sourze.se
Artikelbild

Regeringen fortsätter svika i integritetsfrågor

"Utkastet till Stockholmsprogrammet presenterades i fredags. Där föreslås att EU:s murar mot omvärlden ska stärkas ytterligare och att informationsutbytet mellan medlemsländer och tredjeländer som USA ska öka. Det är mycket nedslående."

FRA-lagen 2.1 röstades igenom i Riksdagen för mindre än en vecka sedan av den borgerliga majoriteten. De rödgröna röstade emot och kommer att riva upp lagen efter valet 2010 och tillsätta en parlamentarisk utredning för att utreda behovet av en sådan lagstiftning med hänsyn till integriteten, proportionaliteten och effektiviteten.

Jag är stolt över de gröna som tydligt visat sitt motstånd mot massavlyssning och i partiledardebatten och riksdagsdebatten om FRA-lagen tydligt tog avstånd från det övervakningssamhälle som FRA-lagen och signalspaning i kabel innebär. Nu har de så kallade liberalerna i Folkpartiet och Centerpartiet ingen trovärdighet kvar i integritetsfrågor. Det blev tydligt för alla integritetsvänner att ett regeringsskifte måste ske efter nästa val.

Men känslorna har inte hunnit kallna efter detta andra FRA-svek förrän nästa steg mot ett totalitärt övervakningssamhälle tas. Utkastet till Stockholmsprogrammet, EU:s nya femårsplan för säkerhet, frihet och rättvisa som syftar till att ta fram en gemensam migrationspolitik och stärka gränsamarbetet och kampen mot terrorismen, presenterades i fredags. Det är tänkt att antas i Stockholm under Sveriges ordförandeskap i EU och ersätta den nuvarande femårsplanen, Haagprogrammet.

Utkastet var precis lika nedslående som befarat. Det föreslår att stärka EU:s murar mot omvärlden ytterligare, ge mer resurser till EU:s flyktingjägarorganisation Frontex, som vaktar Medelhavet för att förhindra att "illegala" invandrare tar sig till EU, och öka informationsutbytet mellan medlemsländer och med tredjeländer som exempelvis USA. Det är väldigt behändigt att Sverige genom FRA-lagen nu också kommer att ha en stor mängd information att dela med sig av till resten av EU och USA.

Utkastet föreslår också att alla in- och utresor ur Schengenområdet av icke-EU-medborgare ska registreras, att ett övervakningssystem för de södra och västra delarna ska inrättas databaserna SIS II och VIS som ska massregistrera asylsökande och de som söker visum. Övervakningen av både EU-medborgare och immigranter kommer att öka med förevändning att det ska stärka kampen mot terrorismen och illegal invandring.

Det är en orimlig utveckling som måste brytas. Det är en skam för Sverige och Stockholm att detta inhumana och integritetskränkande program är tänkt att antas och bära huvudstadens namn. Det är illavarslande att de ansvariga ministrarna, Tobias Billström och Beatrice Ask, endast uttalat sig positivt om programmet.

Ett svenskt avtryck i förhandlingarna kring Stockholmsprogrammet borde vara att verka för en human, öppen och rationell politik istället för en politik som säljer ut medborgerliga rättigheter och bygger på rädsla och okunskap. EU:s murar måste öppnas, rätten att söka asyl stärkas och den personliga integriteten värnas.

Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Maria Ferm

Om artikeln

Publicerad: 19 okt 2009 07:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: