sourze.se

DDR-system ska upptäcka kvinnomisshandel

Nu drar polisen igång allt fler tjallar-utbildningar i landet för att ge fastighetsskötare träning i att upptäcka mäns våld emot kvinnor.

Först ut var stadsdelen Lundby i Göteborg hösten 2008, där ett pilotprojekt drogs igång med ett hundratal fastighetsskötare. Nu rapporteras från många olika håll att liknande utbildningar är på gång.

– Det ingår en social del i en fastighetsskötares arbete. De flesta har hört, sett eller misstänkt att det förekommer våld. Utbildningen ska ge dem trygghet i att vända sig till polisen och visa dem hur de ska agera, sa utbildningsledaren Karolin "Kalle" Röcklinger när det hela drog igång. Smeknamnet Kalle fick hon i skolan som nio- eller tioåring, när hon sa att hon hellre ville vara kille än tjej. Hon tyckte att killarna verkade ha det roligare. Sedan dess har mellannamnet hängt kvar.


UTBILDAD I GENUSVETENSKAP

Röcklinger har en universitetsutbildning i genusvetenskap och statskunskap, är självförsvarsinstruktör för unga tjejer och har som konsult tagit fram utbildningsmaterial för Sveriges kvinnojourers riksförbund SKR.

– Det finns saker jag sett i jobbet som inte går att glömma, förklarade kvartersvärden Henrik Gustafsson till tidningen Metro. Nu vet man vart man ska vända sig i stället för att bara prata om det vid fikabordet. Jag tycker det är en jättebra idé.

Enligt Statistiska Centralbyråns SCB undersökning om levnadsförhållandena ULF 2004 utsattes 3,3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen för våld. 97 procent av männen slår alltså inte sina kvinnor.


SKA VI HA DET SOM I DDR?

Är det rimligt och etiskt försvarbart att för dyra skattepengar dra igång en landsomfattande utbildning för fastighetsskötare, många gånger lågutbildade, som ska tjuvlyssna i trappor, söka efter eventuella blåmärken på kvinnor och tjalla till polisen? Jag tycker inte det. Mäns våld emot kvinnor i nära relationer är lika ofta förekommande som kvinnors våld emot män. Att särbehandla kvinnorna på det här sättet är mera feminism än sunt förnuft.

I kommunistiska diktaturer som DDR, Cuba och Sovjetunionen var det mera regel än undantag att fastighetsskötarna fungerade som tjallare åt den hemliga polisen. I Sverige år 2009 sjösätter nu den svenska polisen ett liknande system. Kan detta verkligen vara genomtänkt och ha förankring hos regeringen och ytterst hos det svenska folket?


Om författaren

Författare:
Tommy Sandström

Om artikeln

Publicerad: 28 sep 2009 09:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: