sourze.se
Artikelbild

Sverigedemokraterna – enda verkliga intressepartiet för svenskar

"Vi är det enda parti som går till val på att åter reglera invandringen och inte tillåta massinvandring av lågkvalificerad arbetskraft. Vi vill inte auktionera ut de svenska jobben till de i världen som har lägst löneanspråk."

Det står redan klart att 2010 års valrörelse till stor del handlar om jobben. Den svenska ungdomsarbetslösheten på över 20 procent, och den totala arbetslösheten på uppåt tio är en konsekvens av det konjunkturella läget i den europeiska och globala ekonomin. Men de höga arbetslöshetssiffrorna, framförallt för ungdomar, är också en konsekvens av strukturella problem på den svenska arbetsmarknaden.

Redan innan finanskrisen låg Sverige i Europas bottenskikt avseende sysselsättningsgraden för ungdomar. Trots att våra ungdomar är relativt högutbildade så kommer de alltför sällan och alltför sent ut i arbetslivet. Jag vill mena att detta beror på två huvudsakliga faktorer:

1. Trösklarna in till arbetsmarknaden är för höga.

Ungdomar får betala ett högt pris för turordningsregler som systematiskt premierar den som redan är inne på arbetsmarknaden. Effekten stärks av höga ingångslöner vilket gör det svårare att motivera anställningen av någon som ännu saknar yrkeserfarenhet.

2. Politiska beslut har lett till att de svenska jobben auktioneras ut globalt.

Trots att Sverige inte förmått skapa nya jobb på väldigt lång tid så fortsätter Sverige ta in ca 100 000 invandrare om året vilket enligt all offentlig statistisk har lett till en ständigt ökande arbetslöshet och ett utanförskap i framväxande segregerade områden.

Dessutom har den nuvarande regeringen tagit bort de tidigare regleringar av arbetskraftsinvandringen som innebar att vi endast tillät arbetskraftsinvandring i de fall kompetensen saknades inom landet. Sedan avregleringen i december 2008 har tiotusentals arbetskraftsinvandrare kommit till Sverige och alltför många av dessa har visat sig vara restaurangbiträden och städare. Knappast yrken som det råder brist på kompetens för inom den arbetslösa delen av vår befolkning.

Vad gäller trösklarna så ska det sägas att alliansen har gjort ett par mindre åtgärder för att minska dessa. Som paradnummer i årets valrörelse framhåller man att staten ska plocka fram ytterligare ett antal lärlingsplatser för gymnasie- och komvuxelever som går yrkesprogram. En god åtgärd förvisso, men alldeles för liten och alldeles för politiskt styrd.

Sverigedemokraterna går också till val på att öka antalet lärlingsplatser, men framförallt går vi till val på att införa en ny anställningsform för lärlingar. Vi har tittat närmre på grannländer som Danmark, Holland och Tyskland där ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre än här. Och den största lärdomen man kan dra är att lärlingsjobben i dessa länder är en nyckelfaktor för att få in ungdomar i arbetslivet.

Därför vill vi inte bara, likt regeringen, att staten ska handplocka enstaka yrkesprogram som ska erbjudas möjligheter till lärlingsjobb. Vi vill införa en generell anställningsform för lärlingar så att lärlingsplatser ska kunna skapas var helst det finns efterfrågan. Detta är vår viktigaste jobbskapande arbetsåtgärd för ungdomar.

Men som redan sagt så prioriterar vi också svenska löntagare i konkurrensen om de svenska jobben. Vi är det enda parti som går till val på att åter reglera invandringen och inte tillåta massinvandring av lågkvalificerad arbetskraft. Vi vill inte auktionera ut de svenska jobben till de i världen som har lägst löneanspråk. Vi vill inte ställa andra länders löntagare mot svenska och på så vis öka arbetslösheten i Sverige bara för att kortsiktigt få ner kostnaderna för arbetskraft, dels för att samhällskostnaderna istället blir större då arbetslöshet är oerhört dyrt, men framförallt därför att vi är ett intresseparti för svenskar. Det borde vara en självklarhet för varje parti som ställer upp i val för att representera just svenskarna.


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Erik Almqvist

Om artikeln

Publicerad: 23 jun 2010 10:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: