sourze.se

SD – korkade, slarviga eller lögnaktiga?

Jag har gått igenom en del material som olika SD-företrädare i sina bloggar rekommenderar väljarna att läsa. Felen är många och jag undrar om det är okunskap, slarv eller lögn? Här redovisar jag citat från materialet, med mina egna kommentarer.

SD: "Den muslimska ockupationen tillsammans med extremvänstern, understödda av det politiskt styrda korrumperad massmedia, i förening med censur och strypt informationsflöde, är de största och allvarligaste hoten mot framtiden, demokratin och det fria ordet i Det Nya Sverige!"

Det påstås alltså att vi är ockuperade av muslimer och av extremvänstern vilket är ett befängt påstående. Vi har censur och strypt informationsflöde. Det förvånar mig mycket att inte det annars så frihets- och integritetsvärnande Piratpartiet uppmärksammat detta. En blänkare kommer att skickas till dem.

SD: "Med i dag närmare 600 000 muslimer i landet, lär detta snart bli verklighet. Och med en fortsatt massiv invandring från muslimska Afrika, Iran, Afghanistan, Irak och hela övriga Mellanöstern, tillsammans med ett totalt okontrollerat barnafödande som ett förödande och effektivt demografiskt vapen, är dessa muslimer snart både 1,2 miljoner och 2,4 miljoner. Då är vi riktigt illa ute!"

Jag vet inte om det är meningen, men nog framstår det för mig, efter att ha läst ovanstående, som att muslimer tycks ha en väsentligen snabbare reproduktionscykel än andra. Ungefär i samma fart som vissa gnagarsorter. Skribenten anger inte någonstans i det han skrivit en endaste källa för sina påståenden. Han använder många olika värdeuttryck som här till exempel "förödande", utan att ange på vilket sätt det enligt honom är förödande. Om man är så tydligt emot "okontrollerat barnafödande" som denne skribent, så får det antas att han vill reglera detta på något sätt och frågan blir då, hur?

SD: "Till fyrsiffriga mångmiljardbelopp har man köpt på sig en fullständigt unik flora av nya socialpolitiska problem och samhällsnedbrytande begrepp, samt för landet tidigare ofta helt okända destruktiva företeelser."

Fyrsiffriga miljardbelopp kan inte bli mindre än 1 000 000 000 000 kronor, som alltså motsvarar ettusen miljarder kronor och det är ju pengar det också... Kastar man ur sig ett så stort belopp så vore det även bra att tala om var man hämtat de fakta som styrker storleken på beloppet. Intill dess är det inte trovärdigt.

SD: "utanförskap, religiös fanatism, nygamla sjukdomar, analfabetism, arbetslöshet, fattigdom, samhällsterrorism, segregation, ghetton, ekonomisk recess, moskébyggen, skolpyromani, stenkastning, sekundäreffekter från inavel, släktfejder, hedersmord, bilbränder, kränkningsarvoden, kriminella gäng, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, organiserad brottslighet, muslimska bönerum på arbetsplatser, etniska konfrontationer, antisemitism, upplopp, muslimska krav, dagliga skjutningar, oprovocerat våld, halalslakt, otrygghet, tvångsgiftermål, butiksrån, slöja, burka, slum, muslimskt präglade livsmedel, ungdomsrån, tiggeri, väskryckning, religiösa konflikter, förortshelveten, våldsbenägna flickgäng, separata badtider på allmänna bad för muslimer, nya droger, havererat rättssystem, balkongknuffning, hotelser, integrationsproblem, utpressning, gatuvåld, åldringsrån, tung och brutal kriminalitet, asylturism, kvinnoförtryck, kidnappning, apatiska barn, flyktingbarn, papperslösa barn, ensamkommande barn, skäggiga barn, könsstympning, hat, rasism, diskriminering riktat mot svenskar, gängkrig, ingifte, ständigt vapenskrammel, polygami, degenerering, fusk och bedrägeri, mord, misshandel, stöld, systematisk vandalisering av allmän egendom samt rasering av strukturerna i det svenska samhället samt våld, våld och åter våld i aldrig skådad omfattning. Situationen blir allt värre i takt med att invandringen från Afrika och Mellanöstern ökar. Och det kommer bara att fortsätta i all oändlighet så länge det väller in människor från dessa områden."

Oj, det var ingen dålig bredsida och ovanstående är alltså alltihop områden i samhället där invandrare och då främst muslimer, är skyldiga till allt det elände man kan tänka sig. Jag kan inte kommentera alla orden och begreppen ovan men vi tar ett par stycken.

"Utanförskap" kan drabba och drabbar också blint.
"Samhällsterrorism" har vi inte mycket av och enligt säkerhetspolisen föreligger ingen särskild hotbild mot Sverige just nu. Ska man jämföra så är det de två polariserade Vit makt-rörelsen och vänsterrörelsen AFA, som har svarat och svarar för det mesta av våldet.
"Ekonomisk recess" får sägas vara fel efter att tillväxtsiffran för andra kvartalet i år kommit. Den visar en ökning det senaste kvartalet på inte mindre än 3,7 , vilket är väldigt starkt.
"Nya droger" och "degenerering". Om skribenten avser de nya nätdrogerna så är jag så säker man kan bli på att den handel som försiggår i Sverige också till sin absoluta huvuddel, är svensk. Degenerering innebär att det ska finnas "kvalitetsskillnader" på våra gener och att det utbyte som sker innebär att den sämre genen ständigt vinner. För ett sådant påstående krävs nån form av bevisning.

SD: "Detta säkerställer en god återväxt av muslimer i Det Nya Sverige. Samtidigt som vi inte har den blekaste aning om vad för slags folk det handlar om, eller varifrån de kommer, vilka rör sig fritt på gator och torg, då bara 4,5 procent har giltiga ID-handlingar."

Så då blir frågan om SD vill införa någon typ av "passlagar" i syfte att begränsa vuxna, fria människors rörelse? Att söka asyl är inget brott.

SD: "Innan den okontrollerade massinvandringen tog sin början..."

Mot bakgrund bland annat av hur lätt det är att få fram statistikuppgifter som är uppdaterade så tycks det vara så att man tvärtom har god kontroll.

SD: "Det Nya Sverige har kommat att fungera som ett multietniskt reservat för dessa mentalt efterblivna våldsambassadörer från tredje världens Balkan, Afrika och Mellanöstern, med traditionella etniska, politiska och religiösa konflikter på den dagliga agendan. Med sin utpräglat grymma hänsynslöshet sänker man vilken socialt, ekonomiskt och moraliskt utvecklad nation som helst på mycket kort tid. Titta på Det Nya Sverige!"

"Mentalt efterblivna våldsambassadörer" är ett uttryck skribenten borde be om ursäkt för.

SD: "Fast JK Justitiekanslern drar emellanåt också på sig spenderbyxorna. I mars 2010 tyckte han att mentalt efterblivne Freija Grönfors tillhörande den riksbekanta, grovt kriminella zigenarfamiljen i Haparanda skulle ha 179 637 kronor i skadestånd av svenska skattemedel! Han dömdes i tingsrätten till sex års fängelse för medhjälp till mord, medan hovrätten frikände helt! Freijas zigenarbroder, även han mentalt efterbliven, tog nämligen på sig hela skulden! Till saken hör förresten att deras systrar uppbär ersättning av allmänna medel i egenskap av personliga assistenter."

I ovanstående stycke finns uppgifter om att två personer är mentalt efterblivna och att de ingår i en grovt kriminell familj. Jag menar att båda dessa uppgifter skulle kunna bli föremål för rättslig prövning. Att skadestånd betalas ut till den som anses vara oskyldig, tycker jag är bra och att systrarna tycks ha anställning som personliga assistenter är väl också det någonting bra!?

SD: "Kostnaderna skrivs i hundratals miljarder årligen."

Ett mycket konkret påstående om att invandringen förorsakar årliga kostnader om minst 200 000 000 000 kronor utan att det görs någonting alls för att styrka uppgiften eller för att ge stöd för påståendet.

Det ovan redovisade är ett axplock och jag avslutar med ett sista påstående från flygbladen som jag tycker utgör en av de allvarligare felaktigheterna då den så uttalat spelar på människors rädsla. Jag avser påståendet om att HIV ökar lavinartat. Enligt Smittskyddsinstitutet så hade vi förra året en ökning med 38 smittade. Totalsiffran var lägre än till exempel 2004.

Att då påstå att HIV ökar lavinartat är en ren verklighetsförfalskning som syftar till att spä på den rädsla som finns kring sjukdomen för att den i sin tur sedan ska gå ut över flyktingar och invandrare. Sådan propaganda är inte bara lögnaktig, utan dessutom både feg och ynklig.

Generellt och slutligen så saknar jag mängder av uppgifter kring var alla de uppgifter som presenteras kommer ifrån. Utan källhänvisningar är det oerhört svårt att validera det som sägs. Mycket av det, som jag redan visat ovan, är antingen direkt felaktigt och/eller överdrivet, men framförallt så innehåller det ett budskap riktat direkt mot människor som sökt sig hit av en mängd varierande skäl.


Alla citat är hämtade ur materialet som finns i ">denna box.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 10 aug 2010 08:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: