sourze.se

Katolska kyrkan i Stockholm insisterar på att pedofili är normalt

Katolska kyrkan i Stockholm forsätter hävda att det finns anledning att tro att det är normalt med över fyra procent präster som begår sexuella övergrepp på barn och misstänkliggör barnläkare och idrottsledare för att vara aktiva pedofiler i samma grad.

Mailkorrespondensen fortsätter mellan Sourze och Katolska kyrkan:

Från: maria.hasselgrenakatolskakyrkan.se mailto:maria.hasselgrenakatolskakyrkan.se
Skickat: den 9 april 2010 22:50
Till: schlyterasourze.se
Ämne: Re: SV: Replik Anders Arborelius


Hej,
som jag skrev till dig uppfattade jag inte ditt första mail som särskilt seriöst. Att börja tala om att upplösa Katolska kyrkan framstår helt enkelt inte som seriöst, det tror jag du själv inser. Om du publicerar vår korrespondens är väl upp till dig, även om jag faktiskt inte förstår vad du vill uppnå med det om du nu driver en seriös blogg eller nättidning.

Biskopen har skrivit ett brev till alla katoliker i Sverige, det är vad alla stora medier har visat intresse för.

Jag skulle önska att du eller någon annan plockar fram statistik mot vilken man kan väga fyra procent av de katolska prästerna. Den siffran säger inte något om huruvida antalet pedofiler är överrepresenterade bland katolska präster eller ej så länge man inte kan jämföra den med tex barnläkare, idrottsledare etc. Det inser du väl också? Det sker övergrepp hela tiden på barn, också här i Sverige, och de allra flesta övergrepp sker dessvärre i familjen, av män som inte avlagt celibatlöfte.

Som jag skrev i ett tidigare mail visade djupintervjuer med personer som placerats på svenska barnhem att över 60 procent utsatts för sexuella övergrepp. Det fråntar inte oss ansvar för vad som skett inom Katolska kyrkan, men vad som skett hos oss fråntar inte heller andra från att ta ansvar för vad som skett inom ramen för deras verksamhet. Det håller du väl med om?

Du verkar aningen fixerad vid Katolska kyrkan trots att du inte, vad jag förstår, är katolik. Vi som tillhör denna kyrka är oerhört upprörda över det som skett. Sannolikt ännu mer än andra, eftersom det rör sig om våra barn och anhöriga som blivit offer, våra präster som gjort detta. Nu tom en biskop i ett grannstift. Att du ens ifrågasätter detta visar för mig att du inte tagit del av vad vare sig jag eller biskop Anders har sagt. Om det är seriös journalistisk får väl dina läsare avgöra. Biskopens brev hittar du på vår hemsida www.katolskakyrkan.se

Hälsningar,
Maria Hasselgren
Pressansvarig/ Press Officer
Stockholms katolska stift/ Diocese of Stockholm
46 08-462 66 27/46 070-252 19 30
maria.hasselgrenakatolskakyrkan.se

*


Från: Carl Olof Schlyter
Skickat: den 12 april 2010 12:04
Till: Maria Hasselgren
Ämne: SV: Replik Anders Arborelius


Hej,

Vårt första brev var en synnerligen seriös fråga om en kommentar från biskop Anders Arborelius till att Vatikanen verkade ha en helt annan uppfattning än Stockholms Katolska Stift om hur man borde hantera frågan om anklagelser om pedofili. För att spela med öppna kort nämnde vi, som information, i mailet att det finns en artikel publicerad på Sourze, av mig, i frågan. Du valde att reagera på den istället för på vår fråga.

Din uppfattning dvs Stockholms Katolska stifts uppfattning, som jag som sagt förutsätter att du företräder när du kommunicerar med medier är att det inte är seriöst att tala om att upplösa katolska kyrkan. Min uppfattning är att det är seriöst, givet det avslöjade massiva missbruket av dess roll som företrädare för något övermänskligt gudomligt. Det är helt klart stora ord och kanske en utopi, men enligt min uppfattning gör inte det mitt krav om upplösning av katolicismen oseriöst. Hur många trodde 1980 att kommunistdiktaturen i Sovjetunionen skulle upplösas? Hur "seriöst" uppfattades krav på det då? Alltså, till synes cementerade förhållanden i samhället har ändrats förut.

Det jag vill uppnå med att publicera vår korrespondens är att offentliggöra för svenskar hur man resonerar inom Katolska kyrkan i Sverige, med anledning av den globala skandalen om prästers övergrepp på barn. Jag tycker att det är av synnerligen stort allmänintresse att ni försvarar detta genom att hävda att det proportionellt kanske finns lika många pedofiler inom andra delar av samhället. Det vittnar enligt mig om ett av skälen till att övergreppen har kunnat fortgå och kan göra det än, nämligen att ni inom katolska kyrkans ledning tror att det är normalt med övergrepp på barn av den omfattning som sker av präster inom er kyrka och att det därför är något man får leva med. Personligen tycker jag att en kyrka som har något annat än en glasklar nolltolerans för pedofili bland sina präster, bör upplösas. Jag känner mig för övrigt närmast religiöst säker på att jag representerar er Gud bättre än ni i det avseendet.

Ja, jag håller med om att varje organisation eller institution måste ta ansvar för vad som händer där. Men om man inom t ex någon form av barnomsorg utanför kyrkan försvarade övergrepp på barn där med att det ju också sker inom katolska kyrkan, skulle jag tycka det var nästan lika hårresande som när ni säger så. Det är dock, enligt min uppfattning värre när ni gör det, eftersom ni representerar en gudomlig godhet. Hur kan ni tro att ni har gud på er sida när ni accepterar att släppa in helvetet i kyrkan?

Nej, jag är totalt ofixerad vid Katolska kyrkan, men eftersom det är där den är skandalen utspelar sig måste jag ju fokusera på den nu och, som sagt, jag har tagit del av vad biskop Anders Arborelius har sagt offentligt, det var ju så jag inledde min korrespondens med dig. Men, du vet, som journalist kan det finnas anledning att lyfta på stenar och se vad som gömmer sig under. I officiella uttalanden beklagar ni övergreppen djupt - i mail till mig försvarar ni förekomsten av dem med att det troligen är normalt. Det är lite skillnad.

Med vänlig hälsning /Carl Olof Schlyter, Sourze

*


Fortsättning följer eventuellt.


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 12 apr 2010 13:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: