sourze.se

9/11: Pressen föder konspirationsteorier

"Om vi ska lyckas bringa någon klarhet i frågan om 11 september så måste vi få till stånd en saklig diskussion där vi skiljer mellan fantasi och verklighet."

DN:s Torbjörn Elensky försöker i sin artikel "Ej folkbildning. Teorier om konspirationer stänger samtalet." som publicerades den 11 maj att smutskasta de experter som ifrågasätter 11 september, en taktik som snarare föder konspirationsteorier än bringar klarhet i tvivlen kring attackerna. Han inleder sitt inlägg med att kalla de tusentals fackmän arkitekter, ingenjörer, jurister, piloter och brandmän med flera som i öppna och genomtänkta upprop ifrågasätter 11 september, för amatörer. Därmed undviker han konsekvent att bemöta de uppgifter som kan få vem som helst att undra huruvida den officiella versionen av vad som hände den 11 september 2001 verkligen är trovärdig eller inte. Efterhand försöker Elensky rentav sätta likhetstecken mellan de som ifrågasätter 11 september och personer som förnekar att Förintelsen ägt rum. Detta kan naturligtvis inte betecknas som seriös journalistik och i kommentarerna till artikeln rasar läsarna mot den ytterst smaklösa liknelsen.

Elenskys inlägg är DN:s enda, såvitt jag vet, som belyser det faktum att David Ray Griffin, religionsprofessorn som skrivit flera kritiska böcker om 11 september och som bland annat ges ut av Alhambra Förlag, föreläste i ämnet i Stockholm den 11 maj.

I diskussionen om 11 september råder det ingen tvekan om att vi har "experter" och "professionella" i båda lägren och det hjälper inte att försöka smutskasta den motsatta sidans författare och frontfigurer. De är helt enkelt för många! Det som kan bringa klarhet är istället sakliga resonemang. Att ropa "konspirationsteori!" och sedan strypa frågan tycks dock ha blivit de tongivande svenska dagstidningarnas sätt att bemöta ? de argument som pekar på kontroversiella motsägelser i frågan om 11 september-attentaten.

Det kan kanske betraktas som en slags försvarsmekanism att ta till när man står inför ett ämne som ter sig alltför stort och komplext för en vanlig journalist att ta sig an. Trots att skribenter ibland hävdar att man därmed håller sig på rätt sida om logikens och den vetenskapliga metodens gränser, så är det, som vi sett, inte alls givet. De vetenskapliga experter som ifrågasätter de officiella utlåtandena baserar sina argument på specifik yrkeskunskap och tar generellt sett bestämt avstånd från konspirationsteorier. Därför är det befängt att de, om de någon gång nämns i pressen, inte presenteras tillsammans med sina argument utan istället bakas ihop med mer eller mindre spektakulära konspirationsteorier. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, från att Titanics undergång var ett försäkringsbedrägeri till att Estonia sprängdes och att prinsessan Diana blev mördad. Dessa associationsbanor borde vara främmande för varje seriös journalist, men tycks alltså höra mer samman med pressen än med 11 september-kritikerna.

Ibland framställs idén om att ifrågasättandet av 11 september, liksom andra så kallade konspirationsteorier, bör betraktas som den mänskliga uppfattningens vilja att finna lätta förklaringar till det till synes oförklarliga. Detta resonemang talar dock lika mycket för ett ifrågasättande av 11 september som emot det: Att trots alla relevanta motsägelser välja att acceptera den officiella versionen av vad som hände den 11 september är i nuläget det friktionsfria alternativet för den som vill undvika kritiska larmrapporter och komplexa frågor rörande ekonomiska intressen och korrupta element.

I Sverige får kritiken av 11 september till och med mindre uppmärksamhet än i USA, där man trots allt tar upp frågan i media med jämna mellanrum, och där CNN för ett par år sedan rapporterade att var tredje medborgare trodde att 11 september var ett så kallat ”insiderjobb”. I Danmark har en intellektuell övre medelklass fått upp ögonen för tvivelaktigheterna och frågan har därmed fått relativt stor uppmärksamhet i media.

Jyllands-Posten, Politiken, Ekstra Bladet, Kristeligt Dagblad och även Videnskab.dk och Fagbladet Ingeniøren har skrivit om den nyligen publicerade vetenskapliga tidskriftsartikeln "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe"
. Det har dessutom varit intervjuer med den danske kemisten Niels Harrit i nyhetssändningarna.

I Sverige har vi alltså en bit kvar. Till och med Newsmill faller i fällan att bunta samman seriösa ifrågasättanden av 11 september med teorier om UFO:n och annat.

Om vi ska lyckas bringa någon klarhet i frågan om 11 september så måste vi få till stånd en saklig diskussion där vi skiljer mellan fantasi och verklighet.


Om författaren

Författare:
Fredrik Rosvall

Om artikeln

Publicerad: 20 maj 2009 12:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: