sourze.se

Björklund och den svenska skolan

Var finns Björklunds vetenskapliga fakta när han uttalar sig om den svenska skolan? Vad har han för kunskap om skolorna i Europa?

Vilka siffror är det Jan Björklund hänvisar till när han säger att Sverige har den högsta skolkstatistiken i världen? Som exempel kan nämnas, att i England är problemet så stort att det diskuterats eventuella fängelsestraff för föräldrar som inte klarar av att få barnen till skolan. Böter har redan införts. 273 000 engelska skolbarn tappar minst en skoldag om året. 7 avslutar inte högstadiet.

När tidningar och debattörer från skolfacken sjunger i kör hörs inga kritiska eller ifrågasättande röster. Är den svenska skolan jämfört med övriga Europa och väst så dålig och eftersatt som görs gällande? Jan Björklund har tillsammans med Lars Lejonborg inpräntat i varje svensk och förälder, lärare att svensk skola är usel. Och inte minst har han fått media att okritiskt rapa upp den information som han så frikostigt kastar runt.

Jag har tittat runt på skolor i Europa och USA för att se hur det diskuteras där. Jag kan inte säga om siffrorna är lägre eller bättre än Sverige men det är knappast ett svenskt problem med skolk från skolan.

Under åren 2006 - 2007 nåddes toppen den senaste statistiken jag hittat av otillåten frånvaro från skolan i England. 63 000 elever i grundskolan skolkade varje dag. 273 000 elever totalt tappar en skoldag i snitt till följd av sjukdom, skolk eller andra orsaker. Från regeringen sägs att frånvaron är låg, men att mer måste göras inom skolan. Ett av problemen är att många inte slutför grundskolan, 7 hoppar av utan grundskolebetyg från sista årskursen.

Ett annat problem som uppmärksammas är att föräldrar tar semester för sina barn under pågående termin, vilket gör att många barn kommer efter i sina studier. 6,49 av barnen i låg- och mellanstadiet tar ut icke godkänd ledighet. 10 av alla elevers frånvaro härleds till föräldrar som tar semester under terminen. Och ett än större problem, är att skolorna ger ledighet trots att de inte borde det. När England nu bestämt att alla skall gå i skolan tills de fyllt, raljerar oppositionen, "kan vi inte hålla eleverna i skolan tills de fyller 16, hur tror man att de skall stanna tills de är 18?"

I 7 800 skolor kom en av fem inte till skolan. Av 2 000 grundskolor är hälften av eleverna borta minst en gång i veckan. Problemet är störst i områden med sociala problem.

I USA har en tredjedel av landets skolor problem, 7 777 har mer än 20 skolk per vecka. Av dessa har 4 882, mer än var tredje elev skolkat minst en gång i veckan det senaste året. 1 176 skolor ger eleverna ledigt under pågående termin. I de amerikanska skolorna är problemen värst i tätorter och storstadsregioner. Vissa skolor rapporterar tusentals fall av otillåten frånvaro varje dag och en studie från Harvard visar att bara 68 fullföljer sina gymnasiestudier.

Frankrike har satsat på pengar på skolkpolis och böter för föräldrar som inte kan få sina barn till skolan. Ihållande skolk kan kosta en familj upp till 750 Euro. Den franska gymnasieskolan betraktas som akademiskt högtstående, men utslagningen är stor. Ca 2 av alla barn i under 16 år skolkar regelbundet, vilket ger en siffra på ca 100 000 - 150 000 barn om dagen. Där till kommer problemet att en hög procent hoppar av skolan utan betyg från högstadiet.
Problemen finns också på gymnasiet, tio av eleverna vid tekniska gymnasier skolkar minst en halv dag i veckan. 8 av högstadiet och 3 av gymnasieeleverna går inte till skolan överhuvudtaget.

När det gäller talet om nedskräpning och av eleverna förstörda skolor i Sverige, undrar jag hur många skolor i andra länder våra politiker besökt. Jag har varit i skolor i Baltländerna, i en del engelska städer. Jag vill påstå att svenska skolor är i lyxklass jämfört med många av dessa. Det finns ingen anledning att ens diskutera huruvida elever i Sverige förstör sina skolor eller inte, eller se eventuellt våld i skolan som en isolerad svensk företeelse.

Engelska skolor har problem med droger av en helt annan kaliber än vi har i Sverige, ungdomsfylleri i de lägre åldrarna är också större än här. Droganvändning i amerikanska skolor är snarare en regel än undantag.

Jag vill inte säga att vi inte har problem, men jag tycker att vi skall ställa diskussionerna i proportion till verkligheten runtom kring oss. Att lyfta fram hur dålig den svenska skolan är blir en självuppfyllande profetia, istället borde vi bygga på det friska och det som är bra med den svenska skolan.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 14 mar 2009 09:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: