sourze.se
Artikelbild

Modern arbetslinje kräver utbildningslinje

"Vi vet att väl utbildade människor lättare finner jobb, jobbar mer och tjänar bättre. Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen."

Den borgerliga regeringen gick till val på löften om fler jobb och färre i utanförskap. Nu kan vi utvärdera dessa löften: under mandatperioden har sysselsättningen sjunkit – snabbare i Sverige än i vår omvärld. Ungdomsarbetslösheten är bland den högsta i Europa. Klyftorna vidgas och utanförskapet har ökat med 70 000 människor.

Det finns många förklaringar till regeringens misslyckande. Insatserna för entreprenörskap och företagande lyser med sin frånvaro – trots allt prat om motsatsen. Och regeringen har kapitulerat i arbetsmarknadspolitiken. Utbildningsinsatser har tagits bort och fler än 100 000 arbetslösa göms undan i de så kallade jobbgarantierna där ytterst få ges möjligheter till utbildning.

Detta är ingen seriös ekonomisk politik. Mot regeringens jobbsvek ställer vi vår ekonomiska politik för fler jobb: Vi vill investera i entreprenörskap, jobb, praktik och utbildning. Vi vill införa ett riskkapitalavdrag för den som investerar i ett nytt nystartat företag. Ett ökat bostadsbyggande, satsningar på vägar och järnvägar och stöd till företag som anställer unga arbetslösa, är några viktiga delar i en aktiv Socialdemokratisk jobbpolitik.

Mitt i lågkonjunkturen råder arbetskraftsbrist. Svenskt Näringsliv rapporterar att vart femte rekryteringsförsök misslyckas – eftersom företagen inte hittar rätt personal. Det är inte rimligt. Vi vet att väl utbildade människor lättare finner jobb, jobbar mer och tjänar bättre. Därför investerar vi i 44 000 utbildningsplatser – i högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. Det ger företagen bättre möjligheter att växa – och stärker människors möjligheter på arbetsmarknaden.

Det behövs ett nytt kunskapslyft i Sverige. Samtidigt som nya jobb skapas försvinner gamla jobb – i små och stora företag, i det offentliga och i det privata. Det gör att fler kan få nya, bättre och mer spännande jobb och karriärer. Den svåra politiska utmaningen, är att se till att alla får möjligheter att vara med i den utvecklingen.

Förändring och förnyelse kräver trygghet på arbetsmarknaden. En väl fungerande inkomsttrygghet är en nödvändig – men inte tillräcklig – del av denna förändringstrygghet. Kraven på ny kunskap och yrkeskunnande växer ständigt. Vem som helst kan känna oro för att inte ha hört det senaste, inte ha lärt sig den senaste tekniken eller tagit del av de nyaste idéerna och metoderna. Alla människor behöver utveckling och nya kunskaper – återkommande under livet. En allt större del av våra arbetsliv kommer att vara lärotid. För att stärka näringslivets konkurrenskraft och ge människor ökade möjligheter till arbete vill vi socialdemokrater investera brett i utbildning. Vi vill se öppnade dörrar till ett livslångt lärande med återkommande möjligheter för alla – inte bara för några. Därför måste en modern arbetslinje också vara en utbildningslinje.


1. Kompetensförsäkring för alla. Vi vill inrätta en kompetensförsäkring som omfattar alla löntagare och som bygger på arbetslinjen. Kompetensförsäkringen ska göra det möjligt för människor att utveckla sitt kunnande – antingen för att långsiktigt klara att behålla sitt jobb och yrke, eller för att kunna byta arbetsuppgifter, bransch och yrke. Medverkan av arbetsmarknadens parter och att deras kunskaper tas tillvara är viktigt.

2. Bygg om delar av arbetsförmedlingen till en kompetensförmedling. Den nya kompetensförmedlingen ska vara till för alla och fungera för alla – inte bara vid arbetslöshet utan också när man vill byta från ett jobb till ett annat eller hitta relevant utbildning. Både låg- och högutbildade ska kunna få adekvat hjälp att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov, eller öka sin kunskap. Kompetensförmedlingen ska använda den mångfald av utbildningsmöjligheter som finns i samhället – hos institut, företag, yrkesutbildare, vuxenutbildning, högskolor och folkhögskolor. Den ska också erbjuda relevanta arbetsmarknads- och yrkesutbildningar. Vi vill inrätta en kompetenskommission med företrädare från näringsliv, kommuner, staten och parterna som bidrar till att utbudet av utbildningsplatser stämmer med framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden. Det behövs en starkare samverkan och ett ökat inflytande lokalt och regionalt.

3. Värdesätt kunskap som förvärvats i arbetslivet eller utomlands. Nu måste ett system för nationell validering av utbildningar, examina och yrkeskunskaper bli verklighet! Människors utbildning och färdigheter ska tas tillvara och utvecklas var de än inhämtats. Arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskola kan göras mer effektiva genom validering. Med validering av faktiska kunskaper kan utbildningen inriktas mot behovet av komplettering. Detta är särskilt viktigt för personer som lärt sig mycket i arbetet eller har utländsk utbildning. Vi vill också utveckla ett nytt och snabbt spår in i högskolan för invandrade med högskolebakgrund och gå vidare med intensivutbildning i svenska på högskolan för nyanlända akademiker.

Utbildning är det mest effektiva sättet att långsiktigt höja sysselsättningen. För att uppnå full sysselsättning och tillväxt i en modern ekonomi är kunskap således en nyckelfaktor. Ska Sverige vara ett välfärdsland i framtiden måste vi konkurrera med kunskap, kreativitet och kompetens, därför kräver arbetslinjen en utbildningslinje. En Socialdemokratiskt ledd regering kommer i alla väsentliga beslut att sätta jobben först och ta kampen mot klyftor och ojämlikhet.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 30 jul 2010 11:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: