sourze.se

Vit makt-rörelsen större hot än islamismen

"Rapporten visar med all tydlighet att farorna med inhemsk terrorism, vilket jag betraktar 14 mord knutna till vit makt-sfären som, är väsentligen större än vad den terrorism vi alltid talar om utgör."

I dagarna fattar EU beslut om huruvida information om alla våra banktransaktioner ska lämnas över till USA. Detta är ytterligare ett led i kriget mot terrorismen som det fortfarande heter.

I Sverige har kriget mot terrorismen inneburit att vi totalt fått cirka 50 olika lagar som på ett eller annat sätt kränker och begränsar vår integritet och vår frihet. Om detta har jag skrivit spaltmeter förr och kommer att skriva spaltmeter om i framtiden. Idag var inledningen dock bara tänkt som en fond för det egentliga ämnet som får bli terrorism och brottslighet på hemmaplan.

Uppenbarligen gör Säpo en bedömning att terrorhotet mot Sverige får sägas vara mycket litet. Med detta avser de det hot som antas komma från radikala islamska terrorgrupper på ett eller annat sätt länkade till Usama Bin Laden. Säpos bedömning delas av experter inom andra myndigheter. Samtidigt så får vi ofta höra, särskilt från främlingsfientliga partier, att Sverige är en central för planering av terrordåd och ett land dit terroristerna vallfärdar för att i lugn och ro kunna rekreera sig mellan bombuppdragen ute i världen.

Man kan tycka att en sådan rekreations- och planeringsverksamhet borde lämna en del spår. men om de gör det så är det tydligen inget som uppfattas av andra än de invandrarfientliga partierna då Säpos arbete sett ut så här de senaste åran.

Under 2009 gjorde Säpo noggrannare granskningar av 176 personer som sökte asyl eller svenskt medborgarskap. Det kan jämföras med 489 personer under 2008. Under 2009 ville Säpo att Migrationsverket skulle avslå ansökan i tio av de 176 granskade fallen. Källa: Dagens Eko

Man får förmoda att de invandrarfientliga partierna har en mer tillförlitlig underrättelsetjänst än Säpo för att kunna uttala sig som de gör.

Intressant var det också att titta på de siffror som finns över brottslighet som tagits fram i ett gemensamt projekt mellan Säpo och Brå avseende brottslighet hos den autonoma vänstern och dito inom det man brukar kalla "vit makt-rörelsen".

Efter att ha läst detta material så måste jag säga följande till alla de som med en berusad papegojas hela energi och envishet diskuterar invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken och som gör det utifrån ett invandrarfientligt perspektiv; Här ska ni få se på överrepresentation av vitansikten!

Jag kommer i den här artikeln i huvudsak att begränsa mig till vit makt-brottsligheten, helt enkelt för att det ändå är den som så att säga står i störst kontrast till invandrarbrottslighet vad gäller gärningsmannabakgrund.

Vi talar i vit makt-fallet om gammal hederlig och äkta svensk brottslighet som inte bör blandas ihop med andra avarter... eh, ja typ alltså.

Rapporten omfattar totalt 1409 personers brottslighet från Vit Maktmiljön och de autonoma vänstergrupperna under en tioårsperiod. Så här ser fördelningen ut avseende de två grupperna och avseende politiskt motiverade brott och vanlig brottslighet: Sammanlagt har de 1 409 personerna misstänkts för 9 329 brott fördelade på autonoma politiska brott: 1 207, autonoma ickepolitiska: 1565, vit makt-politiska: 1 225 och ickepolitiska: 5 332.

Lagföringar uppgår till drygt 30 av de politiskt motiverade brotten och till nästan 70 för de icke politiskt motiverade. Detta ger en tota procent lagförda brott på nästan 60 vilket är en mycket hög siffra och som får förklaras med att dessa personer har hållits under god uppsikt på olika sätt.

Som ni ser så finns en väldigt stor skillnad mellan vit makt och de autonoma vad gäller den icke politiskt motiverade brottsligheten som är drygt tre gånger större hos vit makt-gruppen. Det är naturligtvis svårt att tolka innebörden av detta men spontant får ändå sägas att siffran indikerar att det hos vit makt-rörelsen finns många som vid sidan av den brottsgenererande politiska verksamheten även är kriminella i sitt civila levnadssätt.

En mycket stor och väsentlig skillnad finner man också då man granskar vilken typ av brottslighet det är man ägnar sig åt och den skillnaden finns bland de brott vi kallar för "brott mot liv och hälsa". Rapporten visar att under den senaste tioårsperioden så har vit makt-miljön till skillnad från den autonoma vänstern även varit beredd att döda. Eller, inte bara beredd – man har också genomfört totalt 14 mord eller dråp varav fyra varit direkt politiska och riktat sig mot meningsmotståndare!

För den intresserade så finns massor av övrig statistik och uppgifter i den nästan 200 sidor långa rapporten som kan hämtas i pdf-format hos Säpo.

Själv så ska jag avsluta med några funderingar. Såvitt jag vet så har islamsk terrorism under motsvarande tid svarat för noll 0 mord och dråp i Sverige. Det gör att man, särskilt mot bakgrund av det väldigt lilla antal fysiska personer som är engagerade i vit makt-rörelsen, kan konstatera att för svensk del så är den inhemska terrorismen i vit makt-gestalt betydligt mycket mer mordisk än den islamska.

Vad gäller brottslighet i stort så kan konstateras att överrepresentationen av helvita, i judisk-kristen tradition fostrade och med svenskhet och av svensk kultur ympade och fostrade medborgare är fullständig och total. Följaktligen så måste det alltså finnas andra förklaringar än kulturella och religiösa skillnader till den problematik med invandringen som beskrivs av bland annat Sverigedemokraterna.

Sammanfattningsvis så kan jag säga så här; rapporten visar med all tydlighet att farorna med inhemsk terrorism, vilket jag betraktar 14 mord knutna till vit makt-sfären som, är väsentligen större än vad den terrorism vi alltid talar om utgör.

Enkelt uttryckt så är den politiskt grundade brottslighet vi har i landet i stort fördelad på de nämnda grupperna och av dessa utgör vit makt-grupperingen ett större akut hot mot bakgrund av grövre brottslighet, större brottslighet utanför den politiska och även, vilket framgår av rapporten, en större vilja och benägenhet att beväpna sig.

Vi kan också konstatera att överrepresentationen av unga vita män med svensk bakgrund är enorm. Av detta kan man dra slutsatsen att allt tal om brottslighet kopplat till till exempel en invandrares sociala och kulturella bakgrund och att den är uteslutande beroende av denna, är rent nonsens.

Unga vita män från vår egen sociala och kulturella miljö kan uppenbarligen bli synnerligen brottsaktiva de också, om bara betingelserna gives.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 09 jul 2010 09:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: