sourze.se

Så undviker vi finanskriser och arbetslöshet

Detta är förslag för att i framtiden undvika finanskriser och ungdoms- arbetslöshet. Finns det några som har synpunkter så får ni mer än gärna kritisera konstruktivt, kommentera och komplettera!

För närvarande har vi både finanskris och arbetslöshet. Inte allra mest omfattande är ungdomsarbetslösheten. Det enklaste sättet för att minska - och kanske med tiden eliminera arbetslösheten - är rimligen att slopa skatten på arbete och konsumtion. På så sätt skulle staten och myndigheterna inte behöva lägga sig i privata avtal som fungerar i ömsesidigt samförstånd. Vem som helst skulle alltså kunna anställa vem som helst under kortare eller längre tid - allt enligt ömsesidiga avtal. Problemet med för få arbetsgivare skulle snart helt och hållet elimineras.

Staten skulle då kunna omvandlas till en nattväktar-, infrastruktur-, miljöskydds- och medborgarintegritetsstat. Statsutgifterna skulle kunna finansieras genom stämplingsavgifter, böter och genom att skriva ut räntefria hypotekslån till ägare av befintliga byggnader, anläggningar och annat fast och permanent realkapital med mera. Dessa lån skulle alltså vara räntefria men kanske amorteras allteftersom de sjunker i värde. Dessutom skulle staten kanske kunna skriva ut räntebaserade investeringslån. En stor del av den befintliga valutamängden skulle därmed inte vara skuldbaserad. De privata bankerna skulle därmed inte ha några garantier, utan både inlånarna och bankerna skulle konkurrera helt på egen risk.

Varje region skulle då kunna ha en helt egen valuta som kopplas till medlemsbaserade välfärdssystem. Denna valfria valuta skulle alltså fungera parallellt med den egna nationella valutan och andra nationella och federala valutor. Det skulle vara helt fritt att växla till sig regional valuta, men att växla från regional valuta till andra valutor skulle bara kunna göras via regionens växlingskontor, om det just för tillfället fanns just den valuta som man ville växla till.

Den regionala valutan skulle vara helt kontobaserad inga sedlar eller mynt skulle finnas och varje medlemskonto skulle reduceras med en demokratiskt beslutad procent varje natt t.ex. 0,25 varje natt kl 4. Denna summa - reducerad med beslutad sjuk- och fattigdomsförsäkring skulle direkt föras över till samma medlems medborgarkonto. Medborgarkontot skulle enbart få användas för att betala för regionens välfärdstjänster vård, skola, omsorg och så vidare.

För att mer och mer bygga upp den regionala valutan skulle det finnas räntefria sparkonton med nationell valuta, där regionens näringsliv räntefritt skulle kunna låna nyutgiven regional valuta, med nationell valuta som säkerhet. Arbetande människor skulle utöver lönen i den nationella valutan, kunna välja att successivt få mer och mer som bonus i den regionala valutan.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 17 jun 2009 12:46

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: