sourze.se

Solen – Ett livsviktigt nöje!

Senaste året har kritiken mot solarier varit hårdare än någonsin. Redan på journalisthögskolan får man lära sig att lyfta fram båda sidor i en debatt. Flera tidningar verkar helt missat detta.

Detta korståg av hyckleri och lösnummersjorunalistik grundar sig i en rapport ifrån IARC, cancerforskningsorgan till WHO.

För det första så är deras rapport ingen riktig studie, det är en granskning av en avhandling från 2006, som i sin tur var en granskning av 23 studier, varav några var gjorda under det tidiga 1980-talet. De studierna fann en stor mängd resultat.

Av de 23 studierna togs fem bort på grund av obrukbara uppgifter, sex stycken fick resultat som antydde att solarier faktiskt minskade risken för hudcancer och 16 hade resultat som föll inom felmarginalen – Vid exempelvis ett val säger experterna att du inte ska lita på en valundersökning som visar att en kandidat ligger före med 1 vid en felmarginal på 5 .

Vad som också är anmärkningsvärt är att forskningsledaren Professor Adele Greens forskningsgrupp i Australien är sponsrad av L´Oréal . Det kan tyckas intetsägande men faktum kvarstår, det gynnar L´Oréal som världens största tillverkare av solskyddskräm och "brun-utan-sol" när forskare skrämmer upp folk och hävdar att solen är farligt. Samband eller ej så har L´Oréal Sverige dubblat sin vinst sedan rapporten 2006. Hur många jävsdeklarationer Professor Adele Green än skriver så finns där alltid en bakomliggande faktor, omedvetet eller medvetet, att följa det monetära intresset.

IARC-rapporten har fått kritik ifrån många håll, bland annat ifrån Holländska hälsorådet. William B. Grant, före detta atmosfärforskare vid NASA samt grundare av SUNARC har nyligen släppte en ny studie som motbevisar IARC:s påståenden. Han tar upp felaktigheter om risken med solning, till exempel så är det inte rekommenderat att sola om du har hudtyp 1, varken inne eller ute, på grund av hudens pigment eller snarare frånvaron av pigment. Utesluter man hudtyp 1 ifrån IARC-rapporten så försvinner även den statistiska relevansen mellan hudcancer och solarier. Vad som är lika missvisande är standardiseringen av internationella studier, solarier skiljer sig väldigt mycket mellan länder och Sverige har bland de svagaste solarierna i Europa.

Det påstås att solarier skulle öka risken för malignt melanom med 75 . Denna siffra kommer från en studie med tvivelaktiga metoder. Författarna bakom studien erkänner att de inte räknade med faktorer som exponering för utomhussol och känslighet för solljus. Även om studien är korrekt betyder det inte att 75 av alla solarieanvändare kommer att få malignt melanom; det betyder att deras relativa risk är högre. Eftersom det handlar om en relativ risk, och den ursprungliga risken är mycket liten, så blir en procentökning som ser stor ut i själva verket en ganska liten extra risk. För att använda ett annat exempel så är din årliga risk för att råka ut för en dödlig bilolycka ungefär 0,013 . Om den risken ökade med 75 så skulle risken bli 0,023 , eller ungefär 1 på 4 500. Detta för att sätta procentsiffran i perspektiv!

Ulf Wester på Strålskyddsmyndigheten SSM hävdar att "All forskning visar på en ökad cancerrisk". För det första är detta gravt missvisande, om så var fallet så skulle det handla om hudcancer och inte cancer generellt. Dessa påståenden härstammar ifrån IARC:s rapport, vilket tydliggör SSM:s inkompetens eftersom IARC självs skriver i sin rapport: "Epidemiologic studies to date give no consistent evidence that use of indoor tanning facilities in general is associated with the development of melanoma or skin cancer."

Detta betyder att det med de data som studerats endast går att spekulera kring korrelation, inte fastställa kausalitet.

Ulf Wester sitter även och jämför solarier med rökning och anser det vara en logisk jämförelse att man då lika bra kan erbjuda rökbås i simhallar. Det är absurt och endast för retorikens skull dessa påståenden tas upp. Det finns inga som helst positiva egenskaper kopplade till rökning medan det finns en lång lista positiva följder av UV-exponering. Vad han rimligen skulle tagit upp är huruvida vi ska införa 18-årsgräns på våra svenska stränder, då debatten handlar om UV-strålning.

En vanligt förekommande missuppfattning är också att solarier inte genererar D-vitamin.

"… och man ska alltid undvika att bränna sig,
men att var utomhus i solen har också positiva hälsoeffekter
man får ljus, frisk luft, rör sig, bildar D-vitamin."
– Karin Westermark, SSM


Att man inte får ett tillskott av D-vitamin i solarier är antingen lögn eller okunskap, att så skulle vara fallet avfärdas av flera kända forskare bland annat Johan Moan. Även Statens Provningsanstalt har bekräftat solarierör som lyser inom det D-vitamin produktiva spektret 295nm-315nm. Argumenten som ljus och frisk luft är meningslösa för debatten. På en fråga om det är farligast att sola i solarier eller solen svarar Karin Westermark: "Jag skulle säga solarium, eftersom 1 Du inte vet hur starkt det är solen har man oftast bättre koll på hur mycket man tål, 2 Solarier kan vara så starka som tropisk sol och du solar hela kroppen samtidigt, så du kan bränna en större yta..." Hon tycker också att det bör finnas ett exponeringsschema som talar om hur lång tid personer med olika hudfärg kan ligga där utan att bränna sig.

Detta är redan reglerat, det finns tydlig information på ett solarium om hur du solar utan att bränna dig. Till skillnad ifrån utomhussol ger solariet alltid samma effekt, för ute i solen spelar ozonlager, breddgrader, luftföroreningar, tiden på dagen med mera en avgörande roll. I moderna solarier med sensorer för att avgöra hudtyp är risken för att bränna sig obefintlig.

För mer information om de stora hälsoeffekterna med sol och D-vitamin, se här: NRK nett-TV, Kan sola forebygge kreft?
Sky Pictures – Sol vind och DIOXINER

Slutsats: IARC och SSM har tagit resultat som passade in på sin redan bildade uppfattning och inkluderar endast faktorer som stödjer den föregivna tesen. Dessa två organisationer fortsätter att motverka UV-exposition trots tydliga bevis att fördelarna med regelbunden och måttlig exponering för UV-strålning långt överväger de eventuella riskerna. Med fakta i hand är alltså WHO snarare en lobbyorganisation än en hälsoorganisation.


Om författaren

Författare:
Emil Klang

Om artikeln

Publicerad: 06 apr 2010 09:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: