sourze.se
Artikelbild

Våga vägra vaccinera!

I Sverige går vi nu ut för att massvaccinera befolkningen, massmedia skruvar upp volymen för hysterin och staten försöker rädda produktionen.

Skalorna som används i syfte att skrämma upp befolkningen är ju snarare till för att mäta huruvida det är tid för att skapa åtgärder och i vilken form, än att det speglar den faktiska spridningen i världen. "Rött" anger alltså inte mängden smittade utan anger en bedömning utifrån WHO tillsammans med en uppmaning att förbereda sig och ha en beredskap för handen.

Svininfluensan uppstod även år 1978 och folk vaccinerades. Fler dog av själva vaccinet än av själva influensan. De som vaccinerades då är inte skyddade nu eftersom här har skett en mutation; det vill säga, en helt naturlig förändring av en levande organism. Vi kan ju också se att den "vanliga" influensan kräver ett visst antal liv varje år. Somliga blir riktigt dåliga, somliga inte lika hårt drabbade. Detta gäller även för svininfluensan. Det har de facto visat sig att de som insjuknat i svininfluensa inte är mer sjuka än i en vanlig influensa och man får räkna med vissa dödsfall även under den här influensavågen. Betänk att varje år stryker ett antal tusen personer med i sviterna av en influensa - det är ingen skillnad nu. Tvärtom har det visat sig att svininfluensan är ett relativt milt virus och troligtvis inte alls kommer att drabba särskilt hårt.

Att massvaccinera kan ha en förödande effekt på ett virus som därmed blir resistent och startar en mutation, vilket skapar en ytterligare ny influensa som vi inte hinner skydda oss emot. Att vaccinera i förebyggande syfte kan alltså på lång sikt stjälpa mer än hjälpa. Även användandet av Tamiflu och liknande preparat, i förebyggande syfte är ren idioti då även detta innebär att man bidrar till att ett virus blir resistent och muterar. Tamiflu har visat sig ha en funktion först när man väl har insjuknat. Genom dessa åtgärder skapar vi i stället superbakterier som gör att vi i framtiden kommer stå helt försvarslösa, vilket vi på sätt och vis redan gör då vi vet att vi står i en situation där vi har tömt ut resurser som leder till stora svårigheter i genomförandet av en operation på grund av infektionsrisker vi inte längre kan åtgärda.

På kort sikt ger det att produktionen fortfarande är igång och samhällsapparaten snurrar, vilket är orsaken till en massvaccination i vårt land; en slags makadameffekt som skapar ekonomi inom läkemedelsindustrin just genom att skapa rädsla och masshysteri. För vari ligger annars rimligheten i att använda miljoner kronor till vaccinationer? Pengar som kunde användas mer konstruktivt under en lågkonjunktur. Vari ligger rimligheten att tvättsprit och liknande produkter säljer slut på apoteken, när tvättsprit bidrar till att tvätta bort alla sunda bakterier vi faktiskt behöver? Ett land som Sverige borde ha en befolkning med större kunskaper än så här och våga stå emot, våga vägra vaccin, våga vara kritisk och ifrågasättande. Hur många är medvetna om att vaccinationer ger fler dödsfall än själva influensan? Hur många sätter sig in i att vi skapar en ytterligare fördärvlig tillvaro genom dessa åtgärder? Hur många är medvetna om att staten vill ha ett tyst folk och därför inte utbildar invånarna? En dold diktatur.

Som om det inte vore nog med detta ser vi en kraftig tendens där de fyra A: na ökar; allergier, astma, ADHD och autism. Boven i dramat ser ut att kunna vara just vaccin och där gifterna i dessa bidrar till svåra tillstånd hos individen och där man inte kan tillfriskna utan att avgiftas. Eftersom det är så tydligt att just vaccin kan trigga igång dessa tillstånd och fler därtill, bör vi ha en mer restriktiv inställning till preparat som inte forskarna vet mer om än gemene man gör.

Vi behöver ha en mer avslappnad inställning till sådana här situationer där enda skillnaden mellan svininfluensan och en vanlig influensa är att vi känner till viruset i den sistnämnda och svininfluensaviruset är en ny typ. Man vidtar åtgärder nu som skrämmer upp både barn och vuxna. Barn får inte befinna sig i större sammanhang, får inte gå på cirkus och liknanden. Lättare torde det vara att tvätta händerna med tvål och vatten, äta sunt så att man stärker ett immunförsvar och bädda ner sig om man skulle bli sjuk, än att skapa denna masshysteri. Att insjukna handlar om att skaffa sig ett naturligt skydd och där med bli immun framgent, vilket i förlängningen ger att man inte blir lika mottaglig för framtidens nya influensavirus. Inte särskilt många fall av svininfluensa har uppträtt i Sverige och visst går ett virus tillbaka under sommaren och får fart under hösten men utifrån virusets milda grad lär vi inte drabbas mer än vanligt.

Tänk efter före. Våga bli sjuk i höst!


Om författaren

Författare:
Maria Whinter

Om artikeln

Publicerad: 27 aug 2009 15:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: