sourze.se

Regeringen går Vattenfalls ärenden mot vindkraftskooperativ

Regeringen säger att de vill främja vindkraft och förnybar energi. Samtidigt är de på väg att göra en av de dummaste saker de hittills hittat på - mot just vindkraften.

Hittills har mycket av vindkraftutbyggnaden i Sverige skett i form av vindkraftkooperativ, där enskilda människor gått in med egna pengar i en ekonomisk förening för att bygga vindkraftverk tillsammans med andra. Från dessa verk får de sen köpa sin egen el till sjävkostnadspris. Detta är själva moroten för att göra investeringen, att få köpa elen billigare.

Avkastningen på insatt kapital är inte stor, kanske 6-7 procent. Men kombinationen att försäkra sig på höga elpriser och känslan av att göra miljönytta har ändå gjort att verksamheten klarat sig och intresset ökat kontinuerligt.

Det här har många positiva aspekter.

För det första satsar vanliga människor sina pengar i att bygga förnybar energi. Det krävs mycket kapital framöver för att få tillräckligt med vindkraft. Om enskilda människor bidrar underlättar det utbyggnaden.

För det andra ger det många fler en chans att äga vindraft och tjäna pengar på den. Kooperativen gör att andra än bara de rikaste kan vara med och bygga vindkraftverk. En borgerlig regering borde rimligen tycka att det är bra att fler får en chans att tjäna pengar på miljösatsningar.

För det tredje gör det att många blir delaktiga i miljöomställningen. När fler känner att de kan vara en del av lösningen blir miljöarbetet enklare och attityden blir mer positiv. Den som gjort en lönsam insats för vindkraften kan lättare inspireras att göra mer för miljön.

Det skapar dessutom jobb, här i Sverige inom en växande miljötekniksektor. Till skillnad från om pengarna satsas i en anonym aktiefond som placerar i allt från vapenhandel till kolkraftverk vartsomhelst i världen.

Allt detta håller regeringen nu på att rasera. De vill straffbeskatta vindkraftkooperativen. En regering som sänkt skatterna med 80 miljarder kronor anser nu att just detta ska ha högre skatt. Det påstås vara orättvist att medlemmarna i kooperativen, som satsat sina egna pengar i att bygga egna kraftverk, inte betalar rådande marknadspris för sin el. Så skillnaden mellan sjävkostnadspris och marknadspris måste således förmånsbeskattas, anser regeringen.

Det grundar sig på en utredning som regeringen låtit Skatteverket göra, enligt uppgift efter påtryckningar från Vattenfall.

Slutsatsen är enligt min mening helt orimlig. När enskilda människor själva går in och bygger egen elproduktion tillsammas, och fördelar den mellan sig till självkostnadspris, så är det en helt annan sak än när ett stort bolag bygger vindkraftverk enbart i vinstsyfte och säljer på marknaden.

Kooperativens el är inte subventionerad och är inget lockpris. Det är helt enkelt det pris elen kostar att producera. Den är dessutom redan beskattad. Det måste vara tillåtet för människor att ta eget ansvar för den egna elproduktionen, utan att straffbeskattas för att priset inte följer priset på storbolagens marknad.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 13 feb 2010 15:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: