sourze.se

Jämställdhet inte abortförbud ger bra nativitet

I en debattext i Sourze påstår en debattör att Sveriges låga nativitet skulle bero på den fria aborten och upplösningen av traditionella familjevärderingar. Det stämmer inte!

I artikeln Europas befolkning håller på att dö ut påstår en debattör att Sveriges låga nativitet skulle bero på den fria aborten och upplösningen av traditionella familjevärderingar. Drar man den slutsatsen har man inte jämfört Sverige med hur situationen är i andra EU-länder, där generellt mer konservativa familjevärderingar råder och där reglerna för aborter är mer strikta.

Enligt SCB är reproduktionsnivån, det vill säga när befolkningen fullt ut kan ersätta sig själv, 2,1 barn per kvinna, siffror under reproduktionsnivån innebär en befolkningsminskning. Men "Om den summerade fruktsamheten är över 1,5 barn per kvinna blir nedgången i efterföljande generationers storlek ganska jämn och relativt begränsad, och effekten av den låga fertiliteten kan lättare balanseras med migration."

Sverige positionerar sig bland de länder som ligger över den kritiska nivån 1,5 barn per kvinna. Under den senaste tiden har nativiteten i själva verket ökat i Sverige samt i en del andra länder. Sverige har gått från 1,6 barn per kvinna till 1,77, USA från 1, 77 till 2,05, Frankrike från 1,79 till 1,82.

Även om nativiteten har vänt uppåt också i Spanien och Italien sedan mitten av 1990-talet ligger den på en mycket låg utgångsnivå: 1,36 respektive 1,32. Tämligen katastrofala siffror för katolska länder med stark betoning på familjevärderingar och en restriktiv abortlagstiftning. Generellt för EU kan sägas att länder med ett socialt system som ger möjlighet att kombinera förvärvsarbete och barn tillsammans med en någorlunda hygglig jämställdhet ger bättre nativitet än motsatsen.


Om författaren

Författare:
Leif-Arne Undvall

Om artikeln

Publicerad: 14 dec 2009 13:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: