sourze.se

40-talisternas pension kommer inte att märkas

En kommande arbetskraftbrist har i årtionden förutspåtts av media när fyrtiotalisterna går i pension med start år 2008-2009. Men flera hundra tusen ungdomar väntar de närmaste åren på sitt inträde på arbetsmarknaden.

En starkt bidragande orsak till att förhållandevis få nya jobb skapas även i högkonjunktur är att en ökad produktivitet ger en minskad sysselsättningsgrad. Konkurrenskraft handlar till stor del om produktivitet. En ökad produktivitet leder till minskad efterfrågan på arbetskraft. Under de senaste åren har den registrerade arbetsproduktiviteten i offentlig och privat produktion ökat markant.

En kommande arbetskraftbrist har i årtionden förutspåtts av media när fyrtiotalisterna går i pension med start år 2008-2009. Det har skapats en bild av ett kommande generationsskifte som innebär att det kommer bli mycket svårt att återbesätta alla de arbetsplatser som kommer att gapa tomma efter de stora pensionsavgångarna 2009-2015.

För att få en uppfattning om antal som kommer att gå i pension de närmaste åren visar nedanstående tabell en aktuell prognos över de som fyller 65 år från 2007 till 2016. En topp nås 2011 med 125 000 personer, därefter avtagande. Genomsnittligt antal pensionsavgångar under perioden 2007-2016 är ca 120 000 personer.

Tabell 1. Antal personer som fyller 65 år 2007-2016 i tusental:


Årtal - 65 år
2007 - 105
2008 - 115
2009 - 122
2010 - 124
2011 - 125
2012 - 123
2013 - 121
2014 - 117
2015 - 113
2016 - 108

Källa: SCB

Flera hundra tusen ungdomar väntar de närmaste åren på sitt inträde på arbetsmarknaden, samtidigt som ungdomsarbetslösheten börjar närma sig 30 . Den uppgick i januari 2010 till 167 000 personer, en ökning med 22,9 jämfört med motsvarande period föregående år 2009.

Tabell 2. Antal födda 1986-1995 i tusental:

Årtal - Födda
1986 - 102
1987 - 105
1988 - 112
1989 - 116
1990 - 124
1991 - 124
1992 - 123
1993 - 118
1994 - 112
1995 - 103

Källa: SCB

I Statistiska Centralbyråns senaste sysselsättningsprognos som är fri från konjuktursvängningar kommer endast 20 000 nya arbeten att skapas åren 2010-2016. Mot bakgrund av att ungdomskullarna födda 1986 till 1995 är till antal personer är lika stora som pensionsavgångarna 2009-2015 och den totala arbetslösheten i januari 2010 uppgick till 458 000 personer kommer varken pensionsavgångar eller generationsskifte nämnvärt påverka arbetsmarknadssituationen i Sverige under de närmaste åren.


Om författaren

Författare:
Carl-Åke Gidlund

Om artikeln

Publicerad: 18 mar 2010 11:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: