som han sedan inte kunde betala tillbaka. Genom att anklaga tempelriddarna för kätteri kunde Filip IV arrestera tempelriddarna och konfiskera deras rikedomar. Tempelriddarnas stormästare tvingades under pinligt förhör erkänna att de dyrkat en getliknande avgud vid namn " Baphomet" som skulle ha smorts med blodet från nyfödda barn. Därmed var tempelriddarnas ekonomiska och militära makt bruten, men fortsatte existera i mångas konspirationsteorier.

Under digerdödens härjningar i Europa uppstod behov av en förklaring. En var att pesten var Guds straff för något människorna gjort. I sökandet efter syndabockar fann man judarna som var en främmande minoritet. Samma anklagelser som riktats mot tempelriddarna riktades nu mot judarna. Anklagelserna om blodsoffer fick hänga med från tempelriddarna. Förutom behovet att finna syndabockar och en förklaring till det onda som drabbade människorna, fanns även ekonomiska motiv, möjligheten att lägga beslag på judarnas egendom.

Under det senmedeltida byggandet av stora kyrkobyggnader uppstod "frimurare" skickliga hantverkare verksamma vid kyrkobyggen som till skillnad från andra skrån inte var stationära utan flyttade omkring. Ofta fanns för frimurarna en lokal invid kyrkobygget, en Lodge engelska eller Loge franska. Eftersom Frimurarna höll möten som var hemliga uppstod snart rykten om vad som hände på dessa möten. Efterhand så försvann kopplingen till kyrkobyggen, medan frimurarlogerna levde kvar, sinsemellan mycket olika.

I samband med den franska revolutionen uppstod olika teorier om vilka som låg bakom, det spekulerades i tempelriddare och frimurare , Illuminati och andra hemliga existerande såväl som påhittade sällskap. En del hävdade att bakom de hemliga sällskapen som primärt låg bakom revolutionen var sekundärt judar.

Under 1800-talet uppstod idéer om imperier som höll på att uppsluka världen, i första hand det brittiska imperiet. Antisemitismen blir allt påtagligare, den mest kända konspirationsteorin är "Sinom Vises Protokoll" ett påhittat dokument som påstås dokumentera hur judarna skall ta över världen med allt till buds stående medel: kommunism, kapitalism, demokrati och diktatur. Protokollet slår fast att judar alltid konspirerar, finns överallt, står bakom alla institutioner och är underordnade endast de mystiska "vise".

I de flesta teorier finns någon enstaka händelse som går att belägga, med denna händelse som spik kokar man sedan soppa. Ett exempel är teorin om NWO "New World Order". Ett citat som tillskrivs George Bush den äldre.. Bush den äldre lär ha uttalat meningen vid två tillfällen i en kontext där det avsåg världen efter det kalla kriget. Eftersom begreppet inte är speciellt så är det möjligt att lägga i stort sett vilken betydelse som helst i det och sedan tillskriva dem Busch den äldre. och de med honom sammansvurna.

Det är möjligt att förklara i stort sett alla historiska händelser med en konspiration och därmed lyckas man minimera slumpens inverkan. Konspirationsteorierna appellerar till människor därför att de ger en förklaring till varför världen fungerar som den gör. De ger även en dikotomisk hanterbarhet då de pekar ut vilka fienderna är och vilka som står på den egna sidan.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 18 okt 2010 13:28

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: