sourze.se
Artikelbild

Generationsväxlingen ett guldläge för unga

"Bortom krisen står vi inför en situation med arbetskraftsbrist på alla nivåer. Arbetsgivarens attraktivitet kommer att vara avgörande för att locka unga till sin organisation."

Sverige har nu påbörjat återhämtningen efter en av de värsta kriserna sedan depressionen. Tillväxten förväntas åter ta fart i år, men vi har fortfarande betydande utmaningar på arbetsmarknaden, inte minst bland unga. Ungdomsarbetslösheten är ingen ny företeelse utan har varit ett problem i Sverige alltför länge. Oavsett konjunkturläge har många unga fått betala ett högt pris genom att stå utanför.

Samtidigt står vi inför en demografisk utmaning där färre ska försörja fler och där ett närmast unikt generationsskifte äger rum på arbetsmarknaden. Sverige står idag med en ovanligt stor grupp unga människor: 1,4 miljoner, eller 15 av befolkningen, mellan 13-25 år. Samtidigt passerar 850 000 personer pensionsåldern inom några år. Generationsskiftet är tydligt på alla nivåer. Detta kräver krafttag för att vi ska komma tillrätta med problemet.

Låt mig därför vara tydlig: ungdomsarbetslösheten är kanske vår viktigaste utmaning i krisens spår. Politiken har en viktig roll att spela. Alliansen har genomfört betydande reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga. Vi har gjort det billigare att anställa personer under 26 år och företagsklimatet har väsentligen förbättrats under mandatperioden.

Skolan är så klart helt avgörande för många ungas start på livet och möjlighet att få jobb. Det finns många saker som den här regeringen har fått ta itu med men haveriet i den socialdemokratiska bortsorteringsskolan har varit ett av de viktigaste. Nästa år kommer en ny skollag som innehåller ett nytt betygssystem och en ny lärarutbildning. Dessutom håller ett för Sverige unikt lärlingssystem så sakta på att ta form. Vi är övertygande om att såväl praktiskt som teoretiskt lärande ska utvecklas ute på arbetsplatser. I-jobbet-träning ska vara en central utgångspunkt för generationsväxlingen.

Det är viktigt att framtidens arbetsmarknad utvecklas i takt med att en ny generation tar över. Dagens unga uppfattar arbetsförhållandet och kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare på ett annat sätt. Många unga är lojala med sin arbetsgivare, men man tvekar mindre att byta jobb, bransch eller yrkesinriktning. Det finns en utbredd uppfattning om ett individualiserat arbetsförhållande i vilket möjligheten ska finnas att varierat arbeta som till exempel egenföretagare och arbetstagare samtidigt. Samtidigt innebär generationsskiftet att det stora flertalet snabbt kommer att få iklä sig ansvarsfulla roller på ett tidigt stadium i karriären.

Det guldläge som har öppnat sig för landets unga är unikt i sitt slag. Bortom krisen står vi inför en situation med arbetskraftsbrist på alla nivåer. Arbetsgivarens attraktivitet kommer att vara avgörande för att locka unga till sin organisation. Inom de närmaste åren kommer hela 25 000 nya chefer att behöva rekryteras på grund av stora pensionsavgångar inom kommun- och landstingsverksamheter.

Att fortsätta med kompetensutveckling, ledarskapsprogram och få folk att ta ansvar på ett tidigt stadium, att kunna erbjuda heltidstjänster och planera verksamheten på ett effektivt sätt kommer att vara betydande inslag för både privata och offentliga arbetsgivare. Nästa generation kommer helt enkelt att ställa nya krav som organisationer redan nu måste anpassa sig till. Dessutom, om några år kommer konkurrensen om våra bästa talanger att hårdna. Och vi behöver många av landets bästa för att ansvara för välfärden.

Avslutningsvis, Barack Obamas stabschef Rahm Emanuel menade att samhället aldrig ska slösa bort de möjligheter som kommer av en rejäl kris. Stora samhällsomvälvningar ger chanser till förbättring och utveckling. Låt krisen verka som en språngbräda för reformarbete som gör det möjligt för alla unga att komma till sin rätt, samtidigt som vi lägger grunden för kompetensväxlingen på arbetsmarknaden. För ytterst är det endast genom detta som vi kan råda bot på arbetslösheten bland unga.

Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Tomas Tobé

Om artikeln

Publicerad: 23 mar 2010 10:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: