sourze.se

Katolska kyrkan ges okritiskt utrymme i SvD

Bitte Assarmo gavs fint medieutrymme på debattsidan i Svenska Dagbladet igår den 15 april, och tilläts göra horribelt irrelevanta jämförelser för att försvara katolska kyrkan mot anklagelserna om prästpedofili.

Bitte Assarmo, "katolik och fri skribent", gavs fint medieutrymme på debattsidan i Svenska Dagbladet igår den 15 april, om pedofilin inom den katolska kyrkan. Hon förefaller vid en första genomläsning bekräfta Stockholms katolska stifts inställning, som dess pressansvariga, Maria Hasselgren, beskrivit i sin korrespondens med Sourze, att det är beklagligt att barn och ungdomar utsatts för övergrepp av katolska präster, men att det är en felsyn att präster i katolska kyrkan skulle vara överrepresenterade i sammanhanget, alltså att det skulle förekomma procentuellt fler övergrepp av präster inom katolska kyrkan än av icke katolska präster utanför.

Men vid en lite noggrannare genomläsning är det faktiskt inte det Bitte Assarmo säger, utan hon säger att antalet pedofiler och övergrepp är färre inom katolska kyrkan jämfört med "miljöer" utanför den. Hon upprepar just det minst tre gånger i artikeln, utan att göra relativa jämförelser, alltså utan att ta hänsyn till till exempel hur många katolska präster det finns jämfört med invånare i ett land eller över huvud taget katoliker jämfört med total befolkning.

Låt oss ta USA igen, mellan 1950 och 2002 och den oberoende undersökningen som gjordes på uppdrag av katolska kyrkan i USA av ett universitet i New York, den så kallade "John Jay-rapporten" från 2004. I den talar man om att det fanns cirka 100 000 katolska präster i USA under dessa 52 år. Cirka 4 400 av dem anklagas för att ha begått övergrepp på total cirka 11 000 barn och ungdomar. Antag, bara för att göra matematiken lättare och visa på välvilja mot Bitte Assarmo, att dessa 100 000 amerikanska katolska präster alla var verksamma under alla dessa 52 år, och låt oss räkna med 200 miljoner invånare i USA, vilket är ett ungefärligt genomsnitt mellan antalet invånare i USA 1952 och 2002. Då fanns det alltså i USA i genomsnitt 2000 gånger fler "vanliga människor" än katolska präster under de här åren, eller annorlunda uttryckt, antalet katolska präster i USA var under de här åren 0,05 procent av befolkningen.

Mot bakgrund av de siffrorna ter sig Bitte Assarmos uttalanden lite – förlåt – dumma:

"antalet pedofiler bland ’vanliga människor’ är avsevärt mycket större än bland präster som lever i celibat"

"Med de uppgifter som nu kommer i dagen om det årliga antalet övergrepp mot barn i England och Wales - med helt andra förövare än präster inom katolska kyrkan - förefaller den stora betoningen på prästcelibatet minst sagt skev"

"precis som man redan tidigare kommit fram till i oberoende tysk forskning står det nu utom allt tvivel att det begås påtagligt många fler övergrepp mot barn i miljöer som inte är celibatära"


Nu pratar inte Bitte Assarmo om just USA, utan om England, Wales och Tyskland. I Tyskland var 2005 cirka 30 procent av befolkningen katoliker, i USA 2007 cirka 24 procent och i England och Wales, 2001, cirka 8 procent. Det torde alltså, relativt sett, ha funnits lite fler präster i Tyskland jämfört med "vanliga människor", än i USA, men väsentligt färre i England och Wales.

Men i stort sett kan man konstatera att, ja, Bitte Assarmo, det stämmer nog att det har förekommit fler övergrepp på barn av "vanliga människor" än av personer som är katolska präster. Men är det konstigt när det går typ 2 000 vanliga människor på varje katolsk präst?

Antingen, Bitte Assarmo, är matematik inte ditt starka ämne, eller försöker du medvetet luras för att få pedofiliskandalen att framstå som mindre skandalös än den är. Jag vet inte vilket, men Svenska Dagbladets debattredaktion borde överväga personalbyte. Det är behjärtansvärt att ge alla parter i en debatt utrymme, med det mottot arbetar verkligen Sourze, men om man har Svenska Dagbladets position som landets näst största morgontidning, måste man faktiskt ta lite ansvar för att det man publicerar, på sitt knappa utrymme, är vettigt.

Om det ska finnas lika stor andel aktiva pedofiler i samhället i stort som i Katolska kyrkan i USA mellan 1950 och 2002, då finns det i Sverige i dag, om vi väljer att bara räkna män, lite över 200 000 sådana aktiva pedofiler. 6 i riksdagen, över 2 000 på Volvo, över 600 läkare. Alltså, vi talar inte om personer som tänker men inte gör, utan om aktiva pedofiler som har begått sexuella övergrepp på i genomsnitt 2,5 barn var, hur många gånger per barn vet jag inte.

Är det någon som tror på det?


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 16 apr 2010 01:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: