sourze.se

Misstankarna mot Israel kvarstår

Så länge inte motsatsen bevisats kommer mina misstankar om att Donald Boströms artikel faktiskt avslöjar en avskyvärd sanning att kvarstå.

Det är nästan beundransvärt att judisk-israeliska intressen lyckats få debatten om organhandel att handla om tryckfrihet, Liebermans brist på förståelse för vår grundlag, bojkott av svenska företag, journalisters ackreditering, konspirationsteorier och judarnas historiska utsatthet. Man har dessutom fått eventuella stölder av dödade palestiniers organ att framstå som en antisemitisk vandringssägen. Men faktum kvarstår: Israel är enligt artikeln i Aftonbladet det enda västland som tillåter handel med mänskliga inälvor och de har de enda västerländska läkare som är villiga att medverka i denna handel.

En så makaber kommers borde vara intressant ur många synvinklar. Vilka säljer sina organ? Hur stor omfattning har handeln? Vilka företag är involverade? Genererar den exportinkomster? Den olycksalige rabbinen från New Jersey medgav att han sålt åtskilliga. Och enligt honom skulle organen härröra från mindre bemedlade israeliska medborgare. Vilka sålt dem. Det kan förefalla underligt att ett västerländskt välfärdsland som Israel har så fattiga medborgare. Och så många. Men avslöjandet i New Jersey behöver naturligtvis inte ha något samband med de rutinmässiga obduktionerna av dödade motståndsmän. Eller de misstankar om organstölder som finns hos palestinierna. Men det behöver inte heller bara vara illvilligt att koppla samman företeelserna. Det är i stället förvånande att de judisk-israeliska intressen som alltid försvarar Israels ageranden inte ser att det finns starka skäl för antagandet av ett samband och indicier som talar för en fortsatt undersökning av de faktiska omständigheterna.

Det är möjligt att hätskheten och aggressionen i de judisk-israeliska attackerna på svensk historia, utsattheten för svenska företag och den diplomatiska kris som uppkommit i den svensk-israeliska relationen får svenska myndigheter, Aftonbladet och andra att backa och därmed kommer Donald Boströms artikel att gå till historien som ett övertramp. Och att konsensus blir att antisemitism måste fördömas och nya resor till Auschwitz företagas. Jag tycker emellertid att man avfärdat berättigad kritik av Israel som antisemitisk allt för många gånger. Därför kvarstår mina misstankar om att Aftonbladets artikel avslöjar en avskyvärd sanning.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 28 aug 2009 11:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: