sourze.se

Tid att utreda vaccinationsskandalen

Pandemin över? Kanske kan det ha att göra med att media slutat rapporteringen av denna milda influensa eller att hälsomyndigheter världen över slutat rapportera alla influensafall som svininfluensa.

När vaccinationsalarmismen var på sin höjd rapporterades personer med förkylning eller feber som ringde till myndigheter i många länder som svininfluensafall. Detta hände bland annat på Irland, Skottland och England. Säkerligen skedde detta även i många andra länder men för mig har det varit enklare att följa de den engelskspråkiga median. I Sverige har flera dödsfall kopplats till vaccinet, mest känt är kanske mannen som mötte döden efter vaccinet attackerat hans hjärta. Två personer på ett äldrevårdhem dog dagen efter de vaccinerats, enligt personalen var de vid god hälsa innan de tog vaccinet. Mängder av rapporter av dödsfall, missfall och svåra biverkningar kopplade till svininfluensavaccinet har inte rapporterats i massmedia.

Kritik världen över drar nu igång flera utredningar för att utreda korruption inom WHO, läkemedelsbolag och nationella myndigheter. Europeiska rådets parlament kommer nu att granska WHO och hela vaccinationsskandalen. Texten resolutionen från Eoropeiska rådets hälsokommitté uttrycker bland annat följande:

"För att främja deras patenterade läkemedel och vaccin mot influensa, påverkade läkemedelsföretagen forskare och offentliga organ, slog larm till ansvariga för folkhälsan i regeringar över hela världen för att få dem att slösa knappa resurser på ineffektiva vaccinprogram och i onödan utsätta miljontals friska människor för risken av ett okänt antal biverkningar från otillräckligt testade vaccin. Fågelinfluensakampanjen 2005/06 i kombination med svininfluensakampanjen verkar ha orsakat stor skada inte bara för vaccinerade patienter och folkhälsans budgetar men även för trovärdigheten och ansvarsförmågan hos många viktiga internationella hälsoorgan." 1


Den parlamentariska utredningen kommer bland att undersöka frågan om den "förfalskade pandemin" som deklarerades av WHO i juni 2009 på inrådan av sin grupp av akademiska experter vilket många av dem har kopplingar till de läkemedelsföretag som tjänade tiotals miljarder kronor på WHOs beslut, inkluderat GlaxoSmithKline som försåg Sverige med svininfluensavaccin.

Man kan undra varför Margaret Chan själv inte tagit svininfluensavaccinet under 2009 och frågan är om hon verkligen kommer att ta vaccinet. Om inte den personen som tog beslut om att utlysa pandemivarningen och starta massvaccineringen av jordens befolkning tar vaccinet, hur väl grundat är då hennes beslut eller vet hon kanske om de många biverkningar och dödsfall som vaccinet skulle komma att orsaka? WHO går även läkemedelsföretagens ärende på andra plan. De planerar att kraftigt begränsa användningen och försäljningen av vitaminer som många personer ser som ett alternativ till kemiska läkemedel. Som Sverige styrs idag ska man nog inte förvänta sig att vaccinationsskandalen utreds i Sverige eller att antalet dödsfall och biverkningar rapporterats korrekt av myndigheter. Personer som drabbats av svininfluensavaccinet ska nog inte heller vänta sig någon form av ekonomisk ersättning. Förhoppningsvis kommer rättvisa att i något annat land eller kanske till och med genom Europeiska rådets hälsokommitté skipas. Först när rättvisa skippats utanför Sverige ser jag en möjlighet att någon form av ursäkt kommer från svenska myndigheter, låt oss hoppas att det inte dröjer så länge tills de drabbade och anhöriga gått bort.

1. Dr. Wolfgang Wodarg, Motion for a Resolution and a Recommendation: Faked Pandemics - a threat for health.


Om författaren

Författare:
Marcus Borg

Om artikeln

Publicerad: 04 jan 2010 13:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: