sourze.se

Röda Korset borde sparka Bengt Westerberg

"Röda Korsets Bengt Westerberg tycks sakna all form av insikt om etik och moral då han inte ens vid en kritikstorm självmant kan tänka sig att gå ner i lön, utan då överlämnar beslutet i händerna på medlemmarna."

Röda Korset har skakats av ett antal skandaler på senare tid och prövningarna är långt ifrån över. Det sista är att förre Röda Korset-chefen Johan af Donner riskerar åtta års fängelse för grovt bedrägeri. Det värsta i sammanhanget är inte Johan af Donners systematiska och grova bedrägeri utan hans direkt omoraliska rofflarsyn på tillvaron. I polisförhör erkänner Donner att lönen på i runda tal 60 000 kronor i månaden inte räckte långt för att täcka familjens boende och höga levnadsstandard.

Den nuvarande Röda Kors-chefen, Bengt Westerberg, tycker det är helt i sin ordning att som chef för en hjälporganisation plocka ut 822 000 kronor i årslön inklusive ett arvode på 246 000 kronor för två möten om året som styrelseledamot i Internationella Rödakorsfederationen. Utöver ersättningen från Röda Korset uppges Bengt Westerberg ha en årlig inkomst på ytterligare cirka en miljon kronor!

Bengt Westerberg har tidigare i ett brev uttalat sig som följer rörande sina ersättningsförhållanden i Röda Korset:

"Jag har inget pensionsavtal och tar inte ut några traktamenten. Jag får inte heller något avgångsvederlag om jag avgår eller blir avsatt."


Röda Korset uppges nu, efter hård kritik mot den höga ersättningsnivån, ha tagit det "drastiska" steget att fråga medlemmarna om ersättningsnivån är skälig!

Det kan aldrig vara acceptabelt att ta ut en så hög ersättning som chef för en hjälporganisation, som Bengt Westerberg och af Donner gör och har gjort. Väljer du att jobba ideellt och dessutom, som i Bengt Westerbergs fall, uppbär väsentliga inkomster från annat håll, bör du lägga dig på en helt annan nivå. Vissa arbeten måste ses som ett kall och dessa bör bara personer med en särskilt hög moral utföra. Människor som anser sig behöva oerhört höga månadsinkomster för att täcka en viss önskvärd levnadsstandard borde självmant söka sig till andra verksamheter där kraven på den personliga moralen är lägre och där inslag av hjälpverksamhet inte förekommer.

Bengt Westerberg tycker att hans ersättningsnivå är helt skälig och pekar särskilt ut att han inte har något pensionsavtal och heller ingen utfallande fallskärm!? Nej, det skulle väl bara fattas att en person som tjänar en miljon om året bredvid dessutom skulle ha en fet fallskärm som utföll när han lämnade en hjälporganisation. Westerberg tycks sakna all form av insikt om etik och moral då han inte ens vid en kritikstorm självmant kan tänka sig att gå ner i lön, utan då överlämnar beslutet i händerna på medlemmarna.

Frihetspartiet kan inte se att det finns något som helst alternativ i frågan om Bengt Westerbergs vara eller inte vara i Röda Korset. Ty då han inte själv besitter tillräckligt med moral och sunt förnuft för att vägleda honom fram emot det enda rätta beslutet måste Röda Korset istället visa handlingskraft för att återställa förtroendet för organisationen, och sparka Bengt Westerberg. Något annat alternativ finns inte!


Om författaren

Författare:
Peter Schjerva

Om artikeln

Publicerad: 20 apr 2010 10:41

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: