sourze.se
Artikelbild

En musikjättes krav

Stockholms Stadsteater står inför hotet om stämning för brott mot upphovsrätten, ett hot om stämning som kommer från förlagsdelen av det multinationella produktionsbolaget Universal.

Den potentiella stämningen avser en uppsättning vid namn De tre musketörerna som har 120 föreställningar inplanerade på Stockholms Stadsteater det kommande året. I föreställningen används runt femtio låtar från artister som Prince, Michael Jackson, Madonna och Sex Pistols.

Uppsättningen hade premiär i februari detta år. Stockholms Stadsteater och musikbolaget ingick då i en förlikning och föreställningen kunde spelas våren ut. Problemen är dock tillbaka. Stadsteatern har alltid kunnat luta sig mot ett standardavtal ingånget med Stim Sveriges tonsättares internationella musikbyrå. Stim har dock i gällande diskussion slutit upp bakom Universal och hävdar att det i fallet "De tre musketörerna" gäller stora rättigheter grand rights, vilket standardavtalet inte kan täcka. Den ersättning som i normala fall skulle tilldelats artisterna genom Stim är i detta fall för liten för att rättfärdiga användning, anser både Stim och Universal. Rättsläget är dock inte till fullo klarlagt.

Även ett lettiskt gästspel "The Sound of Silence", med musik av Paul Simon och Art Garfunkel som sålt ut alla tre kvällar på Stockholms Stadsteater har fått känna av Universals maktfullkomliga hand. Gästspelet, som utan problem framförts i en rad europeiska länder, fick efter påtryckningar från Universal ställa in sina föreställningar på Stockholms Stadsteater. Universal hävdar i detta fall att Paul Simon personligen skulle ha velat få föreställningen inställd. Efter att kulturborgarrådet Madeleine Sjöstet varit i telefonkontakt med Eddie Simon, ansvarig för Paul Simons bolag, visar det sig dock att Simon inte motsatt sig användningen av hans musik i föreställningen, och att han inte heller uttryckt någon önskan att ställa in föreställningen.

Sture Carlsson på Svensk Scenkonst benämner Universals agerande som "militant", skriver Dagens Nyheter. Personligen kan jag bara instämma. Om användning av stora rättigheter i framtiden alltid hävdas när musik från andra artister ska användas i teatersammanhang tror jag att vi kommer att få se väldigt lite av musikers tonsättningar på scen, och detta vore beklagligt. Vidare har Stims agerande i förloppet varit minst sagt otillfredsställande. Utan att ha varit i direkt kontakt med Stockholms Stadsteater, eller för den delen Svensk Scenskonst, har man genomfört vad som inte kan betraktas vara annat än godtyckliga omformuleringar av ett stående standardavtal; detta till fördel musikjätten. Under hela förloppet har dessutom de musiker vars musik använts, varit helt frånvarande i debatten. Universal tar sig friheten att föra deras talan, och som visat sig i fallet Paul Simon, ska vi uppenbarligen inte lita på att de är goda företrädare för musikernas egentliga åsikter kring användningen av deras musik.

Läs fler musikkrönikor av Aje Björkman.


Om författaren

Författare:
Aje Björkman

Om artikeln

Publicerad: 14 sep 2009 09:43

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: