sourze.se
Artikelbild

Presstödet har aldrig fungerat

"Stödet är inte bara dyrt, det har även skapat ett permanent bidragsberoende. Många av de medieföretag som tar emot stöd har gjort det varje år sedan 1971 utan att varken behöva redovisa pengarna eller utveckla produkterna för ökad lönsamhet."

Det är nästan med skadeglädje jag nu ser att såväl redaktörer som debattörer sliter sitt hår över presstödet. Det riktigt tråkiga är att man har dragit helt fel slutsats efter presstödsnämndens beslut att ge nationaldemokraternas partitidning Nationell Idag stöd. Istället för att erkänna att det här är den sista spiken i kistan på ett stöd som är godtyckligt, snedvrider konkurrens och är helt omöjligt att dela ut rättvist så gastar man nu om att stödet måste behållas, men förvägras vissa på grund av deras misshagliga åsikter.

Presstödet konstruerades under 1970-talets början och har sedan dess förblivit intakt. Tanken var att ett selektivt stöd till den näst största tidningen på en ort skulle bidra till publicistisk mångfald. Då, när dagspressen hade en superstark ställning i allmänhet och de största tidningarna en speciell särställning, var stödets konkurrenssnedvridande effekter mindre omfattande. Idag när tidningar utan stöd inte bara måste konkurrera med presstödssubventionerade konkurrenter utan även med ett enormt antal nya nyhetsförmedlande medier som webbtidningar, bloggar och sociala communities skapar presstödet stora problem. Istället för att öka mångfalden blir den mindre när nya tidningar och små tidningar har svårt att möta konkurrensen från en stor första tidning och en stark andra tidning med presstöd.

Om sanningen ska fram har presstödet aldrig fungerat. Sen införandet har inte en enda ny tidning grundats med hjälp av stödet. Under presstödets fyra decennier har bara en enda ny dagstidning startat, Dagens Industri, och den får inget presstöd.

Presstödet har ekonomiskt inneburit en katastrof för skattebetalarna. Sedan starten har det kostat nästan 15 miljarder kronor i dagens penningvärde. Men stödet är inte bara dyrt, det har även skapat ett permanent bidragsberoende. Många av de medieföretag som tar emot stöd har gjort det varje år sedan 1971 utan att varken behöva redovisa pengarna eller utveckla produkterna för ökad lönsamhet. Idag har vi en situation där mindre företag och uppstickare på mediemarknaden missgynnas gentemot andra mer konservativa medier. Det vill EU ändra på. Kommissionen föreslår därför också att stödet omprövas var sjätte år. Det är liksom reformeringen av storstadsstödet ett klokt förslag.

Det är dags att regeringen tar till sig kritiken och slutar att subventionera stora gammelmedier med skattepengar och istället höjer blicken och inser att kulturlandskapet förändrats och att politiken måste hänga med. Presstödet i sin nuvarande form är en relik som tillåtits förstöra medielandskapet alltför länge. "Krisen", om man får kalla situationen för det, som orsakats av att presstödet nu ges till Nationaldemokraterna är bara en väldigt god anledning att skrota hela systemet.


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Adam Cwejman

Om artikeln

Publicerad: 26 apr 2010 10:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: