sourze.se

Bra och dåliga diktatorer

Hitler var till hundra procent dålig för Tyskland. Mao och Stalin var till sjuttio procent bra och trettio procent dåliga för Kina och Sovjet.

Jag har nu läst Alan Bullocks bok Hitler and Stalin - parallel lives och Jung Chang och Jon Hallidays bok Mao - den sanna historien.

Både Hitler, Stalin och Mao hade en oerhört stor betydelse för världsutvecklingen. Hitler hade ett enbart negativt inflytande. Han övertog 1933 en högt utvecklad ekonomi och en demokratisk stat med allmän rösträtt. Det var bara därför att de borgerliga och socialdemokraterna hade misskött ekonomin i hela den utvecklade världen till den milda grad att det blev en depression, som gjorde det möjligt för Hitler att införa diktatur i Tyskland. Att avsätta honom skulle ta 12 år och cirka 40 miljoner döda. Att det tog fem års krig innan han hade besegrats visar hur stark hans ställning var. Det hade kunnat sluta med att han regerade över Europa under en mansålder och att de slaviska folken i Östeuropa hade blivit helt förslavade och alla judarna förintade. Efter kriget infördes regler i Tyskland som skulle omöjliggöra ett nytt införande av diktatur.

Helt annorlunda var Stalins roll i historien. Han övertog inte ett land som var högutvecklat, utan ett land full med analfabeter och en underutvecklad ekonomi som dessutom hade förstörts av första världskriget och efterföljande inbördeskrig. Först 1928 hade man uppnått förkrigsnivån. Det året höll Stalin ett tal där han talade om att Sovjet hade 15 år på sig att rusta upp landets försvarsmakt och industri för att möta hot västerifrån. Ingen kunde då ana att Tyskland skulle bli ett sådant hot mot Sovjets hela existens bara tio år senare. Genom femårsplaner som gynnade krigsindustrin framför civil produktion skulle man rusta sig för yttre hot. Traktorfabriker kunde över en natt börja producera stridsvagnar. Det går inte att frånkänna Stalin den största anledningen till segern i kriget och uppbyggnaden efter det.

Också Mao övertog 1949 ett land fullt av analfabeter och en ekonomi förstörd av krig och japansk ockupation. Den 1 oktober 2009 är det sjuttio år sedan dess. Kina har på dessa år haft en makalös utveckling. Nu säger man kanske att detta inte är Maos förtjänst utan Deng Xiaopings för att han 1978 startade den marknadsekonomiska utvecklingen. Det är enligt min mening inte sant. Utan den uppbyggnad av landets ekonomi som skedde under Maos styre 1949-76 hade den efterföljande utvecklingen inte varit möjlig.

Hitler var till hundra procent dålig för Tyskland. Mao och Stalin var till sjuttio procent bra och trettio procent dåliga för Kina och Sovjet.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 21 sep 2009 09:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: