sourze.se

Rödgrön koalition mot rättvisa straff

Alliansregeringens förslag om skärpta straff för grova våldsbrott möttes av protester från de rödgröna i en riksdagsdebatt nyligen. Thomas Bodström S argumenterade ivrigt för att skärpta straff inte leder till färre brott, påhejad av V och MP.

"Det finns ingen forskning som visar att skärpta straff ger färre brott", påstår Miljöpartiets Mehmet Kaplan återkommande, samtidigt som partiets företrädare vägrar svara på frågan om var den forskning finns som visar att lägre straff leder till minskad brottslighet. Vad vi däremot kan säga säkert utifrån ett omfattande underlag är att skärpta straff tillsammans med fler poliser gör att riskerna blir högre för de som begår brott, vilket minskar kriminaliteten och ökar människors trygghet. Detta är en viktig, prioriterad fråga för alliansen, till skillnad från vänsteroppositionen som uppenbarligen prioriterar fler och högre bidrag istället för fler poliser och skärpta straff.

"Satsa på förebyggande insatser istället", säger Vänsterpartiets Lena Olsson. Det är förstås ohyggligt viktigt att bekämpa brottslighetens orsaker - utanförskap, bidragsberoende och hopplöshet. Moderaterna ser dock att de främsta förebyggande insatserna är en politik för fler jobb och mer kunskap i skolorna. Vi vet att mer kunskap i våra skolor och en stark arbetslinje är tydliga nyckelfaktorer när det kommer till att minska grogrunden för brottslighet. Vi tar gärna en debatt om politiken för detta med de tre vänsterpartierna - om betyg i skolan och om hur vi ska göra det mer lönsamt att arbeta. Vi diskuterar också gärna hur de anser att socialdemokraternas långa maktinnehav i Göteborg och Malmö har påverkat utanförskap, kunskap i skolarna och brottslighetens utveckling.

Socialdemokraterna verkar också acceptera Vänsterpartiets krav på ett återinförande av halvtidsfrigivning som gemensam rödgrön politik. Det gör att alliansens idéer om straff som står i proportion till brottets allvar nu ställs mot vänsterkoalitionens förslag om att grova brott ska mötas med mildare påföljder. Höstens riksdagsval blir ett vägval, också vad gäller synsättet på brott, straff och domstolarnas utrymme att skipa rättvisa.


Om författaren

Författare:
Henrik Von Sydow

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2010 10:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: