sourze.se

Sänk statusen på politikeryrket!

"Med lägre löner kommer politikeryrket att locka till sig idealisterna. Människor som fortfarande tror att de faktiskt kan förändra världen och göra den en smula bättre."

En riksdagsledamot har idag 55 000 kronor i månaden. Ett statsråd 108 000 kronor och statsministern 135 000 kronor i månaden. När de avgår utlöses inkomstgarantin. Är de över 50 år gäller garantin ända fram till pensionen. Med andra ord är det ingen dålig karriär rent inkomstmässigt och status och ställning följer idag per automatik med yrket.

Min åsikt är att vi måste skapa en ny politikerkår. En kår bestående av personer som inte kommer direkt från en skyddad verkstad läs: universiteten utan vare sig kontakt med folket eller verkligheten. Ett faktum som synliggjordes för några år sedan när partiledarna skulle gissa priset på en liter mjölk och de inte hade en aning.

Sverige håller på att få en helt verklighetsfrånvänd skara av politiker. Akademiker som går direkt från skolbänken till partikanslien utan att någonsin passera det verkliga livet eller den reguljära arbetsmarknaden. De har aldrig ens haft någon kontakt med folket och väljarna. De verkliga människorna de skall företräda. Egentligen har de inte ens levt. Inte på riktigt. Är det då konstigt att dessa personer inte förstår hur vanliga människor tycker och tänker samt i förlängningen därför fattar beslut som saknar all form av rim och reson?

Nej, sänk lönen och plocka bort förmånerna och svisch så har karriärsnissarna bytt och dragit till andra mer lukrativa branscher. Att bedra folk och ljuga är ju trots allt egenskaper som går hem inom andra yrkesområden också… Kvällstidningsjournalistiken exempelvis.

Med lägre löner kommer politikeryrket istället att locka till sig idealisterna. Människor som fortfarande tror att de faktiskt kan förändra världen och göra den en smula bättre. Dessa idealister kan återfinnas inom alla politiska läger. Deras uppfattning om vad som är en god värld må skilja sig drastiskt åt men de drivs av samma inre eld och glöd och delar samma ambitionsnivå att göra skillnad.

Idealisterna har helt andra kvalitéer än dagens politiker. De har någonting mera, någonting annat som är så mycket värdefullare. De är nämligen beredda att jobba hårt och länge för att realisera allt de tror på utan att vare sig förvänta sig eller kräva skyhöga ersättningar. De är människor som har levt och arbetat nära folket. Människor som vet hur folk tänker, tycker och fungerar – för de är folket. En del av folket. Så, låt oss sänka statusen på politikeryrket, sänka politikernas löner och istället få in människor på ledande befattningar som vet vad de vill och tror på och samtidigt är beredda att jobba häcken av sig för att realisera sina drömmar och just sin vision av världen. För som någon en gång sade: Vi behöver folk som fattat sin mission!


Om författaren

Författare:
Peter Schjerva

Om artikeln

Publicerad: 05 maj 2010 10:06

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: