sourze.se

Nya lagar bygger på vetenskaplig korrumption

"Ett gigantiskt systemfel i svensk demokrati är just detta att regering och riksdag kan beställa skräddarsydda undersökningar från rätt personer som underlag för lagar och lagförslag."

Den senaste veckan drabbades vi av två förslag till lagstiftning som utformats av den allenarådande ignoransens och egennyttans politik. Förslagen ifråga var för det första regeringens aviserade förslag att dels kriminalisera även tittande på barnporr inte bara innehav, dels att alla "pornografiska" bilder på "barn" under 18 år ska klassas som barnporr. Det andra var den socialdemokratiska kongressens beslut att ytterligare skärpa den sedan 1999 återinförda medeltida lagen om förbud mot sexköp då utbyggd till att omfatta alla män och verka för minst ett års fängelse för sexköp.

Dessa förslag till nya lagar kan sållas till ett antal andra ignoranta och egennyttiga lagar som klubbats igenom i riksdagen, av vilka de mest kända är sexköpslagen och kittet med övervakningslagar i form av FRA-lagen, Ipred-lagen och Datalagringsdirektivet. Vad som gör de nya lagförslagen så farliga är att de för oss tillbaka till den rättssäkerhetssituation som gällde under häxjakterna från medeltiden och fram till 1600-talet. Precis som det då var möjligt att ange och få personer fällda bara för att man tyckte illa om dem kommer de nu aviserade, nygamla häxjaktslagarna att göra det möjligt att dra folk inför rätta och få dem fällda, bara för att man har ett horn i sidan till dem. Särskilt tydligt är det med det nya "barnporrförslaget", som gör att man nu kan klassificera till exempel vilka badplatsbilder som helst som "barnpornografi", eftersom tonåringar nästan alltid finns där. Av exempel från USA kan vi nämligen se, att "barnporr" kan vara bilder av fullt påklädda personer under 18 år, i helt icke-sexuella sammanghang. I Cook County dömdes till exempel en man 2004 för barnpornografibrott för att han filmat fyra fullt påklädda barn och "fantiserat sexuellt" kring dem. I fallet Knox klassades också till exempel filmer av påklädda flickor som lekte i en lekpark som barnporr, eftersom flickorna befann sig på en plats "där man normalt finner barn". De fundamentalistiska moralpuritaner som driver dessa frågor i vårt land är inte ett dugg annorlunda än de i USA, och de kommer därför att fortsätta att följa de amerikanska "föredömena" kring denna häxjaktshysteri. Sålunda kommer man i framtiden att på måfå kunna anmäla den man tycker illa om för barnpornografibrott, eftersom man alltid kommer att kunna finna någon bild som kan klassas för "barnpornografisk". Det blir svenskt 1600-tal "revisited". Då har vi inte ens talat om det faktum att lagen, precis som Ipred-lagen, skulle komma att kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

Även den aviserade skärpningen av sexköpslagen kommer att öka rättsosäkerheten. Eftersom brottet blir så "allvarligt", med en så hög straffsats, kommer övervakande åtgärder utan problem att kunna införas mot enskilda individer. "Vanlig" porr kommer också att svartlistas på polisens och Ecpats "barnporrlista" på Internet. Vem som helst kan anmäla misstanke om "barnpornografi" på vilken sajt som helst, eftersom det alltid lär finnas någon ung kvinna som på någon eller några bilder/filmer kan se yngre ut än 18 år. I själva verket kan man misstänka att radikalfeministerna och de religiösa nu i sin gemensamma kamp mot "snusket" har hittat ett sätt att trots den grundlagsstadgade yttrandefriheten kunna "utrota" porren.

Men det värsta av allt är, att ingen av de lagar eller lagförslag som nämnts här har ett enda dugg att göra med det påstådda syftet, att hjälpa utsatta "offer" eller skydda människor. Det är uteslutande en dimridå för att kunna genomdriva egennyttiga åtgärder som gynnar personers karriärer, politiska positioner eller fåfänga/ideologiska egon. Det framgår inte minst av det faktum att samtliga av dessa häxjaktslagar stödjer sig på hårt gallrat och gravt förvanskat underlag. I min bok, Samlag eller Salighet, går jag igenom de påstådda "vetenskapliga" underlagen för de olika "patologiska" sexuella yttringar som ideligen åberopas av "de goda" för att genomdriva sina egna syften. Utan undantag bygger all "sanning" som våra normer och regler kring sexualiteten lutar sig mot, på gravt förvanskade och friserade "rapporter".

För två år sedan sammanställde jag åtta artiklar om Hur man bedrar en värld och skickade en länk till samtliga ledamöter i den svenska riksdagen. Inte någon enda kommenterade skriften! Det visar bland annat tydligt att de politiker som i ideologiskt och egennyttigt syfte sitter och beslutar om sexuella häxjakts- samt övervaknings- och vårdnadsrättslagar uppvisar en omfattande ignorans, eftersom de inte kan vara ovetande om att de bygger på korrumperat underlag. Den ignoransen syns också tydligt på debattforumen på Internet, där plötsligt politiker kan utbrista i texter med påståenden baserade på gigantiska överdrifter, rena osanningar och annat "underlag" för att stötta deras strävanden. När någon sedan i en annan artikel visar att de far med osanning så följs det bara av tystnad från dessa självutnämnda "goda" "sanningsinnehavare". Och varför ska de bry sig? Svenska journalister har ju uppenbarligen intagit samma ståndpunkt av att "skydda" människor från "fel" kunskaper, så det är ju inte fler än de engagerade människor som följer debatten på Internet som kan få tillgång till dessa fakta. Alltså behöver man inte bry sig om att de osanna påståendena blottas. Men det börjar tydligen ändå bli tillräckligt många för att regering och riksdag, uppenbarligen med de "riktiga" mediernas goda minne, gör allt för att ta kontroll över Internet, för att hindra spridning av "fel" fakta. I Polen har man ju till och med gått så långt i sin föreslagna pedofililag, att fakta som kan stödja "fel" uppfattning inte ska få anföras eller publiceras. Det är verkligen ett "föredöme" för svenska politiker att följa - och det kommer de avgjort att göra snart, om den nuvarande utvecklingen fortsätter.

Ett gigantiskt systemfel i svensk demokrati är just detta att regering och riksdag kan beställa skräddarsydda "undersökningar" från "rätt" personer som underlag för lagar och lagförslag. Det yttrar sig till exempel i den "utvärdering" av sexköpslagen som ska utföras av Anna Skarhed, och som begränsas av formuleringen

"en utgångspunkt är dock att köp av sexuell tjänst fortfarande ska vara kriminaliserat".


En annan uppenbar metod är den som till exempel BRÅ ofta använder sig av, att inte konsultera litteratur och undersökningar som kommer fram till "fel" resultat. Något som även gäller åtskilliga utredare, eller för sexköpslagen grundläggande "studier". Dessa ideologiskt "riktiga" studier skiljer sig på ett avgörande sätt från studier som är kritiska till den "rätta" linjen, eftersom de senare ständigt måste utgå från de friserade studierna i "rättrådighetens" tjänst och alltså genomgående är mer vetenskapligt oantastliga. Eller, som Don Kulick uttrycker det:

"...den svenska idén att sexköpskunder är en särskild sorts person springer ur akademikers och socialarbetares skrifter, vilka finansierats av regeringen för att bekämpa prostitution".


Det absolut mest odemokratiska är dock att man i riksdagen genomdriver lagar i direkt strid mot folkopinionen. Det främsta exemplet på det är just sexköpslagen, vilken inte ens infördes för att hjälpa någon. När det socialdemokratiska kvinnoförbundet inför lagens införande ställdes inför möjligheten att lagen kunde driva prostitutionen under jorden, och försämra sexarbetarnas situation sa man, att lagens främsta syfte var att "markera" och "sända ett budskap" att "samhället" inte accepterar prostitution. Senare har gång på gång upprepats att lagen är "normativ", nämligen införd i avsikt att vrida människors ståndpunkt i "rätt" riktning. Maken till odemokratiskt tillvägagångssätt - med ett fullständigt omyndigförklarande av ett folks inställning - kan man annars bara finna i totalitära stater. Vi har alltså i fallet sexköpslagen att göra med en "upplyst" elit som anser sig ha rätten att mot sitt eget folks ståndpunkt, via lagstiftning, vrida folkets åsikt "rätt" utan att ändå lyckas med det. Andra exempel är lagstiftningen runt vårdnadsrätten av barn, där män på helt ovetenskaplig grund antas vara våldsamma mot och mindre lämpade att ta hand om barn.

Den enda adekvata termen för vad regering och riksdag sysslar med i fallet sexköps-, barnpornografi-, övervaknings- och vårdnadsrättslagar är vetenskaplig korruption! Därför är ett av de viktigaste kraven för den svenska demokratin att omöjliggöra för regering och riksdag att kunna beställa strömlinjeformat, korrumperat material som underlag för lagar och utvärderingar. Ett absolut krav på den svenska riksdagen och regeringen måste vara att underlagen ska vara objektiva, vetenskapligt oantastliga och representativa för de fenomen de beskriver.


Om författaren

Författare:
Dick Wase

Om artikeln

Publicerad: 10 nov 2009 03:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: