sourze.se

Ta hand om dig själv

"Man lever för dagen, man lever oerhört snabbt, man lever oansvarigt. Precis detta kallas frihet". Så skrev Friedrich Nietzsche redan 1888. Det har blivit mycket värre 2010.

Den viktigaste moralprincipen i grekisk filosofi anses vara: "Ta hand om dig själv", det vill säga att man ska ägna sig själv omsorg i första hand. Det finns ett annat känt grekiskt uttryck, nämligen "känn dig själv". Det var svaret från oraklet i Delfi. Det uttrycket känner de flesta till, men det betyder egentligen: Tro inte att du är en gud. Det där mottot har de kristna propagandisterna tagit hand om och gjort till sitt. Man ska inte tro att man är nåt, rena jantelagen alltså. I stället ska man ägna sig åt självförsakelse och späka sig själv och följa vissa regler som man hittat på. Där har man verkligen kommit långt från den grekiska filosofin, där man verkligen trodde på människans möjligheter.

Det finns en filosof som uttryckt idén om att man i första hand ska ta hand om sig själv på det här sättet: "Så länge jag andas och har förmågan kommer jag aldrig att sluta upp med att filosofera, förmana er och undervisa vem jag än träffar på, och jag kommer att säga som jag brukar: Käre vän, du bor i Stockholm, den stad som är störst och mest berömd för vishet och styrka – skäms du då inte att sträva efter så mycket pengar, rykte och ära som möjligt, men varken ägna möda eller intresse åt insikt, sanning och själens största möjliga förbättring?"

Nu finns det en del som betraktar självomsorgen som någonting omoraliskt, som ett sätt att komma undan alla de regler och restriktioner som vårt komplicerade samhälle påbjuder. Men vi bör göra allt för att värja oss mot att bli myror i jättelik myrstack. Det dröjer inte länge förrän 90 av jordens befolkning bor i städer. Att ta hand om sig själv är ett sätt att leva. Filosofin om självomsorgen kopplades tidigt samman med ett oupphörligt skrivande. "Det växte fram ett samband mellan skrivande och uppmärksamhet. Man gav akt på nyanser i livet, i den egna sinnesstämningen och i det man läste, och upplevelsen man fick av sig själv intensifierades och utvidgades tack vare skrivandet." Foucault. Nu finns det en massa människor som skriver oupphörligt. Men de flesta skriver inte för att fostra sig själva utan för att tjäna pengar på sitt skrivande. Och det må de väl göra. Men samhället blir hela tiden alltmer komplicerat och uppjagat och därför borde ett skrivande för att fostra sig själv bli alltmer nödvändigt.

Eftersom man ska fostra sig själv hela livet måste målet bli att förbereda sig för ett avslutat livsverk, och det är inte avslutat förrän strax före dödsögonblicket. Därför gäller det att hålla ångan uppe hela livet och vara lycklig ända till sista andetaget.


Om författaren

Författare:
Lennart Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2010 09:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: