sourze.se

Aftonbladet utan förtroende efter "Gömda"-bråket

Dagspressens upplagor faller. Journalistkårens förtroende hos vanligt folk blir allt lägre. Sambandet mellan ett sviket journalistiskt uppdrag och färre tidningsläsare blir allt tydligare.

Aftonbladet är den tidning som tappar mest enligt Sifos upplagesiffror för 2008. Tidningen har förlorat 6 procent av sina läsare, eller om man räknar lösnummer - 377.500 färre sålda tidningar. Samtidigt är Aftonbladet den tidning som mest tydligt stöttat Liza Marklund i skandalerna kring böckerna Gömda och Asyl. Vänskapskorruptionen och det ekonomiska kamaraderiet blev tydligt för många tidningsläsare. Detta är förödande för både medias trovärdighet och tilltron till den politiska demokratin.

2008 var också året då bloggosfären slog igenom. FRA, ipred, datalagring och Liza-gate var frågor som kom på dagordningen trots att media teg in i det längsta. I Liza-gate liknade den senkomna rapporteringen mest en mörkläggning och tvivelaktiga angrepp på bloggosfären. Många frågade sig vem storstadsjournalisterna egentligen granskade - makten/etablissemanget eller folket?

Av totalt 168 tidningar är det bara 20 som ökade sin upplaga enligt Sifos undersökning. Sydsvenskan går bäst bland storstadstidningarna med en upplageökning på 0,3 procent. Samtidigt har Sydsvenskan den klart vassaste rapporteringen. Det är den tidning som bäst följt med i tiden för att klara sitt publicistiska uppdrag.

Den grävande journalisten är annars mest ett minne blott. Nu ska du vara kvasifeministisk dramaqueen, ha en snygg by-line och kåta upp rätt ministrar för att vara på topp. Det kan verka hippt i VIP-kön till Spybar, Jan Helin, chefredaktör för Aftonbladet, men det säljer inte lösnummer.


Om författaren

Författare:
Tommy Sandström

Om artikeln

Publicerad: 21 feb 2009 13:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: