sourze.se
Artikelbild

32 000 i Alliansens nystartsjobb

"Vänsterpartierna skriver i sin skuggbudget att de vill se över reformen nystartsjobb. Detta är väldigt typiskt för oppositionen, i brist på konkreta förslag och avsaknad av överenskommelser utlovar de endast en ospecifik förändring"

I måndags, den 14 juni, presenterade Arbetsförmedlingen sin månadsstatistik om arbetsmarknadsläget. Det är en positiv trend som presenteras, men så är det också en djup kris vi tar oss ut ur. Intressant är bland annat att satsningen på jobbcoacher varit framgångsrik, av de cirka 30 000 som valde att anlita en coach, under eller utanför arbetsförmedlingens regi, hade var fjärde någon form av anställning efter en månad.

Från statistiken går det tydligt att utläsa att speciellt regeringens satsningar på nystartsjobb varit en framgång. Under maj månad engagerade nystartsjobben nästan 32 000 personer runt om i Sverige. Av dessa är ungefär en av tio under 26 år, en av fem funktionshindrad och en av tre är född utomlands.

Regeringens nystartsjobb innebär att den som anställer en långtidsarbetslös eller en tidigare långtidssjukskriven slipper betala arbetsgivaravgifter för den anställde. Huvudregeln är att arbetsgivaren får en skatterabatt motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften under lika lång tid som den anställde tidigare stått utanför arbetsmarknaden. Nystartsjobben är i övrigt vanliga anställningar som ger full anställningstrygghet och kollektivavtalsenliga villkor.

För att en arbetsgivare ska få anställa under formen för nystartsjobb krävs att personen under minst 12 månader på heltid antingen varit arbetslös, deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, fått ekonomiskt bistånd, fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställd av Samhall. För unga under 26 år är tidsgränsen lägre, där räcker det att ha varit arbetslös under sex månader. Man kan även få tillgång till nystartsjobb genom jobb- och utvecklingsgarantin, om man är nyanländ eller har en villkorad frigivning från anstalt.

Vänsterpartierna skriver i sin skuggbudget att de vill ”se över” reformen nystartsjobb. Detta är väldigt typiskt för oppositionen – i brist på konkreta förslag och avsaknad av överenskommelser utlovar de endast en ospecifik förändring. Det finns en tydlig avsaknad av viljeinriktning och vision, utgångspunkten är att så länge det infördes av Alliansen så ska det ändras på.

Oppositionen föreslår i sin budget en satsning för att skapa 500 nya ”gröna jobb”, där personer anställs och avlönas av staten för att röja fram kulturminnen, rusta upp promenadstigar och sköta om tätortsnära skogar. Detta är nästan lika många som de funktionshindrade utrikesfödda kvinnor som under maj månad hade reguljära arbeten inom ramen för Alliansens nystartjobb. Mitt budskap till oppositionen är klart – satsa istället pengarna där de uppenbarligen gör nytta!


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Eva Flyborg

Om artikeln

Publicerad: 15 jun 2010 10:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: