sourze.se

Klimatet och arbetslösheten - det är en big deal

Miljöpartiet och de andra gröna partierna i EU har jobbat fram ett gemensamt valmanifest för EU-parlamentsvalet. "A Green New Deal for Europe" visar hur investeringar i klimatsmarta lösningar kan bidra till att lösa både klimatkriser och arbetslösheten.

Miljöpartiet och de andra gröna partierna i EU har jobbat fram ett gemensamt valmanifest för EU-parlamentsvalet. "A Green New Deal for Europe" visar hur investeringar i klimatsmarta lösningar kan bidra till att lösa både klimatkriser och arbetslösheten.

Vi står inför en enorm utmaning. Om 40 år måste användningen av fossila bränslen i den rika delen av världen i princip ha upphört. En minskning på 90 procent är nödvändig som läget ser ut idag. Och varje ny forskarrapport tyder på att klimatkrisen är ännu mer allvarlig än vad vi tidigare trott.

Samtidigt får vi besked om att krisen i ekonomin är i nivå eller kanske värre än 90-talskrisen. Arbetslösheten stiger till över 10 procent redan nästa år. Den offentliga ekonomin går mot stora underskott.

Vi gröna vill använda läget för rejäla investeringar i grön teknologi, förnybar energi, spårtrafik, grönt byggande och en omställning av samhället i hållbar riktning. Det skapar goda förutsättningar att klara klimatkrisen och skapar dessutom många nya jobb i framtidens branscher.

För att stå väl rustade i framtidens internationella konkurrens behöver Europa bygga upp ett nytt energisystem som bygger på förnybara energikällor istället för kol, olja och kärnkraft. Att bygga energin på ändliga resurser gör oss sårbara för globala prisförändringar och minskad tillgång. Vind, vatten och sol ger oss energi som fungerar även i framtiden till förutsägbara priser.

Behovet av transporter behöver minska genom att vi planerar våra städer och samhällen smartare. Det ska vara möjligt för de allra flesta att ta sig till affären, till jobbet eller till samhällets service utan att vara beroende av en egen bil. Bilarna behöver bli mer bränslesnåla och effektiva. Kollektivtrafik som spårvagn, tåg, bussar och liknande ska utvecklas. På kortare resor ska snabbtåg konkurrera ut flyget, även mellan länder.

Bostäder som byggs framöver ska vara energismarta och bygga på bästa tillgängliga teknik. De bostäder och lokaler som redan finns behöver investeringar för att klara en lägre energiförbrukning. I Sverige står miljonprogrammens bostäder inför stora renoveringar. Då bör vi ta chansen att minska deras energiförbrukning till hälften.

Alla dessa satsningar ger möjlighet för företag att satsa på grön teknologi och att utveckla denna ytterligare.

Tekniken finns, kunskapen finns. Det gäller bara att använda den. Det är läge för stora investeringar i den omställning som ändå är nödvändig. 500 miljarder euro tros kunna ge 5 miljoner jobb på 5 år. Stödet till kolkraft och andra fossilstödjande satsningar ska skäras ned. Stödet till motorvägar bör flyttas över till järnvägen. Detta är vad Sverige och Europa behöver framöver: A Green New Deal för Europa.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 31 mar 2009 15:56

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: