sourze.se
Artikelbild

Religiösa upplevelser bara kemi

"Att andligheten syns i hjärnan, har påvisats av psykiatriprofessorn vid Karolinska institutet i Stockholm, Lars Farde, som själv har en bakgrund inom Pingströrelsen."

Vecka efter vecka annonserar frikyrkor i Sverige om predikningar och vittnesmål om övernaturliga under. Församlingen Arken i Kungsängen, en analog till Livets Ord i Uppsala med en mycket stor medlemsstock, ordnar dessutom regelbundet Mirakelkonferenser för att locka till besök. Psykotiska och neurotiska människor söker sig till frikyrkorna för att via den religiösa upplevelsen söka reda ut sin livssituation. Känna sig godtagna och få vara med i något sammanhang.

Ensamhet och isolering skapar ett ständigt växande tryck. I situationer där ickereligiösa kanske skulle slå någon på käften eller kasta tallrikar går den troende i stället till bönemötet, faller vanmäktig till golvet, börjar tala i tungor, faller i trance och upplever undret att vara frälst. Den finländske forskaren Matti Miettinen har i rapporten "Religiösa helbrägdagörelser ur medicinsk och psykologisk synvinkel" gjort en av de grundligaste undersökningar som står till buds i fråga om religiöst helande. Vad beträffar somatiska sjukdomar hittades inte ett enda fall av religiöst helande. Vid psykiska störningar däremot har det ibland en tillfällig inverkan.

Det har visat sig att människors öppenhet för religiösa och andliga upplevelser hänger samman med kemiska reaktioner i hjärnan. Att andligheten syns i hjärnan, har påvisats av psykiatriprofessorn vid Karolinska institutet i Stockholm, Lars Farde, som själv har en bakgrund inom Pingströrelsen. Tillsammans med doktoranden Jacqueline Borg har han visat ett direkt samband mellan hjärnans kemi och det som i personlighetstester kallas "self transendence", en benägenhet att uppfatta livet i ett religiöst eller andligt sammanhang. Läs artikel i DN. Dessa resultat väcker många frågor. Innebär det att religiösa upplevelser endast är en illusion, som uppstår i hjärnan?

Hursomhelst, frikyrkorna gör sina besökare beroende av kyrkan via bland annat predikningar om mirakel och religiösa under, de hjälpbehövande förpassas till mammas sköte, där de i fosterställning bara kan ligga och bli omhändertagna.


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 01 apr 2009 12:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: