sourze.se

Öppet brev till Gunnar Hökmark om miljöfrågan

Docent Fredrik Goldberg svarar på Gunnar Hökmarks artikel i GP 25 maj 2009 och efterlyser politiker som har civilkurage nog att inse att klimatfrågan enbart handlar om makt och pengar, och att den globala uppvärmningen bara är en myt.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fred Goldberg xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Skickat: den 27 maj 2009 00:21
Till: Gunnar Hökmark xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ämne: Kan någon EU-rösta på sådant snack? Inte ett ord om
energisäkerhet...och EU badar redan i pengar det är bara att proritera klokt..


Bäste Gunnar

Jag har just läst " target"_blank" classbluelink>ditt inlägg i GP och måste tyvärr ta mig för pannan. Huvudproblemet med vår västerländska demokrati är att våra politiker inte har den livserfarenhet och kunskaper som behövs för att förstå hur affärslivet fungerar för småföretagare och hur vetenskapen ser ut i bl a klimatfrågan. Det borde vara lag på att man måste ha ett civilt yrke med livserfarenhet innan man kan bli politiker i olika parlament.

På 1600-talet led Europa svårt av den s k lilla istiden. Den var orsakad av att solen inte hade solfläckar på 50 år. något som Bert Bolin inte kände till Etablissemanget dvs de lärde på den tiden ansåg att den tidens elände
och missväxt mm kunde elimineras om man brände häxor. C:a 2600 stackars kvinnor fick sätta livet till under grymma omständigheter. Eftersom klimatet i början på 1700-talet sakta blev bättre trodde de lärda säkert att det berodde på att man bränt häxor.

Idag agerar makthavarna lika stolligt när de blint tror på att CO2 har orsakat en klimatförändring. Det finns inga vetenskaliga bevis på att detta är sant. Det är bara i IPCC:s modeller man finner detta och dessa modeller
är givetvis gjorda så att man får fram de resultat som en liten klick edsvurna politiker och forskare vill att vi ska tro. En lögn är en lögn även om den blir trodd.

Du behöver inte vara ett geni för att inse att CO2 inte påverkar klimatet är du får följande otvetydiga fakta:

1. Atmosfärens sammansättning har de senaste 100 åren förändrats med en tiotusendel dvs av 10.000 luftmolekyler har en kvävemolekl byts ut mot en CO2-molekyl

2. Av den totala växthuseffekten i atmosfären står CO2 för c:a 1 och vattenångan för c:a 95.

3. All CO2 i atmosfären absorberas av haven och biomassan på 4 till 5 år. Eftersom människans utsläpp är 1 av vad som redan finns i atmosfären är människans andel av CO2 i atmosfären c:a 4. Denna storleksordning är också konstaterad genom isotopanalys av förhållandet mellan C12 och C13 i fossilt bränsle, haven och atmosfären.

4. Om vi ser till CO2-halten över miljontals år är dagens halt en tiodel eller mindre. CO2 är livsnödvändigt för allt växtliv på jorden som i sin tur genererar Oxygen som är livsnödvändigt för allt djurliv på jorden. Idag är
CO2-halten i atmosfären på en nivå som ligger långt under vad växterna vill ha. Den undre gränsen för växternas överlevnad lär ligga på c:a 220 ppm och idag har vi 385 ppm. Det innebär en differens på bara 165 molekyler av 1 milj. vilket inte är särskilt mycket.

5. Huvuddelen av CO2- ökningen i atmosfären de senaste 100 åren är orsakad av uppvärmning av haven som i sin tur är orsakad av den naturliga uppvärmning som skett på jorden pga av en återhämtning från lilla istiden och ökad solaktivitet. Lösligheten av CO2 i haven avtar med ökad uppvärmning och tvärt om.

6. Påståendena om att haven blir surare pga av öakd CO2 och att haven inte kan ta upp mer CO2 är fullständingt fel och avslöjar att den som påstår detta inte har förstått hur CO2-cykeln fungerar mellan hav och atmosfär.

7. Haven påstås ha blivit sura och korallerna är hotade. Inga bevis på detta finns publicerat i den seriösa vetenskapliga litteraturen. Havens kemiska sammansättning är lyckligtvis så beskaffad att den har en oändlig buffertkapacitet som förhindrar havet att bli surt. För att bli surt måste Ph-värdet understiga värdet 7. Havens Ph-värde varierar med salthalt och temperaur mellan 7,8 och 8,2. Rapporterade ändrinagr av surhetsgrad har alla legat inom detta naturliga intervall.

8. Betänk följande: Människorna på jorden andas ut 3 miljarder ton CO2 i viloläge. Hela Sverige med transporter och industrier inräknade släpper ut c:a 60 miljoner ton dvs 1/50-del. Tror du att en minskning av de svenska utsläppen med 20,40 eller 100 kommer att förändra klimatet på något som helst sätt. Om du inser att så inte är fallet varför ska vi då sätta sprätt på 10-tals miljarder till ingen som heslt nytta. Vem anser du blir skyldig till detta gigantiska slöseri med våra skattemedel?

Avslutningsvis vill jag nämna två mycket viktiga saker. Regeringens vetenskapliga råd i klimatfrågor hävdar att den globala uppvärmningen fortsätter. Så är inte fallet. Sedan 2002, då vi hade ett solfäcksmaximum, har uppvärmning avstannat och de sista 2 åren har en dramatisk sänkning av den globala temperaturen skett. Det finns flera faktorer som pekar på att avkylningen kommer att fortsätta. Detta har skett trots utsläpp av c:a 150 miljarder ton CO2 sedan 2002. Detta visar tydligt att CO2 inte har den klimatpåverkan som IPCC påstår.

Den andra saken gäller isen i Arktis. Det vetenskapliga rådet påstår att isen i Arktis smälter i en accelererande takt. Detta påstående avslöjar att klimatexperterna läs meteorologrna inte försått vad minskningen av isen i Arktis beror på. Den är orsakad av en varm havsström som kommer in i Arktis genom Berings sund om Stillahavsströmmen PDO är positiv. Denna ström har varit positiv sedan 1977, ungefär samtidigt med att satellitobservationer började. I april förra året vände strömmen och varmvattnet kommer inte merin i Arktis. Därför växer nu isen till kraftigt. Nyligen flög ett flygplan tvärs över Arktis med en isradar och mätte istjockleken. Forskarna var mycket överraskade över hur tjock isen var. I snitt var den mellan 1-2 m tjockare än förväntat.

Jag har skickat denna information till Regeringens expert Lars-Erik Liljelund som säger att detta inte är något nytt för honom. Detta påstående måste tolkas som att han och Regeringen och hela Europakommissionen m fl agerar mot bättre vetande med förödande konsekvenser för Europas och Sveriges ekonomi.

Jag förmodar att du inte vill tro på vad jag här skriver för du har hört annat från Källén m fl. men tala då om för mig på vilka punker jag har fel med referens till vetenskaplig litteratur.

Var finns den politiker som har civilkurage att inse att hela klimatfrågan enbart handlar om makt och pengar och att den bör avföras från dagordningen.

Denna politiker får min och tusentals andra medborgares röster. Jag skrev en artikel i Aftonbladet om ovanstående för en tid sedan och det visade sig att 2 av 3 läsare ansåg att jag hade rätt. Hur kan våra politiker hamna så snett?

Jag har sedan jag träffade dig första gången i samband med min dotters död i början av 1990-talet alltid betraktat dig som en mycket seriös, duktig och skicklig politiker. Måste jag nu ändra uppfattning och byta parti?

Jag och hela mitt nätverk på c:a 500 personer varav de flesta är i ledande befattningar i näringslivet eller är professorer och akademiker på universiteten väntar otåligt på din reaktion.

Med varma hälsningar
vännen
Fred


Om författaren

Författare:
Fred Goldberg

Om artikeln

Publicerad: 28 maj 2009 16:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: