sourze.se

Hemlösas riktiga berättelser får inte komma fram

"En annan trend är att utse lämpliga personer till brukarråden. Dit handplockas fogliga hemlösa av etablissemanget för att representera sin "grupp" av individer."

De organisationer som är uppbyggda kring hemlösa har en osmaklig förmåga att göra några få utvalda till reklampelare åt sina vinstdrivande rörelser. Detta görs till exempel genom att sysselsätta hemlösa i olika projekt som sökt och fått pengar, pengar som sedan betalas ut som löner till högt uppsatta inom organisationen. Därmed blir även den hemlöse ett slags alibi för organisationens fortsatta överlevnad, dock utan att vara mindre hemlös.

En annan trend är att utse lämpliga personer till "brukarråden". Dit handplockas fogliga hemlösa av etablissemanget för att representera sin "grupp" av individer. För hur skulle det se ut om det i demokratisk anda fanns människor i rådet som uttalade sig kritiska till de system som är uppbyggda för att hjälpa hemlösa? Det skulle ju också i förlängning innebära att den sanning de allra flesta hemlösa ser och lever i, präglad av diskriminering och underkastelse, ytterst sällan kommer på tal eller förs vidare uppåt i hierarkin från dessa råd.

När någon gör detta så byts denna person helt enkelt ut efter tag, om denne inte anpassar sig, förstås. Ingenting får bryta mot våra sedan länge invanda idéburna tankesätt kring hemlöshet och hur vi bäst hjälper hemlösa. Istället behandlas frågor i dessa råd om hur bra, välvilliga och fungerande olika myndigheter och organisationers är.

Men om organisationerna nu är så välfungerande, hur kan det då komma sig att antalet hemlösa ökar från år till år, och att hemlösheten sprider sig både upp och ner i åldrarna? Detta trots att makten, med hjälp av olika definitioner på vad en hemlös är, försöker dölja den bistra sanningen. Men allt detta handlar väl bara om att förhindra kritiska röster om hur makten arbetar för att kvarhålla sin dominans.

Om vi anser att vår befolkning, de som inte är hemlösa, behöver ett tryggt hem, ett privatliv, en vid behov fungerande vård omsorg och en inkomst för ett någorlunda fungerande liv – hur kan vi inte se att hemlösa människor har exakt samma behov?


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 24 apr 2009 15:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: