sourze.se

9/11 - ett nytt Pearl harbor?

"Rapporten låter oss förstå att en sådan nationell beredvillighet hos den amerikanska befolkningen endast kan uppnås "genom en katastrof av katalytiska mått, exempelvis ett nytt Pearl Harbor..."

I september år 2000 publicerades en rapport av den amerikanska neokonservativa tankesmedjan PNAC Project för the new american century. Rapporten - Rebuilding America´s Defences: strategy, forces and resources for a new century - pläderar enligt ett antal väl kända författare och debattörer se noten för ett globalt Pax Americana, det vill säga en politisk världsordning som i framförallt på det militära planet styrs av ett starkt och i det närmaste oövervinnligt USA. För att kunna förverkliga denna ambition krävs emellertid en militär och social "transformation". Helt enkelt en nationell vilja att slå in på den väg som leder till realiserandet av detta världsomfattande amerikanska imperium. Rapporten låter oss förstå att en sådan nationell beredvillighet hos den amerikanska befolkningen endast kan uppnås "genom en katastrof av katalytiska mått, exempelvis ett nytt Pearl Harbor like a new Pearl Harbor", som över en natt kan skapa en gemensam fiende, en gemensamt upplevd fara som det gäller att stå enade mot 1.

Till det intressanta i sammanhanget hör vidare att grundarna av den amerikanska tankesmedjan PNAC satt på höga positioner inom just George W Bushs regeringsadministration, bland andra Dick Cheney - vicepresident, Donald Rumsfeld - försvarsminister, Paul Wolfowitz - ställföreträdande försvarsminister, Lewis "scooter" Libby - Cheneys stabschef, Richard Perle - presidentrådgivare, Zalmay Khalilzad - Bushs ambassadör i Afghanistan, och så vidare.

På natten tisdagen den 11/9 - alltunder det att bränder och explosioner förvandlade det tidigare så stolta World Trade Center till ett vindpinat "ground zero" fyllt av rykande bråte och förvridna stålkonstruktioner - skrev president Bush i sin dagbok: "The Pearl Harbor of the 21st. century took place today" 2.

Kommentarerna till detta "nya" Pearl Harbor från regeringsmedlemmarnas sida andades inte sällan positivitet. President Bush yttrade inför ett möte med sina rådgivare: "Det här innebär en stor möjlighet för oss." Vid ett senare tillfälle: "Det här är en fantastisk möjlighet... frågan är bara - kan vi gripa den?" Condoleezza Rice: "Det här är en period som inta bara innehåller stor fara, utan även ger oss enorma möjligheter." Rumsfeld: 9/11 ger upphov till "den typ av möjligheter - opportunities - som bland annat följde på andra världskriget och som kan leda till en förnyelse av världsordningen" 3.

Den statliga kommissionen som var tillsatt för att utreda händelserna den 11 september 2001 - The national Commission on Terrorist attacks upon the United States - utkom med sin slutrapport sommaren 2004 och utsattes redan från början för en massiv inhemsk kritik. Den populära benämningen på kommissionens arbete kom att bli "The 9/11 cover-up" mörkläggningen av händelserna den 11 september och betraktades även av 9/11-offrens anhöriga som en regelrätt "whitewash"-produkt, det vill säga något av en bortförklaring, en skönmålning, ett försök att vilseleda folk. Man frågade sig med all rätt: "What is being hidden?", vad är det som döljs? Den ohöljda kritiken kan sammanfattas i följande programförklaring från organisationen Läkare för sanningen om 9/11 Medical professionals for 9/11 truth:


"Vi är upprörda över den brist på vetenskaplig stringens och på alla de utelämnanden och påtagliga förvrängningar och förvanskningar som kännetecknar den officiella redogörelsen angående 9/11 som den framkommer i 9/11 Commission Report och i andra likvärdiga dokument" 4.


Kritiken mot Bushadministrationens och myndigheternas bristande handläggning av händelserna 9/11 har växt sig allt starkare och hittilldags alstrat en yvig flora av oppositionella föreningar och organisationer. Exempelvis, förutom ovanstående Medical professionals for 9/11 truth, även Architects and Engineers for 9/11 truth, Firefighters for 9/11 truth, Lawyers for 9/11 truth, Patriots question 9/11, Political leaders for 9/11 truth, Veterans for 9/11 truth, och så vidare. På webben kan vi dessutom studera 9/11 truth.org, Journal of 9/11 studies, The 9/11 reading room, etc. Listan kan göras lång och blir allt längre för var dag som går utan att de alltmer besvärande frågetecknen rätas ut.

Många hävdar bestämt att 9/11 var en så kallad "false flag operation". En arrangerad händelse, vanligtvis chockerande, storskalig och medvetet planlagd för att kunna lägga skulden på andra. Syftet är många gånger av politisk natur, exempelvis för att destabilisera ett samhälle eller för att undergräva trovärdigheten hos motståndare och opposition, som grundval för politiska och ekonomiska reformer av olika slag, kuppförberedelser eller, som i det här fallet enligt kritikerna, för att med befolkningens stöd i ryggen kunna gå i krig och äntligen påbörja marschen mot ett stort och mäktigt amerikanskt imperium. Därför, alltså, 9/11, "the new Pearl Harbor."

Den här typen av taktiska och strategiska operationer är ju inte särskilt ovanliga i historiens annaler. För att kunna gå i krig med Polen i september 1939, exempelvis, lät Hitler sätta polska uniformer på tyska brottslingar vilka sedan beordrades att angripa tyska gränsposteringar utmed tysk-polska gränsen. Dessa "polska gränskränkningar" utnyttjades sedan som ett argument för att rättfärdiga det kommande angreppet på Polen. Riksdagshusbranden i Berlin 1933, vilken nazisterna själva planerade och utförde, skylldes på kommunisterna och togs som intäkt för en klappjakt utan dess like på allt vad kommunism och marxism hette och i förlängningen mot allt politiskt motstånd överhuvudtaget. På svensk mark kan vi med fördel peka på Gustav III och kriget mot Ryssland 1788-1790. Kungen var ju enligt 1772 års regeringsform förhindrad att egenmäktigt inleda ett anfallskrig utan riksdagens medgivande, vilket han emellertid hastigt och lustigt löste genom att låta svenska soldater utklädda till kosacker anfalla den svenska gränsposteringen vid Puumala i Savolaks. På så sätt fick han alltså den krigsanledning han behövde.

Den amerikanske författaren och professorn i teologi, David Ray Griffin, som skrivit många böcker och artiklar i ämnet, svävar inte på målet:


"Bevisen för att attackerna 9/11 var false flag operations - arrangerade, åtminstone delvis, för att erhålla stöd för a war on terror gentemot muslimer och araber - är mycket solida." 5


Motivet i det större perspektivet, enligt samme författare, ska ha varit att "utvidga det amerikanska imperiet – ’the US empire’" - under skydd av begreppet "war on terror".

Man brukar i olika politiska sammanhang säga att sanningen alltid är det första offret. Vad som är sanning eller inte rörande de traumatiska händelserna 9/11 2001 kanske aldrig helt och till fullo kommer att kunna redovisas, men kravet på en ny och oberoende undersökningskommission - som framförts av bland annat Medical professionals for 9/11 truth tillsammans med flertalet av de tidigare nämnda organisationerna - som är i besittning av alla de lagliga och politiska befogenheter som behövs för att kunna gå till botten med hela den tragiska katastrofen får väl ändå sägas vara en mycket modest begäran. Detta framförallt i en tid då officiella "fakta" alltmer ifrågasätts och där misstron mot myndigheternas agerande tillväxer dagligen och stundligen.

Andreas von Bülow, den tyske f.d. forskningsministern under förbundskansler Helmut Schmidts regeringsinnehav och därtill en högt rankad SPD-politiker, utgav år 2003 en bok med titeln, Die CIA und der 11 September. I anslutning till en recension av boken - som i sig utgör en skarp kritik av Bush-administrationens förmodade inblandning i 9/11 - uttalade han sig för den brittiska tidningen The Daily Telegraph 20 nov. 2003:


"Om det jag säger är rätt så bör hela den amerikanska regeringen placeras inom lås och bom."


Vi får innerligt hoppas att hans ord ska komma på skam.

1 Matt Everett, Bush, Cheney, Rumsfeld and 9/11: A scandal beyond what has been seen before i The journal of psychohistory, 323, 2005, s. 202.238 / New Statesman, 16/12 2002: John Pilger reveals the american plan / David R. Griffin, The american empire and 9/11.
2 Matt Everett, a.a.
3 David R. Griffin, a.a. / Matt Everett, Faked provocations i The j. of ps.hist., 354, 2008, s. 380f..
4 www.globalresearch.ca/articleid:12459
5 Matt Everett, Faked provocations, s. 371.


Om författaren

Författare:
Leif Karbelius

Om artikeln

Publicerad: 14 maj 2009 13:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: