sourze.se

Fängelse nästa för klimatskeptiker?

"Anhängare till den här nya lagen hoppas att den kan användas för att väcka åtal mot klimatskeptikerna som de anser förvanskar fakta för att avskräcka väljare och politiker från att vidta åtgärder".

I en kampanj som lanseras i Storbritannien vill man nu förklara massförstörelse av ekosystem som ett internationellt brott mot freden, vid sidan av folkmord och brott mot mänskligheten.

Förslaget till FN går ut på att stämpla massförstörelse av de ekologiska systemen, EKOCID, som "brott mot freden" och att skyldiga ska kunna ställas inför rätta vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Den här idén skulle kunna få stora effekter på branscher vars verksamhet leder till omfattande skador på miljön på grund av kemikalier, jordbruk, skogsbruk, och fossila bränslen etcetera.

Idén kommer från den brittiske advokaten Polly Higgins som nu går i bräschen för att få FN att anta förslaget. Higgins själv säger:

"EKOCID är i princip den raka motsatsen till livet. Det leder till utarmning av resurser, och där det finns upptrappning med utfiskning, kommer krig och jagar bakom. Om en sådan förstörelse är resultatet av åtgärder av mänskligheten kan
EKOCID betraktas som ett brott mot freden."


Higgins, som tidigare har arbetat som advokat i London med arbetsmarknaden som specialitet, har redan haft framgång i FN med en deklaration för planetära rättigheter som bygger på mänskliga rättigheter-deklarationen.

"Min utgångspunkt var, hur skapar vi en skyldighet att iaktta försiktighet till planeten, en förebyggande skyldighet att inte skada planeten?"


Efter en framgångsrik lansering i FN 2008 antogs idén av den bolivianska regeringen, som även kommer att föreslå en omröstning bland medlemmarna i FN.

Tveklöst så pågår det en vansinnig miljöförstörelse på vår jord och någonting måste göras åt detta. Som det är nu sågar vi ju i den gren vi själva sitter på. Vi förgiftar både land, luft och hav med våra vansinniga miljögifter. I dag finns 85 000 kemikalier i omlopp och flera av dem, bland annat de så kallade ftalaterna*, bidrar till att den manliga delen av mänskligheten är på väg att bli steril.

De senaste 50 åren har spermieproduktionen bland västerländska män sjunkit med 50 procent och den fortsätter att sjunka. Vi dumpar avfall i våra hav och skövlar regnskogarna, vilka kan sägas utgöra jordens lungor med en skrämmande hastighet.

Det som gör många betänksamma eller kritiska till det här förslaget är att vissa anhängare av en ny EKOCID-lag hoppas att den även kan användas för att väcka åtal mot de så kallade "klimatskeptikerna", det vill säga de av oss som är skeptiska till att människan är orsaken till den globala uppvärmningen som de anser "förvanskar vetenskap och fakta för att avskräcka väljare och politiker från att vidta åtgärder för att motverka den globala uppvärmningen och klimatförändringarna". En av anhängarna sa till exempel att det "vore skönt om företagssponsrat förnekande av klimatförändringarna kriminaliserades".

De som känner till Romklubben och deras bok "The First Global Revolution" anar att detta kan vara ett led i deras agenda. Så här skrev de till exempel på sidan 75 i de första upplagorna:

“I jakten på en ny fiende för att ena oss så kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan."


I senare utgåvor av boken är dessa rader borttagna.

Vid en Club of Rome-initierad konferens i Saltsjöbaden 1978 gällde Chatham House-regler det vill säga att inga anteckningar togs officiellt. En av medlemmarna, Romklubbens James Rennie Whitehead, gjorde trots det anteckningar och tack vare det så är detta citat från en av de ledande inom Romklubben angående miljöfrågan sparat för eftervärlden:

"Det finns två möjliga förhållningssätt: Det ena är att försöka bygga upp en etik som ersätter tillfredställelse för materiell belöning. Det andra är att skrämma folket så till den grad att de gör uppoffringar för att undvika en katastrof."


Jakob Nordangård, en doktorand på Linköpings universitet har skrivit en lysande exposé om krafterna bakom miljöagendan och deras verkliga syften. En av de viktiga huvudrollsinnehavarna är just Romklubben.

Och, surprise, surprise! Det har nu uppdagats att Polly Higgins sitter i styrelsen för DESERTEC, en stiftelse som är ett resultat av ett initiativ från Romklubben.

Misstanken att man kommer att använda miljö- och klimathotet för att beskatta och lagstifta om inskränkningar i rörelse och yttrandefrihet kan alltså inte anses vara helt ogrundad. Idag har vi ju en situation där man till och med i så kallade demokratiska länder kan få fängelse om man förfäktar vissa åsikter. Den brittiske historikern David Irving blev ju till exempel dömd till tre års fängelse i Österrike för att ha förnekat förintelsen. Även om jag inte delar vare sig Irvings åsikt eller hans ideologiska värderingar så tycker jag att det är skrämmande att man kan döma folk till fängelse för att de uttrycker åsikter, hur felaktiga eller galna man än anser dem vara.

Om vissa krafter får som de vill kan vi i framtiden alltså även komma att få se samma situation för dem som har en motsatt åsikt än den politiskt korrekta versionen vad beträffar den globala uppvärmningens orsaker.

Då kommer den som har "fräckhet" nog att inte bara tänka utanför ramarna och dra sina egna slutsatser, utan dessutom uttala sina åsikter, inte bara bli kallad foliehatt, troll, pajas och konspirationsdåre. Vederbörande kommer också att riskera fängelse för att ha begått det fruktansvärda brottet att ha uttryckt "fel" åsikt.


* Ftalater är organiska ämnen som tillverkas av råvaror från olja och är de mest använda mjukgörarna i världen. De tillhör en grupp kemiska substanser som har använts i 50 år, i första hand för att göra polyvinylklorid PVC mjuk och formbar. Ftalater finns i kosmetika, som mjukgörare i PVC-plast och i bekämpningsmedel. Trots att ftalater skadar fertiliteten hos människor och utvecklingen hos foster och spädbarn används de i många hygienprodukter.

Källor:
British campaigner urges UN to accept ecocide as international crime
Club Of Rome Behind Eco-Fascist Purge To Criminalize Climate Skepticism
www.theclimatescam.se


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 19 apr 2010 12:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: