sourze.se

9/11-panelen varnad att inte rota för mycket

Ett läckt hemligstämplat dokument som nyligen erhållits av American Civil Liberties Union, ACLU, visar hur 9/11-kommission blev tillsagd av Vita huset att inte rota för mycket i 9/11-undersökningen.

Dokumentet var skrivet av inga mindre än justitieminister John Aschcroft, försvarsminister Donald Rumsfeld samt CIA-chefen George Tenet. Brevet skickades sen till 9/11-kommissionen av Vicepresident Dick Cheneys rådgivare David Addington, enligt ACLU.

I brevet står bland annat:

"Er personal har meddelat oss att kommissionen avser delta i förhör med fientliga stridande, fängslade i det globala kriget mot terrorismen. Sådana åtgärder av kommissionen skulle avsevärt störa möjligheten för USA att utöva sin brottsbekämpning. Som svar på kommissionens ansökningar om tillgång till hemligheter har den verkställande makten visat fullt samarbete.

Det finns dock en linje som kommissionen inte bör passera, gränslinjen som skiljer kommissionens lämpliga undersökning av 11 september-attackerna 2001, från inblandning i regeringens förmåga att skydda den nationella säkerheten. Förslaget från kommissionens stab att delta i förhör av fångar skulle passera den linjen."


Sedan meddelar man att man inte vill att kommission går vidare med sin begäran att få delta i förhören av fångar. Man ville med andra ord sätta stopp för att den kommission som skulle undersöka det värsta terrordådet i landets historia skulle förhöra vissa fångar som kunde vara av intresse för att utreda brottet.

9/11-kommissionen bildades i november 2002. Alltså 441 dagar efter 9/11 ja, du läste rätt. Först ville Bush-regeringen inte ha någon undersökningskommission, Bush hade redan i maj 2002 motsatt sig att man skulle tillsätta en oberoende undersökning för att utreda hur regeringen hanterat terrorvarningar före 9/11-attacken, men efter stora påtryckningar från anhöriga och andra utsåg man den motvilligt.

Därefter hade man mage att föreslå Henry Kissinger, av alla människor, som ordförande. Efter starka protester var han dock tvungen att träda tillbaka. Officiellt hette det att jobbet ansågs stå i konflikt med Kissingers globala konsultuppdrag. Regeringen utsåg istället Thomas Kean, vilken många menade inte hade den erfarenhet av utrikespolitik och nationella säkerhetsfrågor som posten krävde.

Kean och flera andra medlemmar av kommissionen blev också kritiserade för att de hade såväl affärsmässiga som politiska intressen som ansågs stå i konflikt med deras uppdrag. Som chef för 9/11-kommissionens stab utnämnde man Phillip Zelikow, som inte bara hade arbetat nära Bushs administration utan dessutom var före detta medarbetare och nära vän till utrikesminister Condoleeza Rice, ett nyckelvittne i 9/11-förhören.

När Rice sen tillfrågades av kommissionen om ett dokument Presidential Daily Brief från CIA, som hon läst ett bra tag före 9/11 angående hot mot USA, påstod hon att det inte var en varning utan ett historiskt dokument. En uppenbar osanning eftersom dokumentet hade titeln "Bin Laden fast besluten slå till mot USA" och att FBI där skrev om att terrorister knutna till Al-Qaida förberedde kapningar i USA.

Rice och Bush sa också att ingen hade kunnat föreställa sig att terrorister skulle kapa plan och använda dem som vapen trots att Norad hade haft övningar redan två år före 9/11 som gick ut på att terrorister använde plan som vapen och att dokumentet NORAD EXERCISES som fanns i US National Archives visade att USA:s försvarsmakt hade övningar bara fem dagar före 9/11 som innebar att man simulerade att plan kapats av terrorister. Bush och Cheney vägrade också att vittna separat inför kommissionen.

En av 9/11-kommissionens medlemmar, senator Max Cleland, tröttnade på galenskaperna och avgick från kommissionen som han kallade en ”nationell skandal” och avslöjade sen i en intervju år 2003 att Vita huset aldrig prioriterade 9/11-kommissionens arbete utan bekämpade det. 9/11-kommissionens arbete fördröjdes medvetet och Bush-regimens syfte var att få till ett krig mot Irak, hävdade Cleland, vilket jag också visade i artikeln Vad du inte visste om 9/11 – #1 där jag även bevisar hur "kriget mot terrorismen" och anfallet mot Afghanistan var planerade långt före 9/11.

Mot bakgrund av detta och den stora mängden motsägelsefulla absurditeter och otroliga "tillfälligheter" runt 9/11 så är det föga förvånande att det nu uppdagas att USA:s regering tillsammans med CIA skickat en uppmaning till dem som skulle undersöka 9/11, att inte rota alltför mycket i fallet.


Källor:
Revealed: Ashcroft, Tenet, Rumsfeld warned 9/11 Commission about ‘line’ it ’should not cross’
9/11 Commission Was Warned About ‘Line It Should Not Cross’
NORAD had drills of jets as weapons
Bush Opposes 9/11 Query Panel
Bin Ladin Determined to Strike in US
Transcript: Frank Sesno talks with Max Cleland

ACLUS dokument:
Confidential memo
9/11 Commission BLOCKED by Government FULL FOIA DOCUMENT


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 06 apr 2010 11:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: