sourze.se

Vägrade ta chefen i hand – fick 60 000 i skadestånd

"Mannen är nöjd, diskrimineringsombudsmannen är både lättad och nöjd, och allra nöjdast lär väl Sverigedemokraterna vara! Deras opinionssiffror hoppade säkert upp ett par procent."

I går - den 8 februari 2010 - avkunnades en anmärkningsvärd dom i Stockholms tingsrätt, där arbetsförmedlingen dömdes att betala 60 000 kronor i skadestånd till en muslim för påstådd diskriminering.

Bakgrunden är följande: Mannen i fråga har anlänt till Sverige som flykting och fått asyl. Han har fått bostad, ekonomiskt bidrag och språkundervisning. Genom samhällets - alltså skattebetalarnas - försorg har han via arbetsförmedlingen även fått en utbildning som skall ge honom möjlighet att få ett arbete och i bästa fall kunna försörja sig själv.

Mannen kallas till anställningsintervju på ett företag i Älmhult, där företagsledaren är en kvinna. Han vägrar att se sin eventuellt blivande chef i ögonen, och när hon sträcker fram handen för att hälsa på den arbetssökande så förblir handen tom - den arbetssökande vägrar att ta henne i hand. Han åberopar religiösa skäl.

Arbetsförmedlingen menar, att mannen genom sitt uppträdande har uppträtt både destruktivt och oartigt och därmed försummat alla möjligheter att få en anställning. Man drar därför in det ekonomiska bidraget till honom. Mannen känner sig därför diskriminerad och diskrimi-neringsombudsmannen i detta fall en kvinna stämmer arbetsförmedlingen inför domstol.

Fallet avgörs av tingsrätten i Stockholm som beslutar att arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till diskriminering på grund av en människas religiösa tro och utdömer ett skadestånd på 60 000 kronor till mannen.

Mannen är nöjd, diskrimineringsombudsmannen är både lättad och nöjd, och allra nöjdast lär väl Sverigedemokraterna vara! Deras opinionssiffror hoppade säkert upp ett par procent.

Mindre nöjda är möjligen landets fattigpensionärer, de som har utförsäkrats ur sjukersättningen, arbetslösa ungdomar, hemlösa och för övrigt alla andra människor som lever under knappa ekonomiska omständigheter, och där samhällets resurser inte alltid verkar räcka till när de är i behov av hjälp. Även välbärgade skattebetalare ställer sig säkert en och annan fråga om hur det svenska samhället egentligen fungerar.

När domstolarna dömer tvärt emot folkets rättsuppfattning är det fara å färde! Då öppnas portarna verkligen för främlingsfientlighet och extremism. Kan man inte acceptera att ta en kvinna i hand skall man inte bo i Sverige - då skall man helt enkelt flytta någon annanstans!


Om författaren

Författare:
Göran Langevi

Om artikeln

Publicerad: 09 feb 2010 10:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: