sourze.se

Försäkringskassan missbrukar våra skattemedel

Till alla er som kämpar för att få rätt mot Försäkringskassan, snart finns det möjlighet att få rättshjälp.

Läs Kd:s riksdagsmotion om Rättshjälp vid tvist med Försäkringskassan.

Jag ifrågasätter starkt Försäkringskassans spariver, som följs till punkt och pricka, samtidigt som de inte verkar tänka på vad det kostar när de tar strid mot sin motpart – den sjuka försäkringstagaren.

De instanser som är behöriga att bevilja rättshjälp för en försäkringstagare, som inte anser sig få rätt ersättning från Försäkringskassan, är Länsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätt. Det är otroligt svårt att få denna hjälp, trots att de tvister det här är fråga om ofta är mer komplicerade än de mål som avgörs vid allmänna domstolar, där rättshjälp lättare beviljas.

Det minsta man som svensk medborgare kan kräva, är att Försäkringskassan redovisar en totalkostnad för det påstådda bidragsfusket som de lägger ned både energi och engagemang i att avslöja stället för att ägna sin tid åt försäkringstagarna. Försäkringskassans uppgift är att ansvara för samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem – barnbidrag, föräldrapenning, sjukförsäkring, bostadsbidrag, assistansersättning, pension och mycket mer. Alla som bor eller arbetar i Sverige är försäkrade genom lagstiftning och är därmed i någon mening Försäkringskassans kunder. Men istället för att koncentrera sig på sitt uppdrag ägnar man sig åt polis- och detektivarbete.

Enligt tidningen Extra Östergötland från den 8 juni i år fanns det 187 bidragsfuskare i Östergötland 2008, som tillsammans tillskansade sig fuskbidrag på 4,5 miljoner kronor. Ponera att det som står i artikeln är sant. Ponera vidare att dessa personer överklagar ärendena, varefter det kan ta flera år innan det slutgiltiga beslutet bekräftas. Även om endast 75 procent överklagar så har vi ändå drygt 140 personer. En process mellan en försäkringstagare och Försäkringskassan kan ta fem år eller längre och cirka 48 procent får rätt mot Försäkringskassan. Varje ärende kostar oss skattebetalare mellan 500 000 och 1 miljon kronor varje år. För att inte ta till i överkant kan vi ta det lägsta beloppet på 500 000 och multiplicera med 140 personer. Då är vi redan uppe i en totalkostnad per år på 70 miljoner kronor för hanteringen av bidragsfusket. Multiplicera detta med fem år så blir slutsumman för detta omkring 350 miljoner kronor. Jämför sedan med de 4,5 miljoner kronorna som de stod i Extra Östergötland att själva fuskbeloppen uppgår till för landskapet Östergötland, så blir det tydligt att hanteringen av bidragsfusket överskrider själva fusket med cirka 345 miljoner kronor.

Det skall förtydligas att jag inte gjort någon större undersökning om detta, utan uppgifterna är tagna från tv-nyheter och tidningsartiklar. Dock tror jag inte att mina beräkningar är orimliga. Jag har räknat på den absolut lägsta kostnaden och jag anser inte att det är försvarbart att Försäkringskassan missbrukar sin makt utan att redovisa den totala kostnaden.

Nu har jag bara talat om ett minimiantal i Östergötland. Men vad är den totala kostnaden för Sveriges samtliga landskap? Det handlar om miljarders miljarder som inte redovisas för oss vanliga medborgare. Även här kan vi räkna lågt genom att multiplicera denna merkostnad med hela Sveriges totalt 25 landskap, så får vi en totalmerkostnad för varje års ärenden på 8,6 miljarder kronor. Vi pratar om ett skatteslöseri på 8,6 miljarder svenska kronor, som skulle kunna användas bättre, till bland annat åldringsvård, skola, hemlösa med flera kategorier.

Skulle det inte vara bättre om Försäkringskassan i Östergötland, och alla andra landskap, betalade ut 4,5 miljoner kronor var för mycket per år istället för att vi dessutom får denna ofantliga merkostnad på 340 miljoner kronor?


Om författaren

Författare:
Nettan Tjernkvist

Om artikeln

Publicerad: 26 nov 2009 12:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: