sourze.se
Artikelbild

Vinstslöseriet i skolan sänker kunskapsnivån

"Borgerligheten säger sig värna om kunskapsnivån i skolan, trots detta så pågår idag ett oerhört vinstslöseri med skattepengar som borde gå till elevers utbildning."

Friskolereformen som kom till under den borgerliga regeringen på 90-talet är omodern och skapar stora problem i utbildningssystemet. Sverige är idag ett utav de mest liberala länderna när det handlar om etablering av privata skolor. Argumentet för den privata skolformen är att den gynnar mångfalden och bidrar till en alternativ pedagogisk utveckling. Verkligheten är dessvärre en helt annan. Den största andelen av de privatägda skolorna bedrivs i bolagsform och har till syfte att generera vinst till ägarna.

Ungdomars rätt till utbildning har blivit big buisness för privata företag. Konsekvenserna blir bland bland annat ett fragmenterat och segregerat skolväsende som i slutändan inte klarar av att ge ett högt kunskapsresultat hos Sveriges elever. Var fjärde elev lämnar skolan utan fullständiga betyg. Borgerligheten säger sig värna om kunskapsnivån i skolan, trots detta så pågår idag ett oerhört vinstslöseri med skattepengar som borde gå till elevers utbildning. Det är svårt att exakt beräkna hur höga vinstuttagen är, men det antas ligga på miljardbelopp. Skolpengssystemet som innebär att en viss summa följer med eleven när den gjort sitt skolval har fått utbildningssystemet att likna en sida för kontaktannonser. Högar av pengar och medel som skulle kunna omvandlas till undervisningstimmar används istället till att anlita pr-byråer. Skolorna bjuder ut sig själva på ett sätt som gör en generad.

Med den ekonomiska krisen har stora besparingar drabbat kommunerna och därigenom utbildningen, samtidigt som aktieutdelningen hos skolföretagen får fortgå utan att bli ifrågasatt.

Vi som är unga idag är den första generationen i modern tid som fått det sämre än vad våra föräldrar hade. Det behövs ett nytt trygghetskontrakt för Sveriges elever. Yrkesutbildningen måste förstärkas med bättre praktik och tydligare koppling till yrkeslivet. Fler som går ett yrkesprogram ska känna att de har en tydlig yrkesidentitet utan att för den delen behöva förlora behörigheten till vidare studier. Det är viktigt för att stärka ungdomars ställning på arbetsmarknaden.

Många fler ska uppnå de kunskapsmål som är uppsatta och det ska vara en nolltolerans för att misslyckas med att ge eleven den kunskap han eller hon har rätt till. Om det ska bli möjligt behöver skolan förstärkas med resurser, fler lärare och lärarledda lektioner är avgörande för elevernas resultat. Vi har inte råd med vinster i skolan, för att höja kunskapsnivån i framtiden måste vinstslöseriet bort från skolans korridorer.


Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Ida Gabrielsson

Om artikeln

Publicerad: 19 feb 2010 12:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: