sourze.se
Artikelbild

Så skapar vi framtidens jobb

Kampen mot arbetslösheten kan inte föras med jobbcoacher, sänkt a-kasseersättning eller försämrad arbetsrätt. Det som krävs är en framtidsinriktad ekonomisk politik som vågar se vilka utmaningar vi står inför och satsa på vad som kan bli framtidens jobb.

Vi i Vänsterpartiet ser flera sådana utmaningar som behöver mötas på ett sätt som skapar både långsiktigt hållbara jobb och ett bättre samhälle att leva i.

Klimathotet är en global ödesfråga som måste tas på största allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. I den omställningen finns också många möjligheter till nya jobb. Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Här finns också potential för en ny svensk exportindustri. Vi i Vänsterpartiet vill genomföra ett grönt investeringsprogram, en Green New Deal, som får fart på klimatomställningen, på ekonomin och ger miljöteknikbranschen en skjuts.

Bostadsbristen är akut i stora delar av landet, och unga har allt svårare att hitta en bostad. I många kommuner står dessutom stora bostadsområden och förfaller. Samtidigt går tusentals byggnadsarbetare arbetslösa. Det är slöseri med både människor och resurser. Vi vill därför utvidga det så kallade ROT-avdraget så att det kan utnyttjas för att renovera de förfallna miljonprogramområdena. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Vi vill också införa ett investeringsstöd för att bygga nya hyreslägenheter och studentbostäder. Det är investeringar som både skapar jobb och ett mer uthålligt och jämlikt samhälle.

Vi behöver dessutom bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden, så att vi får den skola, sjukvård och äldreomsorg vi behöver i framtiden. Allt fler blir äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Barnomsorgen behöver byggas ut så att också de barn vars föräldrar jobbar kväll, natt eller helg har tillgång till den. Personalbristen i vården och skolan måste åtgärdas och kvaliteten höjas. Fler behöver få chansen att utbilda sig i vuxen ålder och gå vidare till nya yrken.

Och det är just nu, när vi befinner oss i en lågkonjunktur där många jobb försvunnit som samhället måste investera för att få fart på ekonomin. Vi måste ta chansen att göra det och göra det på ett sätt som också leder framåt, där framtidens jobb bidrar till att skapa ett jämlikt och långsiktigt hållbart samhälle. Svaret på frågan om vi har råd med de här investeringarna är; Ja, det har vi. Om vi prioriterar det framför stora skattesänkningar och rabatter till företag och branscher som ger mycket lite tillbaka i form av nya jobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och hopplöshet.


Följ jobbdebatten på Sourze här


Om författaren

Författare:
Josefin Brink

Om artikeln

Publicerad: 11 mar 2010 10:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: