sourze.se

Vad du inte visste om AIDS

Drottning Elisabeths man, prins Philip har sagt: "I den händelse jag skulle återfödas skulle jag vilja komma tillbaka som ett dödligt virus för att reducera världens befolkning."

Avbefolkning har länge varit ett önskemål bland eliten och är det fortfarande. Redan 1953 skrev den berömde filosofen Bertrand Russell i boken The Impact of Science on Society:

"Krig har så här långt inte visat sig ha några större effekter vad beträffar befolkningsökningen. Jag förespråkar inte att födelse-kontroll är ett sätt för att minska folkökningen. Det finns andra, ifall en farsot kunde spridas runt världen en gång per generation kunde de överlevande avla fritt utan att befolka världen för mycket."


År 1972 skrev Världshälsoorganisationen WHO en rapport där man på sidan 3 i Volym 47 förklarade att man planerade att göra en systematisk utvärdering av effekten virus har på immunsystemet hos människor. Läser man studien noggrant ser man att av särskilt intresse är leukemi, mässling, herpes och hepatit. Hur tänkte de sig att man skulle kunna göra en sådan studie på människor? Svaret finner man i en annan rapport av WHO där de på sidan 1 102 skriver:

"Vad beträffar immunförsvarets respons så kan man tänka sig ett flertal experiment. Ett vore att studera relationen mellan HL-A* och immunförsvaret, både det humorala och cellulära, gentemot väl definierade bakterier och virusantigen under preventiva vaccineringar."


Nyckelordet i sammanhanget är VACCINERINGAR, men mer om det längre fram.

1974 hölls ett möte där eliten diskuterade överbefolkning. Den rapport som skrevs, National Security Memorandum, klassades som topphemlig och blev inte tillgänglig för allmänheten förrän 1990, då hemligstämpeln hävdes och dokumentet arkiverades i US National Archives. I den säger Kissinger bland annat att:

"Avbefolkning borde vara den högst prioriterade frågan för USA vad beträffar tredje världen."


I juni 2003 lämnade Dr Mattias Rath, chef för Cardiovascular Research vid Linus Pauling Institute i Kalifornien, in en anmälan mot läkemedelsindustrin till Internationella Kriminalrätten i Haag. Klagomålet gällde "folkutrotning" och andra "kriminella åtgärder mot mänskligheten" i samarbete med läkemedelsindustrins affärer med sjukdomar: Anklagelsen riktade sig mot att man uppsåtligen och systematiskt upprätthöll kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, hjärtsvikt, cancer, diabetes och infektionssjukdomar som AIDS med mera. Åtgärden har med avsikt förorsakat onödigt lidande och för tidig död för miljontals människor.

Aids är en förkortning av “Aquired Immune Deficiency Syndrome", det vill säga förvärvad immunbrist. Den officiella historien om hur AIDS uppkom är att en apa i Afrika bet en svart man i baken och att viruset på så sätt fördes över till människor. Det finns teorier om att aids uppstod redan på 30-talet i Afrika och det äldsta dokumenterade fallet sägs kunna dateras till 1959.

Här ska vi nu titta närmare på uppgifter angående AIDS och dess spridning som ni vanligen inte hittar i officiella medier och böcker.

I slutet på 60-talet begärde USA:s försvarsdepartement tio miljoner dollar för att framställa ett syntetiskt virus för biologisk krigföring. Testresultaten som beskrivs är närmast identiska med aidsviruset. I rapporten från US Congressial Record står bland annat:

"Inom 5 till 10 år kan vi troligtvis skapa en ny och smittsam mikroorganism som i viktiga avseenden skiljer sig från dem vi känner till idag. Den viktigaste egenskapen hos den här mikro-organismen är att den kan motstå kroppens immunförsvar och att den inte kan bekämpas med nu existerande känd läkekonst mot infektionssjukdomar."


Bidrag gavs till olika militäranknutna forskningsinstitutioner. US Army Biological Laboratories i Fort Detrick är ett av de namn som brukar nämnas i sammanganget. Virologen Robert Gallos laboratorium var dock en av de största mottagarna av medel. Ungefär tio år senare konstaterades de första aidsfallen. Hur kan det komma sig att de första aidsfallen bara drabbade homosexuella i New York, Haiti och svarta i Afrika?

År 1978 vaccinerades 13 000 homosexuella män i Manhattan mot Hepatit B. Året därpå konstaterades de första aidsfallen i New York. Året innan hade man vaccinerat miljoner svarta i Afrika. Dr Alan Cantwell är en läkare som har skrivit flera artiklar och böcker i ämnet och är övertygad om att dessa män injicerades med vad som senare gav dem AIDS.

Han fick stöd av Dr Robert B. Strecker som forskat intensivt på AIDS-virusets ursprung och hävdade att AIDS är medvetet skapat som ett vapen för massförstörelse. Viruset var beställt och introducerat hos mänskligheten via medicinska injektioner, sa Dr Strecker och hänvisade till tusentalstals dokument som styrkte hans påståenden.

Genom Freedom of Information Act kunde Dr Strecker hitta hemliga dokument till Försvarsdepartementet från kongressen om att utföra studier på immunförstörande medel för bakteriologisk krigföring. När det väl tillverkats så användes vaccinet på två områden: Smittkoppsvaccin som innehöll HIV gavs till 100 miljoner Afrikaner år 1977. Flera tusen unga vita homosexuella män i New York gavs Hepatit B vaccin som innehöll HIV-virus år 1978. Man gav även Hepatit B-vaccin som innehöll HIV-virus till homosexuella män i San Francisco, Los Angeles, St Louis, Houston och Chicago 1978-79. U.S. Public Healths epidemiologiska studier avslöjade att just de städerna hade den högsta förekomsten av aidsrelaterade sjukdomar och dödsfall från HIV jämfört med andra städer.

Tillsammans med brodern Ted som var advokat arbetade Dr Strecker för att föra ut sanningen och de fick stöd av politikern Douglas Huff från Chicago, Illinois, som enträget försökte göra folk uppmärksamma på Dr Streckers arbeten. Ted Strecker sammanställde några av de mest avslöjande dokumenten och skickade dem till varenda guvernör i USA samt till presidenten, FBI, CIA, och medlemmar av kongressen.

Han fick svar från tre guvernörer, resten ignorerade honom. Därefter följde en kampanj där man förlöjligade honom och brodern Robert som dock fortsatte sin kamp. Men de var inte ensamma. 1987 skrev Dr. William Campbell Douglass en omtalad rapport vid namn WHO Murdered Africa där han hävdade att WHO medvetet spred AIDS i Afrika.

I september 1988 hittades Ted Strecker skjuten i sitt hem. Officiellt hette det att han begick självmord, men brodern Robert som hade talat i telefon med honom kvällen innan sa att han var vid gott humör och såg fram emot nya uppgifter som skulle föra undersökningen framåt. En månad senare hittades Douglas Huff död i sitt hem. Enligt läkarutlåtandet dog han av en stroke men kroppen var full av kokain och heroin. Huff var dock inte knarkberoende och anhöriga uttryckte starka misstankar kring hans död. Dr Strecker valde nu att gå under jord vilket är förståeligt.

Dr Wolff Geisler från Tyskland beskrev i sin bok AIDS, Origin, Spread and Healing 1994 att massinfektionen av HIV i Centralafrika inte kunde ha orsakats av sexuella förbindelser. Geisler förklarade att resultat visar att vid ett oskyddat samlag är smittorisken bara 0,1-1,0 från en HIV-positiv till en osmittad. Med tanke på antalet fall som WHO menade var HIV-positiva förefaller det helt osannolikt att viruset spreds på det sättet. För att uppnå en så snabb smittspridning enbart sexuellt skulle det krävas 30 olika sexuella kontakter varje dag, något som faller på sin egen orimlighet.

Dr Geisler tog även upp smittkopps- och mässlingsvaccineringen som man utfört i ett stort antal afrikanska stater. De här vaccinationskampanjerna hade ett starkt samband med de områden där HIV senare skulle komma att explodera. Geisler specialstuderade ett område i västra Uganda, där man mellan 1971-73 testade barns brister i immunsystemet för att utröna eventuell senare cancerförekomst.

13 år senare testades barn i samma område igen. Det visade sig då att 66 av dessa hade HIV-positivt blod. I samband med detta visade Geisler att HIV-positiva kvinnor som föder barn bara smittar barnet i 13 av fallen. Så även om alla kvinnor i området varit HIV-positiva, är det orimligt med hela 66 HIV-smittade barn. Geislers slutsats var att artificiell överföring av HIV varit den starkast bidragande orsaken till Afrikas aids-epidemi.

I en artikel i London Times, Smallpox Vaccine Triggered AIDS Virus berättade en rådgivare till WHO att han var övertygad om att Smittkoppsvaccinationerna var orsaken till de galopperande aidsfallen i Afrika:

"Jag trodde att det bara var en tillfällighet tills vi studerade de senaste reaktionerna som kan uppstå på grund av vacciner. Nu tror jag teorin om smittkoppsvaccination är förklaringen till explosionen av aids."


När forskare studerade rapporten Final Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication om det tänkbara sambandet mellan vaccinationer och AIDS fann de att antalet utbrott av flest aidsfall matchade de länder där man vaccinerat. Dessa länder är: Zaire Zambia, Tanzania, Uganda, Malawi , Rwanda, och Burundi. Idag finns tre fjärdedelar av alla HIV- och aidsinfekterade i Afrika. Det enda Sydamerikanska land som ingick i vaccinationskampanjen var Brasilien. De har också det högsta antalet hivsmittade i regionen.

*En typ av antigenpresenterande molekyler på cellytan hos celler med cellkärna i kroppen vars funktion är att presentera slumpmässigt producerade utvalda peptider för immunförsvarets celler.
Läs mer:
Dr Raths anmälan
Dr Cantwell om hur AIDS uppkom
Dr Campbell Glass rapport om hur WHO spred AIDS
Dr Strecker i en föreläsning
Bortklipp intervju med Dr Hillerman om hur AIDS blandats i vacciner
Om sambandet mellan vaccinationer och AIDS


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 21 aug 2009 13:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: